BIEDA W POLSCE

BIEDA W POLSCEnr katalogowy: 2574
 • Bieda w Polsce

  Red. Grzegorz Miernik

  Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012

  ss. 216

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7133-515-0

   

  • Od redakcji, s. 7
  • Anna Kowalska-Pietrzak, Ubóstwo w hagiografii Polski piastowskiej, s. 11
  • Sylwia Konarska-Zimnicka,Średniowieczna jałmużna - oznaką pobożności czy rozrzutności? , s. 23
  • Piotr Guzowski, Wyznaczniki biedy w społeczności chłopskiej w początkach epoki nowożytnej, s. 35
  • Anna Jabłońska, Siedemnastowieczni pauperes w świetle źródeł kościelnych z terenu archidiakonatu gnieźnieńskiego, s. 45
  • Witold Bobryk, Degradacja społeczna potomstwa księży unickich w XVIII wieku, s. 57
  • Radosław Poniat, Ubodzy, luźni i biedni. Mieszkańcy Krakowa w świetle spisów ludności z końca XVIII wieku, s. 65
  • Małgorzata Kamecka, Polska bieda w relacjach cudzoziemców z XVI-XVIII wieku, s. 75
  • Monika Piotrowska-Marchewa, Ideał filantropijny w polskich realiach społecznych w XIX wieku, s. 87
  • Izabela Krasińska, "Ten co dać nie umie, dając upokarza". Działalność "sklepów ubogich" w Królestwie Polskim w XIX wieku , s. 103
  • Marta Sikorska-Kowalska, Feminizacja biedy w XIX i początkach XX wieku, s. 111
  • Marzena Iwańska, Bieda w wielkim mieście - różne jej oblicza w Łodzi przełomu XIX i XX wieku, s. 123
  • Marek Przeniosło, Trudności aprowizacyjne na terenie Galicji Zachodniej w początkach niepodległości (1918-1919) , s. 139
  • Edyta Majcher-Ociesa, Ubóstwo robotników przemysłowych w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie województwa kieleckiego, s. 155
  • Elżbieta Słabińska, Ubóstwo robotników folwarcznych w województwie kieleckim w latach 1918-1939, s. 169
  • Jerzy Gapys, Poniewierka. Położenie ludności wysiedlonej w Generalnym Gubernatorstwie w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej, s. 185
  • Grzegorz Miernik, O niektórych patologiach życia codziennego mieszkańców obszarów przyczółkowych w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku (na przykładzie województwa kieleckiego) , s. 195
 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

31,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty