BOŚNIA I HERCEGOWINA DETERMINANTY DZIEJÓW

BOŚNIA I HERCEGOWINA DETERMINANTY DZIEJÓWnr katalogowy: 4231
 • Bośnia i Hercegowina determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją Muzułmanów

  Danuta Gibas - Krzak

  Częstochowa: AJD,2016

  ss. 243

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-7455-494-7

   

  SPIS TREŚCI

  WSTĘP

  ROZDZIAŁ 1
  Bośniackie średniowiecze - geograficzne, historyczne, polityczne
  i kulturowe aspekty rozwoju królestwa
  1.1. Determinanty środowiska naturalnego Bośni i Hercegowiny
  1.1.1.Charakterystyka geograficzna
  1.1.2. Bośniacki paradygmat niezmienności granic
  1.1.3. Geneza nazwy
  1.2. Dzieje ziem Bośni i Hercegowiny do najazdu tureckiego
  1.2.1. Początki państwowości
  1.2.2. Wzrost znaczenia Bośni za panowania dynastii Kotromaniciów
  1.2.3. Rozwój organizacji państwa, gospodarki i kultury
  1.3. Oddziaływanie nauk heretyckich na obszarze Bośni i Hercegowiny
  1.3.1. Wpływy bogomilizmu
  1.3.2. Rozwój i upadek Kościoła bośniackiego
  1.4. Kres średniowiecznego królestwa
  Konkluzje

  ROZDZIAŁ 2
  Bośnia i Hercegowina pod panowaniem Osmanów
  2.1. Przeobrażenia narodowościowe i religijne
  2.1.1. Islamizacja na obszarze Bośni i Hercegowiny
  2.1.2. Zmiany w położeniu ludności katolickiej
  2.1.3. Rozwój ludności prawosławnej
  2.3. Kształtowanie się muzułmańskiego oblicza Bośni i Hercegowiny
  2.3.1. Powstanie klasy begów
  2.3.2.Antyosmańskie wystąpienia feudałów i reformy osmanlisów
  2. 4. Narastanie dyferencjacji narodowościowej i religijnej
  2.5. Bośnia i Hercegowina w okresie kryzysu wschodniego
  Konkluzje

  ROZDZIAŁ 3
  Rządy Austro-Węgier w Bośni i Hercegowinie
  3. 1. Rozwój gospodarczy bośniackiej prowincji
  3.2. Kryzys agrarny i jego konsekwencje
  3.3. Habsburska polityka narodowościowa, religijna i społeczna
  3.3.1. Niepowodzenie budowy narodowości bośniackiej
  3.3.2. Wzrost znaczenia Serbów w przestrzeni politycznej i kulturowej prowincji
  3.3.3. Rozwój muzułmańskich aspiracji narodowych
  3.3.4. Aktywizacja polityczna i kulturowa bośniackich Chorwatów
  Konkluzje

  ROZDZIAŁ 4
  Bośnia i Hercegowina w latach 1918-1945
  4.1. Kształtowanie się polityki zagranicznej i wewnętrznej Jugosławii
  4.2. Reformy polityczne, społeczne i gospodarcze w Bośni i Hercegowinie
  4.3. Wzrost aktywności społeczeństwa wieloetnicznego i wielowyznaniowego
  4.3.1. Rozwój muzułmańskich nurtów politycznych i kulturowych
  4.3.2. Chorwacka działalność polityczna i kulturalna
  4.3.3. Bośnia i Hercegowina w serbskich planach politycznych
  4.4. Bośnia i Hercegowina w czasie II wojny światowej
  4.4.1. Sytuacja polityczna Jugosławii przed agresją niemiecką na Bałkany
  4.4.2.Działania polityczne i wojskowe w Niezależnym Państwie Chorwackim
  4.4.3. Rozwój ruchu oporu i jego wpływ na sytuację w Bośni i Hercegowinie
  Konkluzje

  ROZDZIAŁ 5
  Powstanie i rozwój narodu muzułmańskiego w socjalistycznej Jugosławii
  5.1. Bośnia i Hercegowina na drodze transformacji
  5. 2. Władze komunistyczne wobec problematyki narodowościowej i religijnej
  5.3. Powstanie narodu muzułmańskiego
  5.3.1. Determinanty kształtowania się narodu muzułmańskiego i jego legitymizacji
  5.3.2. Dyskusyjny model narodu bośniackiego (boszniackiego)
  5.4. Radykalizacja środowiska muzułmanów
  Konkluzje

  ROZDZIAŁ 6
  Bośnia i Hercegowina na przełomie XX i XXI wieku
  6.1. Rozwój sceny politycznej Bośni i Hercegowiny na tle przemian w Jugosławii
  6. 2. Przebieg wojny domowej w Bośni i Hercegowinie
  6.3. Islamizacja Bośni i Hercegowiny w XX wieku - polityzacja, militaryzm i ekstremizm
  6.3.1.Udział mudżahedinów w wojnie domowej
  6.3.2. Tworzenie sieci terrorystycznej w Bośni i Hercegowinie
  6.3.3. Korupcja w środowisku politycznym
  6.4. Próby instytucjonalnej budowy społeczeństwa obywatelskiego
  Konkluzje

  ZAKOŃCZENIE
  BIBLIOGRAFIA
  WYKAZ TABEL
  ANEKS
  INDEKS OSOBOWY

   

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

59,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty