CMENTARZ I STÓŁ

CMENTARZ I STÓŁnr katalogowy: 3298
 • Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi

  Justyna Straczuk

  Toruń: UMK, 2013

  ss. 309: il.

  Format A5

  Oprawa twarda

  Bibliogr., indeks

  ISBN 978-83-231-3012-3

   

  Podziękowania / 9
  Wstęp / 11

  Rozdział 1. Pojęcia, problemy badawcze, teren i metoda / 17
  Pogranicze, etniczność, wielokulturowość / 17
  Koncepcja kultury w kontekście pogranicza etniczno-kulturowego / 18
  Koncepcja etniczności w kontekście „kulturowej odrębności grup etnicznych” / 21
  Wielokulturowość obszarów pogranicza / 30
  Antropologia pogranicza / 37
  Tło społeczno-historyczne badanego terenu / 40
  Mityzacja rzeczywistości pogranicza / 40
  Wiadomości o miejscowościach / 46
  O metodzie pracy terenowej / 51
  Nawiązywanie „ludzkich” relacji / 53
  Rozmowa / 56
  Technologiczne „ekstensje” / 57

  Rozdział 2. Cmentarz i formy pamięci. O dynamice wyznaniowych granic / 63
  „Byliby groby, to by i pomnili, a tak…”, czyli o materii pamięci / 67
  Granice cmentarza – granice społeczności? / 67
  Pamięć zbiorowa / 74
  Indywidualizacja pamięci / 81
  „Jednakowo, tylko my po swojemu i oni po swojemu”, czyli o względności różnic / 86
  Praktycyzm i metafizyka: tradycje kościoła zachodniego i wschodniego / 87
  Wspólnota strukturalna – wspólnota religijna / 99
  Śmierć chłopska / 102
  Wyznanie jako cecha rodzinna / 112
  Asymetria prestiżu: wsie katolickie versus wsie prawosławne / 115
  Równorzędność wyznań – wsie mieszane / 123
  Odmienność terenu polskiego i białoruskiego / 126
  „i po co tu rozdzielać?”, czyli o unieważnianiu granic / 133
  O rodzinnej strukturze cmentarza / 134
  Zasady grzebania – przekraczanie granic / 136
  Dialog cyrylicy z łacinką / 145
  Dwuimienność, podwójność / 157
  Wnioski / 161

  Rozdział 3. Wspólnota stołu. O integracyjnych właściwościach pożywienia / 163
  Jedzenie jako temat badawczy / 163
  Różnicujące i integrujące właściwości pożywienia / 174
  Jedzenie jako temat rozmów i element etnograficznego doświadczenia / 183
  Jedzenie jako komponent chłopskiego losu / 187
  Związki z chłopskim etosem / 188
  Ziemia – żywicielka / 188
  Etyka pracy na roli / 192
  „Minimalizm konsumpcyjny” / 194
  Kultura biedy / 198
  Rodzina – wspólnota dzielenia się / 199
  Doświadczenie głodu – pamięć smaku / 201
  Jedzenie jako metonimia życia / 205
  Powszednie i świąteczne / 207
  Cykl świąteczny a jakość diety / 207
  Kanonizacja jedzenia / 212
  Kres kultury chłopskiej? / 216
  Sztuka gotowania / 216
  Przerwanie tradycji / 222
  Jedzenie jako materialny znak więzi społecznych / 226
  Krąg rodzinny i sfera domowa / 226
  Gospodarstwo / 229
  Semantyka chleba / 234
  Wspólnota rodzinno-sąsiedzka / 237
  Dary z pożywienia / 237
  Uroczystości rodzinne i zabawy składkowe: model konsumpcji obfitej / 239
  „Darzenie się” – podtrzymywanie więzi / 243
  Pomoc sąsiedzka – poczęstunek i wódka / 246
  Podziały i granice – szlachta i chłopi / 250
  Jedzenie a różnice wyznaniowe / 254
  Pokarmy świątynne i obrzędowość wiejska / 255
  Wódka i kapłański autorytet / 263
  Podwójność czasu – „pierwsze” i „drugie” święta / 265
  Rodziny mieszane – rozmycie granic / 268
  Wnioski / 271

  Zakończenie. Przechodniość, sytuacyjność i stopniowalność pogranicza/ 275
  Cytowani rozmówcy / 281
  Bibliografia / 287
  Summary / 301
  Indeks osobowy / 305
 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

46,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty