HOMO LUDENS. ZABAWY I ROZRYWKI NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA...

HOMO LUDENS. ZABAWY I ROZRYWKI NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA...nr katalogowy: 4898
 • Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów

  Red. Agnieszka Teterycz-Puzio, Wojciech Bejda

  Słupsk: Akademia Pomorska, 2017

  ss. 606

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-7467-288-7

   

  S p i s   t r e ś c i

  Słowo wstępne 5

  CZĘŚĆ I
  ŚREDNIOWIECZNE GRY 7

  Michał Sołtysiak – Archeologia rzeczy – gry planszowe wikingów jako źródło poznania dawnych społeczności 9
  Ewa Wielocha – Kościany przedmiot do gry z cmentarza przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu i analogiczne znaleziska z obszaru Europy Środkowej – problematyka funkcji 25
  Marek Otisk – Ludi philosophorum: filozofowie i zabawy w średniowieczu 35
  Izabela Gomułka – Ewolucja zabawek na przestrzeni wieków średnich 53

  CZĘŚĆ II
  DAMY I WOJOWNICY 61

  Zbigniew Ignacy Brzostowski – „Jeżeli bowiem ktoś zapragnąłby latać, nic bardziej nie przypomina latania...” – czyli o przyjemnościach starożytnych Greków z ćwiczeń hippicznych 63
  Remigiusz Gogosz – Kulturowa rola gier i sportu w świetle źródeł staroskandynawskich  77
  Żaneta Chrzanowska – Motyw uczty w średniowiecznych kronikach z przełomu XI/XII wieku 95
  Agnieszka Teterycz-Puzio – Codzienne przyjemności piastowskich księżnych (X-XIV w.) 109
  Marek Radoch – Turniej dam jako przykład rozważań nad udziałem kobiet w potyczkach  125

  CZĘŚĆ III
  MUZYKA I TAŃCE 137

  Lech Kościelak – Hieronim z Moraw – nauczyciel muzyki z XIII wieku 139
  Sylwia Skiendziul – Postrzeganie kobiety tańczącej (w świetle rozmaitych średniowiecznych źródeł pisanych) 147
  Damian Szweda – Muzykanci na dworze wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen 157
  Sylwia Konarska-Zimnicka – Ubiór tancerzy w świetle późnośredniowiecznych przekazów źródłowych 169

  CZĘŚĆ IV
  STAROPOLSKIE HULANKI 179

  Beata Wojciechowska – Zapusty w kulturze późnośredniowiecznej Polski 181
  Joanna Karczewska – „W karczmie nie masz pana” – staropolska karczma jako centrum rozrywki 191
  Anna Odrzywolska-Kidawa – Poczciwe czy wszeteczne? Obraz biesiad u Mikołaja Reja 201
  Анастасія Скеп’ян – Забавы пры дварах магнатаў ВКЛ у другой палове XVI – пачатку XVII ст 213
  Tomasz Ciesielski, Monika Żeromska-Ciesielska – Zabawy domowe i towarzyskie w Rzeczypospolitej doby saskiej w świetle egodokumentów 227

  CZĘŚĆ V
  DAMY I PANOWIE – JAK BAWIONO SIĘ W XIX- I XX-WIECZNYCH SALONACH? 245

  Małgorzata Nossowska – Paryskie wzorce – rozrywki i czas wolny w świetle prasy warszawskiej z 2. połowy XIX wieku 247
  Anna Łysiak-Łątkowska – Uczucia, rozterki i refleksje w listach Tekli Żelechowskiej do Jacka Idziego Przybylskiego 261
  Agnieszka Świętosławska – Tańce, drużbowie i Polska. Kilka uwag o treściach narodowych w XIX-wiecznych przedstawieniach krakowskich wesel 275
  Aneta A. Duda – Formy spotkań familijnych i towarzyskich rodziny Radziwiłłów w XIX-XX wieku 295
  Ireneusz Bieniecki – Kultura, rozrywka, sport i wypoczynek w życiu codziennym personelu Flotylli Pińskiej polskiej Marynarki Wojennej w latach 1919-1939 319
  Wojciech Bejda – Wieloaspektowość spektakli historycznych w Wielkiej Brytanii w 1. połowie XX wieku 335
  Lech Krzyżanowski – Rozrywki i formy wypoczynku międzywojennego środowiska sędziowskiego w Polsce 345
  Robert Kuśnierz, Jurij Szapował – Jak zabawiali się enkawudziści? Kilka faktów z działalności szefa NKWD USRS Wsewołoda Balickiego i jego podwładnych 359
  Beata Świacka-Kołczańska – Rozrywka w Auschwitz-Birkenau. Tortura i ucieczka 369

  CZĘŚĆ VI
  LITERACKIE I MALARSKIE KONTEKSTY 385

  Monika Jankiewicz-Brzostowska – Elementy moralnej waloryzacji w wybranych przedstawieniach zabaw w ogrodach 387
  Daniela Rywiková – Mors ludens. Zabawa, rozrywka, groteska i personifikacje Śmierci w sztuce i dyskursie moralistycznym późnego średniowiecza 405
  Teresa Banaś-Korniak – Siedemnastowiecznego szlachcica polskiego smutki i zabawy. Motywy ludyczne w barokowych epigramatach Wespazjana Kochowskiego i Daniela Bratkowskiego 427
  Paweł Maciąg – Gry i zabawy utrwalone przez artystów europejskich pociągnięciem pędzla 441
  Daniel Haas Kianička – Hry v Kremnici v ranom novoveku (16.-18. storočie) 455
  Aneta Jurzysta – Przyjęcia, bale i odświętne rytuały. O obrazie świętowania i rozrywki w Buddenbrookach Tomasza Manna 467
  Agnieszka Łazar – Zabawy i rozrywki w nazwiskach z sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów, współcześnie w Polsce notowanych 487

  CZĘŚĆ VII
  KULTUROWE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNYCH ZABAW 499

  Tomasz Michalewski – Kulturowa transmisja międzypokoleniowa na przykładzie zabaw i zabawek czterech pokoleń 501
  Anna Piotrowska – Czy celebryci mają czas wolny? O kształtowaniu się stylu życia nowej klasy próżniaczej 513
  Kamil Kleszczyński – Prehistoria grywalizacji. Praktyczne zastosowania mechaniki gier w dziejach 531
  Halina Mielicka-Pawłowska – Homo ludens communitas 543

  Bibliografia 557

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

59,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty