POLSKIE KRESY WSCHODNIE I LUDZIE STAMTĄD

POLSKIE KRESY WSCHODNIE I LUDZIE STAMTĄDnr katalogowy: 1054
 • Polskie kresy wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne

  Red. Wiktoria Dzianisava, Paweł Juszkiewicz, Joanna Staśkowiak

  Warszawa : Elipsa, 2010

  ss. 319: il.

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7151-895-9

   

  Spis treści:

  Wstęp....................................................................................................................... 9
  Cecylia Krasicka.
  Kresy Wschodnie – 600 lat historii całej Polski........................................... 11
  Medard Masłowski .
  Powitanie uczestników Konferencji................................................................ 14
  Informacja o dotychczasowej działalności na rzecz Polonii .
  i Polaków za granicą......................................................................................... 19
  Paweł Juszkiewicz
  Uniwersyteckie Koło Naukowe Miłośników Ziem Kresowych................... 22
  Wykład inauguracyjny
  Dariusz Matelski.
  Utracone dziedzictwo kultury polskiej na dawnych Kresach .
  Wschodnich Rzeczypospolitej.......................................................................... 23
  Rozdział I
  Kresy Wschodnie w źródłach his torycznych
  Zbigniew Chmiel.
  Zwieńczenie procesu kształtowania się kresowych rezydencji .
  magnackich typu palazzo in fortezza............................................................... 57
  Adriana Garbatowska.
  Przesiedleńcy z Kresów Wschodnich pod Pleszewem.................................. 69
  Dzmitry Zvanarou.
  Uchodźcy polscy w latach pierwszej wojny światowej. Polskie .
  organizacje ratownicze w Imperium Rosyjskim............................................ 79
  Magdalena Zdrenka-Ciałkowska.
  Reklama w przedwojennym Lwowie.............................................................. 89
  Elżbieta Nadtoczy.
  Stosunek do cudzoziemców i różnowierców w WKL w XVI w. w świetle
  Statutów Litewskich........................................................................................... 96
  Anna Wojcieszczyk.
  Dokumenty Archiwum Państwowego w Brześciu jako źródło do historii
  miasteczek województwa poleskiego w latach 1921–1939........................... 104
  Viktoria Dzianisava.
  Zespół archiwalny Могилевский магистрат 1577–1772 jako źródło .
  do badań funkcjonowania samorządu i kancelarii miejskiej .
  w XVIII wieku.................................................................................................. 111
  Julia Halicka.
  Szkolnictwo średnie mniejszości polskiej w okręgu Kamieniec Podolskim .
  w latach 20. XX wieku..................................................................................... 117
  Rozdział II
  Wybitne postaci z Kresów Wschodnich, ich działalność
  i spuścizna
  Bożena Koszel-Pleskaczuk.
  Biografia Pawła Jasienicy, działalność społeczno-polityczna .
  oraz znaczenie jego twórczości....................................................................... 125
  Helena Poliszczuk-Ziemińska.
  Teodor Tomasz Jeż nieznany. Etnograficzny wymiar „rusińskich” .
  powieści autora.................................................................................................. 136
  Paweł Ślaza.
  Filip Felicjan Szumborski (1771–1851), greckokatolicki biskup .
  chełmski.............................................................................................................. 148
  Dariusz Taźbirek.
  Narcyz hr. Olizar i jego działalność na Sejmie w czasie powstania
  listopadowego 1830–1831................................................................................. 164
  Grażyna Skierś.
  Witold Krupowicz z Lidy – żołnierz Armii Krajowej, Sybirak, aktywny
  Kresowiak........................................................................................................... 174
  Rozdział III
  Dylematy tożsamościowe i językowe na Kresach
  Barbara Grabowska.
  Obszary uwarunkowań poczucia tożsamości i zachowań .
  tożsamościowych polskiej mniejszości w Republice Białorusi.................... 183
  Anna Naumiecka.
  Tożsamość i trudności adaptacyjne Polaków z Kazachstanu...................... 201
  Ana Okuskaite .
  Dylematy tożsamościowe studentów polonijnych studiujących .
  w Polsce.............................................................................................................. 217
  Renata Komincz.
  Język polski na ziemi lidzkiej i ludzie stamtąd............................................ 223
  Irena Maksimowicz.
  Sytuacja Polaków na Białorusi pod koniec lat 80. ubiegłego wieku .
  oraz obecny stan polszczyzny na przykładzie języka ludzi starszych......... 230
  Rozdział IV
  Pr asa i wydawnictwa polski e na Wschodzie
  Nina Zielińska.
  „Ku wolności!” – prasowe inicjatywy wydawnicze w obronie polskości .
  na Kresach......................................................................................................... 237
  Michał Starczewski.
  Idea „Nowej Polski” w środowisku lwowskich narodowych demokratów.
  Racjonalna kolonizacja w duchu narodowym............................................... 249
  Julia Ivanova.
  Gazeta „Pierwsze Kroki” wydawana przez lokalną organizację społeczną
  Narodowo-Kulturalna Autonomia Polaków m. Ułan-Ude „Nadzieja” –
  polonijna inicjatywa wydawnicza na Syberii.................................................. 257
  Rozdział V
  Działalność organizacji polski ch i polonijnych
  Vitalij Kłoczyński.
  Realizacja Karty Polaka na Kresach Wschodnich w latach 2008–2010.... 271
  Olga Jobczyńska.
  Działalność Związku Polaków „Polonia” w Estonii..................................... 281
  Paweł Juszkiewicz.
  Kryzys Związku Polaków na Białorusi w latach 2005–2010 i jego
  konsekwencje dla stosunków polsko-białoruskich........................................ 288
  Julia Umańska.
  Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żytomierzu .
  – formy i efekty pracy...................................................................................... 305
  Aleksander Olszewski.
  Działalność amatorskich zespołów odwołujących się do polskiej .
  kultury kresowej na przykładzie ludowego zespołu polskiej pieśni
  „Kresowiacy”...................................................................................................... 315

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty