RĘKOPISY SUPRASKIE W ZBIORACH KRAJOWYCH I OBCYCH

RĘKOPISY SUPRASKIE W ZBIORACH KRAJOWYCH I OBCYCHnr katalogowy: 5328
 • Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych

  Antoni Mironowicz

  Białystok: LIBRA s.c., 2014

  ss. 391, kolorowe il.

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-88463-98-3

   

  Spis treści
  Wstęp
  Rozdział I.
  Dzieje monasteru supraskiego do połowy XVI wieku
  Rozdział II.
  Biblioteka monasteru supraskiego do połowy XVI wieku
  Rozdział III.
  Uwagi do Katalogu rękopisów supraskich
  Rozdział IV.
  Katalog rękopisów supraskich
  Bibliografia
  Summary
  Резюме

  Nowe opracowanie katalogu rękopisów supraskich znajdujących się w zbiorach krajowych i obcych. 
  Książka ukazuje bogactwo i wyjątkowość tych zbiorów tak ważnych w poznaniu dziejów, piśmiennictwa, kultury i literatury religijnej wielu narodów. Przy wykonaniu opracowania "Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych" wykorzystano dotychczasowe ustalenia badaczy uzupełnione i zweryfikowane przez autorów niniejszego katalogu. Badania wskazują na potrzebę dalszych poszukiwań monasterskiego księgozbioru. Los tego księgozbioru, pomimo kilku prób opracowania jego dziejów, jest nadal nieznany. Ustalenie miejsca przechowywania wielu rękopisów wymaga szerokich badań archiwalnych. Na obecnym etapie udało się zlokalizować 64 manuskrypty z ponad 209 rękopisów znajdujących się w bibliotece klasztornej w I połowie XVI wieku. 
  Dotarcie do wielu supraskich manuskryptów było możliwe dzięki pracy wielu znakomitych badaczy, historyków, językoznawców, bibliotekarzy i literaturoznawców. Efekty tych poszukiwań i analiz ujęte zostały w katalogu, pogłębione ustaleniami zespołu autorskiego przygotowującego niniejsze wydanie. Katalog rękopisów supraskich został poprzedzony opracowaniem dziejów monasteru i biblioteki klasztornej do połowy XVI wieku. Opracowania te pozwolą lepiej zrozumieć unikatowość manuskryptów supraskich, sposób ich gromadzenia i znaczenie owych zabytków piśmiennictwa w dziejach kultury wielu narodów słowiańskich. 

  W przygotowaniu katalogu rękopisów supraskich uczestniczyli: Antoni Mironowicz, Nadieżda Morozowa, Marina Czistiakowa, Nikołaj Nikołajew, Elżbieta Kierejczuk, Eugenia Mironowicz. Autorzy katalogu składają podziękowania profesorom: Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew, Sergiuszowi Temczinowi i Jerzemu Urwanowiczowi za konsultacje i cenne uwagi. 

  Od autora

  Monaster supraski, jeden z największych prawosławnych ośrodków zakonnych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI w., utrzymywał ścisłe kontakty z podobnymi centrami w kraju i zagranicą. Bliskie relacje monasteru z Kijowem, Słuckiem, Moskwą, Serbią, Wołoszczyzną, Bułgarią i ze św. Górą Athos pozwoliły na skoncentrowanie w nim dorobku kulturowego wielu narodów słowiańskich. Monaster supraski zajmuje niekwestionowane miejsce w historii Kościoła prawosławnego, regionu i kultury wielu narodów. Ten najbardziej wysunięty na zachód prawosławny ośrodek klasztorny przekształcił się w drugiej połowie XVI w. w centrum kulturowe o znaczeniu ogólnosłowiańskim, Trudno bowiem wskazać inny ośrodek, w którym w takim zakresie skoncentrowane zostały najlepsze osiągnięcia różnych dziedzin kultury i w którym tak intensywnie przejawiały się kontakty z kulturą innych narodów słowiańskich, a najgłębsze i stare tradycje weszły organicznie w życie następnych wieków. Oddziaływanie kultur narodów wschodnłosłowiańskich i uwidoczniło się na terenie monasteru w architekturze i malarstwie ikonograficznym, wystroju i wyposażeniu świątyń oraz w zbiorach biblioteki klasztornej.

  Antoni Mironowicz

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

145,01  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty