TATARZY KRYMSCY TATARZY POLSKO-LITEWSCY

TATARZY KRYMSCY TATARZY POLSKO-LITEWSCYnr katalogowy: 7427
 • Tatarzy Krymscy- Tatarzy Polsko-Litewscy

  Swietłana M. Czerwonnaja, Selim Czazbijewicz

  Toruń: UMK, 2014

  ss. 292

  Format A4

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-231-3329-2

   

  PRZEDMOWA / ПРЕДИСЛОВИЕ / 10

  IHISTORIAODLEGŁAIBLISKA / ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

  1. TATARZYPOLSKO-LITEWSCY / ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЕ ТАТАРЫ / 27

  Perspektywa
  badawcza / Научная перспектива / 29
  Дефиниция, этноним / 29
  Nazwa grupy etnicznej / 31
  Польско-литовские татары в национальной и международной историографии / 33
  Stan badań nad polskimi Tatarami / 40

  Zdziejównarodutatarskiego / Из истории татарского народа / 45
  Из истории польско-литовских татар / 45
  Z historii Tatarów polsko-litewskich – od początku osadnictwa do XVIII wieku / 50
  Udział Tatarów w czynie niepodległościowym Polski / 54
  Численность, расселение / 60
  Общественные организации / 62
  Печать / 66
  Tatarzy polsko-litewscy – liczba, organizacja i kultura / 68

  Autorytetreligii / Авторитет религии / 70
  Религиозная жизнь / 70
  Tatarzy jako wyznawcy islamu / 75
  Dialog chrześcijan i muzułmanów w Polsce – początki i instytucjonalizacja / 75
  Мечети и кладбища польско-литовских татар / 80
  Мизары (некрополи) и надгробия польско-литовских татар / 108
  Каменные мечети польско-литовских татар / 114
  Tatarzy w Gdańsku i na Pomorzu Gdańskim po 1945 roku / 120

  2. TATARZY KRYMSCY / КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ / 131

  Krym – ojczyzna narodu krymskotatarskiego. Epigrafika – skarb kultury tatarskiej
  Крым – родина крымских татар. Эпиграфика – сокровище татарской культуры / 132

  Der historische Hintergrund / 133
  Ottoman Protection in the Crimean Culture / 135
  Врата рая под тенью земного ада. Резные каменные надгробия крымских татар в культурном ланшафте Крыма и в контексте мемориального искусства тюркского мира / 146
   
  KrymwImperiumRosyjskimKrymskotatarskiruchnarodowowyzwoleńczy
  Крым в Российской империи. Крымскотатарское народно- освободительное движение / 158

  Das Wirken Gasprinskijs / 158                        
  Islam europejski – dżadidyzm / 158
  Единство в языке, делах и мыслях / 160

  Tatarzy w Rosji Sowieckiej. Zagłada – pamięć – bunt
  Татары в Советской России. Геноцид – память – сопротивление / 165

  Память о депортации и геноциде в крымскотатарской поэзии и прозе („дети войны”) / 167
  Крымскотатарское изобразительное искусство: уроки ненависти, перспективы толерантности / 176
  Крымскотатарское национальное движение как фактор крушения СССР / 186

  Tatarzy w państwie ukraińskim. Repatriacja – obywatelstwo – stabilizacja
  Татары в Украине. Репатриация – гражданство – стабилизация / 192

  Citizenship for the “Oppressed” Peoples: the case of the Crimean Tatars and Ukrainian politics / 192

  Islam na Krymie po repatriacji Tatarów krymskich
  Ислам в Крыму после репатриации крымских татар / 205
  Aus dem religiosen Leben der Muslims in der Krim am Ende des 20. – am Anfang des 21. Ihr. / 205

  О ваххабитах в Крыму / 218

  PRZYPISY DO CZĘŚCI I / ПРИМЕЧАНИЯ К ЧАСТИ I / 220

  II. НАШИ ДНИ (ПОТРЯСЕНИЯ 2014 ГОДА) / NASZE DNI (WSTRZĄSY POLITYCZNE 2014 ROKU)

  Etapy rosyjskiej aneksji Krymu / Этапы русской аннексии Крыма / 232

  Русский Крым в культурной и политической перспективе / 232
  Крымскотатарский фактор / 249

  PRZYPISY DO CZĘŚCI II / ПРИМЕЧАНИЯ К ЧАСТИ II / 272

  BIBLIOGRAFIA / БИБЛИОГРАФИЯ / 284

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

180,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty