(ZŁUDNE) OBIETNICE WIELOKULTUROWOŚCI

(ZŁUDNE) OBIETNICE WIELOKULTUROWOŚCInr katalogowy: 2142
 • (Złudne) obietnice wielokulturowości.

  Red. Jadwiga Królikowska

  Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2012

  ss. 510: il.

  Format B5

  Oprawa miękka

  Indeks.

  ISBN 978-83-235-0883-0

   

  Praca z pogranicza wielu dyscyplin traktująca o obietnicach, rozczarowaniach i rzeczywistości życia w społeczeństwie wielokulturowym. Prezentuje i komentuje dylematy różnorodności kulturowej. Zawiera analizę problemów społecznych występujących w Polsce, na Bałkanach i w innych rejonach świata.

   

  Jadwiga Królikowska Wprowadzenie. Obietnice wielokulturowości
   nadzieje i złudzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  C Z Ę Ś Ć  P I E R W S Z A
  SOCJOLOGICZNE, PRAWNE I POLITYCZNE UWARUNKOWANIA RELACJI
  MIĘDZYKULTUROWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Sławomir Łodziński Obietnice, rozczarowania i rzeczywistość polityk(i)
  wielokulturowości. Problemy polityki integracji imigrantów z krajów pozaeuropejskich
  w Europie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Michał Pietrzak Nierzymskokatolickie kościoły i związki wyznaniowe
  w Rzeczypospolitej Polskiej 1989-2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Michał Pietrzak Wolność sumienia i wyznania w RP (regulacje prawne
  i praktyka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Jadwiga Królikowska Źródła trudności w relacjach międzykulturowych
  z perspektywy socjologicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
  Łukasz Ostrowski Ład wielokulturowy: idea wobec problemów praktycznych . . . . . . . 105
  Monika Abucewicz Polityczna fatamorgana wielokulturowości - idee a realia . . . . . . . 120
  C Z Ę Ś Ć D R U G A
  PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE UWARUNKOWANIA RELACJI
  MIĘDZYKULTUROWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  Anna Kwiatkowska Społeczeństwo wielokulturowe: kontakty
  międzykulturowe z perspektywy psychologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
  Halina Grzymała-Moszczyńska Konflikty między strategiami akulturacyjnymi
  ofiarowywanymi przez społeczność przyjmującą i strategiami akulturacyjnymi
  przyjmowanymi przez społeczności imigrantów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Richard Pring Edukacja w wielokulturowym społeczeństwie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
  Michael Mangan Szekspir na skrzyżowaniu kultur - Otello i Kupiec Wenecki . . . . . . . 184
  C Z Ę Ś Ć T R Z E C I A
  DYLEMATY RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
  Janusz Danecki Co łączy, a co dzieli. Jedność a różnorodność w świecie islamu. . . . . . 203
  Bogusława Filipowicz Mój bliźni i goj w Biblii hebrajskiej (hebr. re¯a‘ i goˆy). . . . . . . . . . 218
  Ewa Nowicka Język jako wartość. Arumuni w walce o byt w wieloetnicznych
  społeczeństwach Bałkanów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
  Jerzy Nikitorowicz Wielokulturowość wschodniego pogranicza Polski
  w przeszłości i współcześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
  Bożena Domagała Wielokulturowość po polsku, czyli o Wspólnocie Kulturowej
  "Borussia" z Olsztyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
  Richard Pring Fides Quaerens Intellectum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
  Danuta Zasada Strategie tożsamościowe Nikkei hiszpańskojęzycznych w Japonii . . . . 324
  Kerrie Schaefer (Złudne) obietnice wielokulturowości w społeczeństwie australijskim . 357
  Paulina Długosz Wolontariusz w konflikcie. Doświadczenie pracy wolontariackiej
  w skonfliktowanym środowisku kosowskich Romów i Albańczyków . . . . . . . . . . . . . . . 382
  C Z Ę Ś Ć  C Z W A R T A
  PRAKTYCZNE PROBLEMY SPOŁECZEŃSTW WIELOKULTUROWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
  Joanna Zamecka Wielokulturowe aspekty przeciwdziałania problemom narkotykowym 417
  Nazia Zaman, Muhammad Zaman, Jadwiga Królikowska Koncepcje dobroczynności
  i systemu opieki społecznej w islamie - tworzenie porządku moralnego
  w gospodarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
  Jarosław Utrat-Milecki Penologiczne uwagi o imigracyjnych podkulturach
  wielokulturowości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
  Aneks. Projekt rekomendacji w sprawie osadzonych cudzoziemców . . . 477
  Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
  Indeks osób. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

63,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: do tygodnia

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty