ACTA MILITARIA MEDIAEVALIA TOM X

ACTA MILITARIA MEDIAEVALIA TOM Xnr katalogowy: 7094
 • Acta Militaria Mediaevalia tom X

  Red. Piotr N. Kotowicz

  Kraków: Sanok: PAU-Muzeum, 2015

  ss. 236

  Format A4

  Oprawa miękka

  ISSN  1895-4103

   

  Spis treści:
  Studia i Materiały / Studies and Materials:
  Lech Marek - The Blessing of Swords. A New Look into Inscriptions of the Benedictus – type
  Błogosławieństwo miecza. Nowe spojrzenie na inskrypcje typu Benedictus

  Piotr Świątkiewicz - Nie tylko o militariach z grodziska w Białogardzie, pow. lęborski
  Not only on military items from the stronghold in Białogarda, Lębork district

  Arkadiusz Przybyłok - Uzbrojenie wojsk zakonu krzyżackiego doby Wielkiej Wojny na przykładzie malowideł ściennych z kamienicy przy ulicy Królowej Jadwigi 9 w Toruniu. The arms and armour of the army of the Teutonic Order in the period around the Great War on the basis of wall paintings from the nasonry house at Królowej Jadwigi 9 Street in Toruń

  Barbara Chudzińska - Militaria z zamku w Muszynie (badania w latach 2007-2010). Military items from the castle in Muszyna (research in the years 2007-2010)

  Grzegorz Żabiński - Ways of acquisition of firearms and related equipment in the state of the Teutonic Order in Prussia. Sposoby pozyskiwania broni palnej i związanego z nią wyposażenia w państwie zakonu niemieckiego w Prusach

  Komunikaty / Announcements:

  Tomasz Stępnik, Paweł Kucypera, Piotr Pudło, Krzysztof Rybka - Early-medieval sword from Koninko, Kórnik Community, Wielkopolskie Voivodship. Wczesnośredniowieczny miecz z Koninka, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie

  Witold Świętosławski - Mosiądzowany puginał z Pomorzanek, pow. Gostynin. A brass plated dagger from Pomorzanki, Gostynin district

  Jerzy Kuśnierz - Zamojski epizod historii zaginionych mieczy grunwaldzkich. The Zamość episode of the history of the lost swords from Grunwald

  Andrzej Krzyszowski, Arkadiusz Michalak, Tomasz Stępnik - A medieval sword with remains of a scabbard excavated in Buk in Greater Poland. Średniowieczny miecz z elementami pochwy znaleziony w Buku, w Wielkopolsce

  Anna Rybarczyk, Piotr Strzyż - Średniowieczne pokrowce na topory z wykopalisk w Elblągu
  Medieval axe cases from excavations in Elbląg

  Odkrycia / Discoveries:

  Radosław Liwoch - Topór z Horodnicy na zachodniej Ukrainie / An axe from Horodnica in West Ukraine

  Piotr Pudło - Historia pewnego miecza, czyli o pożytkach z kwerend muzealnych / A history of a certain sword, or, on the benefits of research in museums

  Radosław Liwoch - Grot włóczni z naddniestrzańskiej Horodnicy / A spearhead from Horodnica on the Dniester

  Marek Florek - Wczesnośredniowieczny grot włóczni z Nowosielca / An early medieval spearhead from Nowosielec

  Marek Florek - Późnośredniowieczne ostrogi z cmentarza przy kościele p.w. św. Ducha w Sandomierzu / Late medieval spurs from the cemetery by the church of the Holy Spirit in Sandomierz

  Radosław Liwoch - Grot włóczni z Jaksic / A spearhead from Jaksice

  Radosław Zdaniewicz - Dwa zabytki średniowiecznej broni białej z Bojszowa na Górnym Śląsku / Two relics of medieval cold steel weapons from Bojszów, Upper Silesia

  Petr Žákovský - Long sword in the Highlands Museum (Museum Vysočiny) in Jihlava / Długi miecz z Muzeum Vysočiny) w Jihlavie

  Petr Žákovský - Long sword in the Highlands Museum (Museum Vysočiny) in Jihlava, Telč branch / Długi miecz z Muzeum Vysočiny w Jihlavie, oddział w Telč

  Kronika / Chronicle:

  Мікалай Плавінскі, „Узбраенне беларускіх земляў X-XIII стагоддзяў” – popularnonaukowe opracowanie uzbrojenia wczesnośredniowiecznego na Białorusi (Piotr N. Kotowicz)

  Optimus armis invenit? Uwagi polemiczne na marginesie książki Jana Śliwińskiego „W poszukiwaniu zbroi doskonałej XIV w.” (Marcin Glinianowicz)

  „The Knight, the Lady and the Dragon: The Heritage of Medieval Warriors” – exhibition by the National Museum of Slovenia, Ljubljana, 12 December 2012 to 25 October 2013, extended until 9 February 2014 (Tomaž Nabergoj)

  Trzecia edycja konferencji „Interethnic relations in Transylvania. Militaria mediaevalia in Central and South-Eastern Europe” – 17-20 października 2013 r. (Arkadiusz Michalak)

  XII Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze: „Broń zwierciadłem epoki. Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje”, Łódź, 21-22 listopada 2013 r. (Kalina Skóra)

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

65,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty