ANIMOS LABOR NUTRIT

ANIMOS LABOR NUTRITnr katalogowy: 5563
 • Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

  Red. Tomasz Nowakiewicz, Maciej Trzeciecki, Dariusz Błaszczyk

  Warszawa: IAE PAN, 2018

  ss. 567

  Format A4

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-498823-4

   

  SPIS TREŚCI

   

  Od Redakcji 5
  . Tabula Gratulatoria 7
  . Bibliografia prac Andrzeja Buko 13
  Bogusław Gediga – Laudatio 29
  Stanisław Tabaczyński, Dariusz Wyczółkowski – Z Sandomierza… / 33
  Henryk Mamzer – Od „socjologii ceramicznej” po procesy urbanizacyjne i państwotwórcze
  – archeologia Andrzeja Buko i jej konsekwencje interpretacyjne / 39
  Jerzy Gąssowski – Dlaczego wczesne średniowiecze? / 47
  Guido Vannini – For a Conservation of the Archaeological Documentation / 53
  Henryk Samsonowicz – Uwagi na temat władzy w średniowieczu / 59
  Roman Michałowski – Rygoryzm religijny w Czechach i Polsce w początkowym okresie
  chrystianizacji / 65
  Paweł Żmudzki – Jak zaczęła się Polska, czyli co wiadomo o początkach kariery Mieszka I / 73
  Jacek Banaszkiewicz – Dlaczego w Helfendorf Lantperht zeskoczył z konia super petram
  i z niej sądził biskupa Emmerama? / 81
  Leszek P. Słupecki – Ganga unðir jarðarmen. Skandynawskie „braterstwo krwi” (fóstbroedralag)
  i obrzęd przechodzenia pod darnią oraz ich znaczenie. Rytualna śmierć
  i powtórne narodziny / 89
  Witold Świętosławski – Oręż słowiańskich bogów / 97
  Iwona Modrzewska-Pianetti – Importy garum i salsamentum na obszary Górnego Adriatyku
  w okresie rzymskim na podstawie znalezisk amfor / 103
  Sauro Gelichi – Islamic pottery in the neighbourhood of the Venetian lagoon. A contribution
  on the relationships between Venice and the Eastern Mediterranean
  during the 11th-12th century / 115
  Andrzej Janowski – Elementy kultury bizantyjskiej w wyposażeniu zmarłych pochowanych
  w grobach komorowych / 129
  Joanna Kalaga – Dorzecze środkowego Bugu w VI–XIII w. Przegląd problemów badawczych
  / 137
  Jan Tyszkiewicz – Timor Tartarorum. Miasta, bojarzy i książę Daniel Romanowicz wobec
  najazdu Mongołów / 145
  Stanisław Suchodolski – Gdzie, kiedy i w jakim celu Bolesław Chrobry emitował denary
  z cyrylickim napisem? / 151
  Przemysław Urbańczyk – Przemyśl w czasach pierwszych Piastów / 163
  Tomasz Dzieńkowski – Wczesnośredniowieczny Chełm. Powstanie i rozwój ośrodka / 171
  Michał Parczewski – Święty Kamień koło Dynowa nad Sanem / 183
  Michał Auch – Przemiany w produkcji garncarskiej na terenie kompleksu osadniczego
  w Czermnie we wczesnym średniowieczu / 191
  Marcin Wołoszyn, Iwona Florkiewicz, Elżbieta M. Nosek, Janusz Stępiński – Wczesnośredniowieczny
  trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych
  i metaloznawczych / 207
  Jerzy Maik – Średniowieczne włókiennictwo w badaniach milenijnych / 217
  Dariusz Poliński – O studiach nad średniowiecznymi i nowożytnymi naczyniami ceramicznymi.
  Kilka refleksji w kontekście aktualnego stanu badań / 225
  Jerzy Libera, Marek Florek – Czy we wczesnym średniowieczu użytkowano skały krzemionkowe? / 233
  Tomasz Kurasiński – Razem czy osobno? Naczynia drewniane i gliniane na cmentarzyskach doby
  wczesnopiastowskiej / 247
  Dariusz Błaszczyk, Monika Bajka, Zdzisław Bełka, Marek Florek – Pochodzenie osób pochowanych na
  wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu, stan. 1 w świetle badań trwałych
  izotopów strontu / 271
  Mateusz Bogucki, Maciej Trzeciecki – Denarius Sandomiri z radomskiego grodu / 279
  Tomasz Nowakiewicz – Średniowieczny topór z Nidajna: przypadek czy świadome nawiązanie do
  dawnego sacrum? / 293
  Marek Florek – Znaleziska wczesnośredniowiecznych odważników z okolic Opatowa, woj. świętokrzyskie
  / 303
  Felix Biermann, Normen Posselt – Kultplatz, Burgwall, Motte? Der „Teufelsberg“ bei Landin (Havelland)
  im Mittelalter / 311
  Jerzy Strzelczyk – Waregowie z Wagrii? O politycznych uwarunkowaniach pewnej teorii / 321
  Michael Müller-Wille – An early Medieval trading place in the Obodrite area – Recent research and
  new finds / 327
  Marian Rębkowski – O chronologii grodu w Lubinie na wyspie Wolin / 337
  Justyna Kolenda, Kinga Zamelska-Monczak – The settlement on site 1 in Bodzia – exception or the rule?
  A contribution to the studies of early medieval settlements in Kuyavia region / 343
  Wojciech Bis, Tomasz Herbich, Robert Ryndziewicz, Michał Zbieranowski – Żelechowska siedziba rodu
  Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych / 351
  Jarosław Ościłowski – Jeszcze w sprawie lokalizacji warszawskiego Jazdowa / 361
 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

70,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty