ARCHEOLOGICZNE DZIEDZICTWO PRUS WSCHODNICH W ARCHIWUM FELIKSA JAKOBSONA

ARCHEOLOGICZNE DZIEDZICTWO PRUS WSCHODNICH W ARCHIWUM FELIKSA JAKOBSONAnr katalogowy: 5391
 • Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona

  Das archäologische Vermächtnis Ostpreußens im Archiv des Felix Jakobson

  Austrumprūsijas arheoloģiskais mantojums Fēliksa Jākobsona arhīvā

  Red. Tomasz Nowakiewicz

  Warszawa: MKiDN, 2011

  ss. 639, il., CD

  Format A4

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-62622-14-6

  SPIS TREŚCI | INHALT | SATURS

  ANNA BITNER-WRÓBLEWSKA, TOMASZ NOWAKIEWICZ
  Wprowadzenie | Einleitung | Ievads ..................................................................................... 6

  FELIKS JAKOBSON I JEGO ARCHIWUM | FELIX JAKOBSON UND SEIN ARCHIV |
  FĒLIKSS JĀKOBSONS UN VIŅA ARHĪVS
  JĀNIS CIGLIS
  Feliks Jakobson (1896–1930) i jego naukowe dziedzictwo
  Felix Jakobson (1896–1930) und sein wissenschaftliches Erbe
  Fēlikss Jākobsons (1896–1930) un viņa zinātniskais mantojums ....................................... 14

  ANNA BITNER-WRÓBLEWSKA, TOMASZ NOWAKIEWICZ
  Archiwum Feliksa Jakobsona – charakterystyka materiałów i ich wartość źródłowa
  Das Archiv des Feliks Jakobson – Materialcharakteristik und ihr Wert als Quelle
  Fēliksa Jākobsona arhīvs. Materiāla raksturojums un tā avotpētnieciskā vērtība ............... 26

  KATALOG | KATALOG | KATALOGS
  ANNA BITNER-WRÓBLEWSKA, ALEKSANDRA RZESZOTARSKA-
  -NOWAKIEWICZ, TOMASZ NOWAKIEWICZ
  Katalog ................................................................................................................................. 58

  MISCELLANEA
  TOMASZ NOWAKIEWICZ, ALEKSANDRA RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ
  Terenowa weryfikacja danych z archiwum Feliksa Jakobsona.
  Przykład cmentarzyska w Sternwalde na Mazurach
  Die Verifizierung der Informationen aus dem Archiv Feliks Jakobsons
  im Gelände am Beispiel des Gräberfelds Sternwalde in Masuren
  Fēliksa Jākobsona arhīva informācijas verifikācija. Šternvaldes kapulauka
  (Masūru apgabalā) piemērs .................................................................................................. 512

  ALEKSANDRA RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ
  Zagadkowe kurhany nad Herwiatką. Nieznane cmentarzysko
  w Marszałkowszczyźnie i wojenny epizod kapelana Strathmanna
  Die geheimnisvollen Hügelgräber an der Herwiatka. Ein unbekanntes
  Gräberfeld in Marszałkowszczyzna und die Kriegsepisode
  des Kapelans Strathmann
  Noslēpumainie kapu uzkalniņi pie Hervjatkas. Nezināms kapulauks
  Maršalkovščiznā un kapelāna Štrātmana gaitas Pirmajā pasaules karā ............................... 534

  ANNA BITNER-WRÓBLEWSKA
  Zapinki podkowiaste w grupie olsztyńskiej – tropem archiwum
  Feliksa Jakobsona
  Hufeisenfibeln in der Olsztyn-Gruppe: auf der Spur des
  Archivs von Feliks Jakobson
  Olštinas grupas kapulaukos atrastās pakavsaktas: pētījumi
  Fēliksa Jākobsona arhīvā ...................................................................................................... 548

  TOMASZ NOWAKIEWICZ
  Uwagi na temat jednosiecznych mieczy Prusów we wczesnym średniowieczu (na
  marginesie analizy danych z archiwum Feliksa Jakobsona)
  Bemerkungen zu den einschneidigen Schwertern der Prußen im Frühmittelalter (am
  Rande einer Analyse der Informationen aus Feliks Jakobsons Fundarchiv)
  Piezīmes par Prūšu vienasmens zobeniem agrajos viduslaikos
  (Saistībā ar Fēliksa Jākobsona arhīva informācijas analīzi) ................................................ 562

  VARIA
  Literatura | Literatur | Literatūra …...................................................................................... 595
  Wykaz nazw | Register Bezeichnungen | Nosaukumu saraksts ............................................615
  Indeks nazwisk z Katalogu | Personenindex zum Katalog |
  Uzvārdu indekss no kataloga …………………………………….…………………   …….633
  Autorzy | Autoren | Autori …………….......................................................................  .......637

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

99,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty