CUM GRATIA ET AMICITIA

CUM GRATIA ET AMICITIAnr katalogowy: 291
 • Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kalatynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej

  Red. Dagmara Adamska, Krystian Chrzan, Aleksandra Pankiewicz

  Wrocław: IAE PAN, 2017

  ss. 439

  Format A4

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-61416-18-0   

   

  Cum gratia et amicitia
  List gratulacyjny Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Komisji Archeologicznej Oddziału PAN we Wrocławiu
  Tabula Gratulatoria
  Bibliografia prac Marty Młynarskiej-Kaletynowej
   

  I Osadnictwo wczesnego średniowiecza. Teoria i praktyka badawcza
  Krzysztof Jaworski, Przypis pisany z pamięci...
  Justyna Kolenda, Dawne projekty — nowe możliwości. Przyczynek do badań wczesnośredniowiecznej wsi
  Anna Dunin-Wąsowicz, Porównywanie nieporównywalnych w czasie i przestrzeni. Pozorne analogie czy zmienne elementy struktur „długiego trwania”? (przyczynek z zakresu geografii historycznej)
  Sylwia Rodak, Bolesławiec we wczesnym średniowieczu
  Aleksandra Pankiewicz, Wczesnośredniowieczne (VIII—XII/XIII wiek) czworoboczne budynki zagłębione w podłoże z terenu Małopolski i Górnego Śląska
  Jan Klápště, Cesty do krajiny středověké Prahy
  Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Wczesnośredniowieczny gród w Makowie nad Orzycem. Mit czy rzeczywistość?
  Marian Rębkowski, Gdzie rezydował Świętopełk dux odrensisł Przyczynek do badań struktury politycznej Pomorza w pierwszej połowie XII wieku
  Maciej Trzeciecki, In portu Plocensi iwcta ecclesiam Beati Benedicti.mPrzyczynek do topografii wczesnośredniowiecznego Płocka
  Sylwia Siemianowska, Domniemana karczma i „dom kupca” na śląskim grodzie. Socjotopografia wczesnośredniowiecznego Opola-Ostrówka w świetle znalezisk szklanych i przedmiotów towarzyszących
  Maria Dekówna, Pochodzenie sporadycznie występujących na obszarze Polski dużych paciorków z ciemnego szkła w świetle analiz laboratoryjnych

  II Przełom XIII wieku. Miasto, wieś i folwark w późnym średniowieczu
  Henryk Samsonowicz, Lokacje na prawie niemieckim na Śląsku w XIII wieku
  Maria Legut-Pintal, Śląski model melioratio terrae na przykładzie ziemi nysko-otmuchowskiej i Pogórza Kaczawskiego
  Przemysław Wiszewski, Polityka i osadnictwo. Przypadek pogranicza czesko-śląskiego w XIII wieku
  Małgorzata Chorowska, Jeszcze raz o kaplicy św. Marcina na zamku piastowskim we Wrocławiu
  Dominik Nowakowski, W sprawie identyfikacji zaginionych wsi i folwarków na Śląsku z perspektywy badań nad obiektami typu motte
  Krzysztof Demidziuk, Średniowieczny obiekt obronny we Wrocławiu-Popielach. Rzeczywistość czy fikcja?
  Dagmara Adamska, Winnice na Przedgórzu Sudeckim. W sprawie uprawy winorośli na średniowiecznym Śląsku

  III Miasto. Przestrzeń i ludzie
  Aleksander Paroń, Miasto i państwo u koczowników północnej Eurazji
  Ryszard Szczygieł, Kiedy Lublin otrzymał pierwszy przywilej lokacyjny na prawie niemieckim?
  Grzegorz Myśliwski, Wrocławska ustawa antyzbytkowa z 1435 roku
  Roman Czaja, Rada i gmina w Królewcu na początku XVI wieku
  Olga Miriam Przybyłowicz, „Wolno będzie Żydom mieć okna szklane, w tych domach jednak żeby nieotworzyste. O współistnieniu konwentu klarysek z gminą żydowską w Gnieźnie w XVI—XVII wieku
  Bogusław Krasnowolski, Przekształcenia urbanistyczne i architektoniczne Biecza do 1914 roku
  Rafał Eysymontt, Kopia, imitacja, rekonstrukcja. Najważniejsze tendencje w procesie rewaloryzacji miast na Dolnym Śląsku

  IV Sacrum. Ludzie, miejsca, rzeczy
  Krystian Chrzan, Bogowie i społeczeństwo. Grody w krajobrazie przedchrześcijańskich Słowian na przykładzie opowieści biskupa merseburskiego Thietmara o Radogoszczy i Lucicach
  Aleksander Limisiewicz, Honorata Rutka, Zagospodarowanie terenu wczesnośredniowiecznych cmentarzy szkieletowych na Dolnym Śląsku w dobie recepcji chrześcijaństwa, na przykładzie stanowiska w Jordanowie Śląskim
  Błażej Stanisławski, Christogram iota-chi jako wyznacznik procesu bizantynizacji Rusów
  Sławomir Moździoch, Santa Maria di Campogrosso - zapomniany ośrodek kultu z czasów normańskiego podboju Sycylii
  Stanisław Rosik, Większa niż Jael i Judyta. Św. Jadwiga Śląska jako mulier fortis na scenie dziejów i w... Trzebnicy (w świetle dokumentu kanonizacyjnego z 1267 roku)

  Abstract

   

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

89,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty