GOSPODARKA ROŚLINNA W NEOLICIE

GOSPODARKA ROŚLINNA W NEOLICIEnr katalogowy: 9127
 • Gospodarka roślinna w neolicie. Studium przypadku - Bronocice

  Red. Janusz Kruk, Maria Lityńska-Zając, Sarunas Milisauskas

  Kraków: IAE PAN, 2016

  ss. 223

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-935130-1-7

   

  Spis treści
  Table of Contents


  Od autorów
  I. Wstęp
  II. Bronocice – opis stanowiska i historia jego badań 
  III. Region osiedli neolitycznych zbadanych
  w Bronocicach 
  1. Fizjografia współczesna 
  2. Warunki klimatyczne w neolitycznym regionie osadniczym (rekonstrukcje archeoklimatyczne) 
  3. Roślinność w neolitycznym regionie osadniczym (mapy izopolowe i potencjalna roślinność naturalna)
  IV. Chronologia osiedli neolitycznych zbadanych w Bronocicach 
  1. Chronologia względna 
  2. Chronologia absolutna 
  V. Kontekst archeologiczny 
  1. Formy jam gospodarczych
  2. Wypełniska 
  3. Zespoły zabytkowe 
  VI. Metody wydobywania i analizy szczątków roślinnych 
  VII. Zagadnienia tafonomiczne 
  VIII. Szczątki roślin uprawnych w nawarstwieniach osiedli neolitycznych z Bronocic 
  IX. Szczątki roślin dzikich w nawarstwieniach osiedli neolitycznych z Bronocic 
  1. Rośliny dzikie 
  2. Charakterystyka fitosocjologiczna
  X. Roślinność i praktyki gospodarcze 
  XI. Gospodarka roślinna u społeczności neolitycznych według źródeł ze stanowiska w Bronocicach 
  1. Perspektywa prehistoryczna 
  2. Perspektywa archeologiczno-botaniczna
  A. Uprawy 
  B. Pole
  C. Przechowywanie plonów 
  D. Użytkowanie roślin uprawnych 
  E. Użytkowanie roślin dzikich 
  XII. Gospodarowanie roślinami w neolicie środkowym (krótka syntetyza)


  Neolithic Plant Cultivation at Bronocice Abbreviated English Version 
  I. Introduction 
  II. Investigations at Bronocice 
  III. Landscape in the Bronocice region
  1. Contemporary physiography 
  2. Climatic conditions in the Bronocice region
  3. Vegetation in the Bronocice region 
  IV. Chronology 
  1. Relative Chronology 
  2. Absolute Chronology 
  V. Archaeological context 
  1. Types of pits 
  2. Pit fill 
  3. Assemblages of artifacts
  VI. The recovery and analyses of plant remains 
  VII. Taphonomic issues 
  VIII. Cultivated plant remains at Bronocice 
  IX. Wild plant remains at Bronocice 
  1. Wild plants 
  2. Phytosociological characteristics 
  X. Plants and cultivation methods
  XI. Neolithic plant cultivation at Bronocice 
  1. Prehistoric perspective 
  2. Archaeological and botanical data for farming
  A. Cultivation
  B. Fields
  C. Crop storage
  D. The use of cultivated plants
  E. The use of wild plants 
  Bibliografia – References

   

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

42,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty