KONTEKSTUALIZACJA SKARBU Z VETTERSFELDE / WITASZKOWA

KONTEKSTUALIZACJA SKARBU Z VETTERSFELDE / WITASZKOWAnr katalogowy: 9167
 • Kontekstualizacja skarbu z Vettersfelde / Witaszkowa: badania archeologiczne na st. 2 w Kozowie w Ziemi Lubuskiej

  Contextualisation of the Hoard from Vettersfelde / Witaszkowo: archaeological excavation at Kozów, site 2 in the Lubusz Land

  Red. Zbigniew Kobyliński

  Zielona Góra: IA UKSW/ IAE PAN/ Fundacja Archeologiczna, 2016

  ss. 518

  Format A4

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-940985-0-6  Spis treści:

   

  Zbigniew Kobyliński

  Chapter 1. Introduction: on the trail of the golden fish

  Rozdział 1. Wprowadzenie: na tropie złotej ryby

   

  Part I. „Hoard from Vettersfelde / Witaszkowo”

  Część I. „Skarb z Vettersfelde / Witaszkowa”

   

  Louis Daniel Nebelsick

  Chapter 2. “The Vettersfelde (Witaszkowo) Hoard”: history of discovery, identification of the findspot, reconstruction of the hoard’s contents, and its cultural-historical and iconographic context

  Rozdział 2. „Skarb z Vettersfelde (Witaszkowa)”: dzieje odkrycia, identyfikacja miejsca ukrycia skarbu, rekonstrukcja jego zawartości oraz kontekst ikonograficzny i kulturowo-historyczny

   

  Part II. Archaeological excavations of site 2 at Kozów, Community of Gubinin years 2001-2004 – the place of deposition of the „Hoard from Vettersfelde /Witaszkowo”

  Część II. Badania stanowiska 2 w Kozowie, gm. Gubin w latach 2001-2004 – miejsca depozycji „skarbu z Vettersfelde / Witaszkowa”

   

  Tomasz Kalicki

  Chapter 3. The physical-geographical and paleogeographical characteristics of the site

  Rozdział 3. Charakterystyka fizycznogeograficzna i paleogeograficzna stanowiska

   

  Zbigniew Kobyliński

  Chapter 4. Results of achaeological excavations

  Rozdział 4. Wyniki wykopalisk archeologicznych

   

  Zbigniew Kobyliński and Dariusz Wach

  Chapter 5. Catalogue of layers and features

  Rozdział 5. Katalog warstw i obiektów

   

  Janusz Budziszewski

  Chapter 6. Flint artefacts

  Rozdział 6. Materiały krzemienne

   

  Urszula Kobylińska

  Chapter 7. Pottery vessels

  Rozdział 7. Ceramika naczyniowa

   

  Juan-Félix Conde, Fernando Agua and Manuel García-Heras

  Chapter 8. Archaeometric study of pottery

  Rozdział 8. Badania archeometryczne ceramiki

   

  Urszula Kobylińska

  Chapter 9. Small finds

  Rozdział 9. Zabytki wydzielone

   

  Louis Daniel Nebelsick

  Appendix: Cultural and chronological context for the navicella fibula from Kozów

  Aneks: Kontekst kulturowy i chronologiczny zapinki łódeczkowatej z Kozowa

   

  Juan-Félix Conde, Fernando Agua, Manuel García-Heras and María Angeles Villegas

  Chapter 10. Archaeometric study of glass beads

  Rozdział 10. Archeometryczne badania szklanych paciorków

   

  Mirosława Kupryjanowicz

  Chapter 11. Subfossil plant remains

  Rozdział 11. Subfosylne szczątki roślinne

   

  Maria Michniewicz

  Chapter 12. The results of the dendrological analysis of organic samples

  Rozdział 12. Wyniki ekspertyzy dendrologicznej prób organicznych

   

  Zbigniew Kobyliński

  Chapter 13. Conclusion: a golden fish in a sacred spring

  Rozdział 13. Zakończenie: złota ryba w świętym źródle

   

  References cited

  Wykaz cytowanej literatury

   

  Authors

  Autorzy

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

109,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty