OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN

OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZANnr katalogowy: 2648
 • Obrzędowość religijna Pomorzan we wczesnym Średniowieczu. Studium archeologiczne

  Kamil Kajkowski

  Wrocław: Chronicon, 2019

  ss. 494

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN  978-83-950403-6-8 

   

  Spis treści:

  OOd autora / 7 
  1. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE / 9 
  1.1. Ramy chronologiczno-terytorialne i cel pracy / 11 
  1.2. Zakres merytoryczny / 18 
  2. STAN BADAŃ NAD OBRZĘDOWOŚCIĄ WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH POMORZAN NA TLE DYSKUSJI NAD RELIGIĄ POGAŃSKĄ SŁOWIAN ZACHODNICH / 23 
  3. MOŻLIWOŚCI POZNAWCZE ARCHEOLOGII W BADANIACH NAD KULTURĄ DUCHOWĄ WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH SPOŁECZNOŚCI POGAŃSKICH / 51 
  4. MIEJSCA SPRAWOWANIA PRAKTYK KULTOWYCH W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH / 75 
  4.1. Morfologia ośrodków kultu pogańskiego / 77 
  4.2. Ośrodek kultu jako antropogeniczna przestrzeń kontaktu z sacrum / 89 
  4.3. Sanktuaria w świecie natury / 92 
  4.4. Fenomen grodów kultowych / 107 
  4.5. Budynki o funkcjach sakralno-obrzędowych / 121 
  4.6. Przestrzeń nekropoliczna / 131 
  5. PLASTYKA FIGURALNA / 151 
  5.1. Rzeźby i reliefy / 153 
  5.2. Wyobrażenia zminiaturyzowane / 179 
  6. OFIARY / 205 
  6.1. Ofiary z ludzi / 208 
  6.2. Ofiary ze zwierząt / 215 
  6.3. Ofiary zakładzinowe / 221 
  6.4. Wota akwatyczne / 230 
  6.5. Skarby / 233 
  7. AMULETY I PRZEDMIOTY APOTROPAICZNE / 243 
  8. OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH / 297 
  8.1. Organizacja przestrzeni sakralnych na tle przemian społeczno-politycznych / 299 
  8.2. Przejawy myślenia religijno-magicznego i jego realizacje / 315 
  Aneks 1. Wczesnośredniowieczne pochówki łodziowe z obszaru Pomorza / 365 
  Aneks 2. Depozyty szkieletów zwierzęcych zarejestrowane na obszarze Słowiańszczyzny Zachodniej / 369 
  Bibliografia / 381 
  Indeks nazw miejscowych / 485 
  Indeks postaci nadprzyrodzonych / 491 
  Ritual practices of the Pomeranians in the Early Middle Ages. An archaeological study. Contents / 493 

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

58,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty