PRZEMIANY OSADNICTWA I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

PRZEMIANY OSADNICTWA I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGOnr katalogowy: 150
 • Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta

  Red. Michał Kara, Mirosław Makohonienko, Andrzej Michałowski

  Poznań: Bogucki, 2016

  ss. 300

  Format A4

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-232-3132-5

   

  Spis treści

  O serii „Ekologia Historyczna Poznania”

  Mirosław Makohonienko, Michał Kara: Rozwój wczesnomiejskich założeń środkowej Wielkopolski – środowisko i gospodarka miasta Poznania rekonstruowana na podstawie archiwów kopalnych. Zarys problematyki

  Iwona Hildebrandt-Radke: Środowisko geograficzne Poznania

  Andrzej Michałowski, Milena Teska: Przemiany osadnictwa z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów na terenie obecnej aglomeracji miasta Poznania

  Michał Kara: Relikty osadnictwa ze starszych faz wczesnego średniowiecza oraz przełomu faz starszych i młodszych (od około VI/VII do pierwszej połowy XI w.) z obszaru obecnej tzw. małej aglomeracji miasta Poznania. Próba zarysu przemian osadniczych według nowszych ustaleń archeologii

  Jarmila Kaczmarek: Przemiany osadnictwa wczesnośredniowiecznego na obszarze obecnej aglomeracji Poznania między połową XI a XIII/XIV w.

  Artur Szałata, Mirosław Makohonienko, Jarosław Jasiewicz: Analiza przestrzenna rozmieszczenia dawnego osadnictwa na obszarze miasta Poznania w świetle źródeł archeologicznych

  Jarmila Kaczmarek: Problematyka dawnej sieci wodnej Poznania postrzegana oczami archeologa

  Tomasz Michalski, Mirosław Makohonienko, Michał Kara, Jarosław Jasiewicz: Poznań na tle wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego obszaru Wielkopolski w kontekście uwarunkowań środowiskowych – studium geoinformacyjne

  Janusz Skoczylas: Wykorzystanie zasobów przyrody nieożywionej we wczesnośredniowiecznym Poznaniu i jego okolicach z perspektywy petroarcheologii

  Mirosław Makohonienko, Michał Kara, Iwona Hildebrandt-Radke, Jarosław Jasiewicz, Barbara Antczak-Górka, Andrzej Michałowski: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa pra- i protohistorycznego (głównie wczesnośredniowiecznego) na obszarze obecnego Poznania w świetle źródeł archeologicznych – dyskusja wybranych zagadnień

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

69,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty