SANDOMIERZ WZGÓRZE ZAWICHOJSKIE CZ.1-2

SANDOMIERZ WZGÓRZE ZAWICHOJSKIE CZ.1-2nr katalogowy: 2208
 • Sandomierz - Wzgórze Zawichojskie - neolityczna osada obronna. Badania 1981-1989

  cz. 1 Studia i materiały

  cz. 2 Katalog źródeł

  Red. Hanna Kowalewska-Marszałek, Dorota Cyngot

  Warszawa: IAE PAN, 2017

  ss. Cz. 1 - 350 + CD, Cz. 2 - 302

  Format A4

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-63760-41-0

   

  Część 1. Studia i materiały

  Wstęp - Hanna Kowalewska-Marszałek
  I. Stanowisko Wzgórze Zawichojskie - Hanna Kowalewska-Marszałek
  1. Położenie stanowiska i jego kontekst geologiczno-przyrodniczy
  2. Wzgórze Zawichojskie — problematyka i metody badań terenowych
  II. Obiekty nieruchome i warstwy poza obiektami - Hanna Kowalewska-Marszałek
  1. Przemiany naturalne i antropogeniczne
  2. Stratygrafia stanowiska: warstwy poza obiektami
  3. Obiekty nieruchome
  III. Fazy osadnicze - Hanna Kowalewska-Marszałek
  III. 1. Faza I: Relikty osadnictwa kultury malickiej
  III. 2. Faza II: Kultura lubelsko-wołyńska
  III. 3. Faza III: Pozostałości osadnictwa z późnego neolitu i początków epoki brązu
  IV. Datowanie bezwzględne faz osadniczych ze stanowiska Wzgórze Zawichojskie w Sandomierzu - Piotr Włodarczak
  V. Zabytki ruchome
  V. 1. Ceramika - Hanna kowalewska-Marszałek
  V. 2. Polepa - Hanna Kowalewska-Marszałek
  V. 3. Sandomierz, stanowisko Wzgórze Zawichojskie - materiały krzemienne - Anna Zakościelna
  V. 4. Materiały kamienne ze stanowiska Sandomierz-Wzgórze Zawichojskie - Katarzyna Kerneder-Gubała
  V. 5. Zabytki z kości i poroża - Hanna Kowalewska-Marszałek, Alicja Lasota-Moskalewska
  V. 6. Zabytki metalowe - Hanna Kowalewska-Marszałek
  VI. Opracowania specjalistyczne
  VI. 1. Modelowanie struktur archeologicznych na przykładzie wybranych obiektów ze stanowiska Wzgórze Zawichojskie w Sandomierzu - Robert Żukowski
  VI. 2. Wyniki analizy archeozoologicznej szczątków zwierzęcych z Sandomierza-Wzgórze Zawichojskie - Alicja Lasota-Moskalewska
  VI. 3. Szczątki ryb z osady ludności kultury malickiej i lubelsko wołyńskiej w Sandomierzu (Wzgórze Zawichojskie) - Daniel Makowiecki
  VI. 4. Znaleziska kości ptasich z obiektów „lendzielskich" w Sandomierzu - Lubomir Peške
  VI. 5. Analiza muszli mięczaków ze stanowiska Sandomierz -Wzgórze Zawichojskie - Aldona Kurzawska, Gwidon Jakubowski
  VI. 6. Sandomierz - Wzgórze Zawichojskie. Zboża i węgle drzewne z neolitycznych obiektów kultur: malickiej i lubelsko-wołyńskiej - Maria Litynska-Zając
  VI. 7. Sandomierz - Wzgórze Zawichojskie. Analiza funkcjonalna materiałów krzemiennych - Małgorzata Winiarska-Kabacińska
  VI. 8. Opracowanie petrograficzne materiałów kamiennych ze stanowiska Sandomierz - Wzgórze Zawichojskie - Rafał Siuda
  VI. 9. Próbki substancji smolistych ze stanowiska w Sandomierzu- -Wzgórze Zawichojskie, w świetle badań fizykochemicznych - Sławomir Pietrzak, Jerzy J. Langer, Krzysztof Langer
  VI .10. Analiza archeometryczna tzw. guzków z V-kształtnym otworem: problem identyfikacji surowca i jego znaczenie, technika wykonania i sposób noszenia - Kinga Winnicka
  Aneks 1. Wyniki analizy antropologiczno-odontologicznej szczątków kostnych z Sandomierza - Alina Wiercińska
  VII. Osada obronna w Sandomierzu jako element neolitycznej sieci osadniczej Wyżyny Sandomierskiej - Hanna Kowalewska-Marszałek
  VIII. Sandomierz - Wzgórze Zawichojskie. Neolithic fortified settlement (Summary)
  IX. Bibliografia
  Autorzy

  Część 2: Katalog źródeł

  I. Katalog obiektów i warstw ze stanowiska Wzgórze Zawichojskie w Sandomierzu - Hanna Kowalewska-Marszałek, Dorota Cyngot, Zuzanna Tragarz
  I. 1. Katalog obiektów nieruchomych
  I. 2. Katalog warstw poza obiektami
  II. Ceramika. Tablice ilustracyjne
  III. Materiały krzemienne. Tablice ilustracyjne
  Summary

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

85,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty