SANTOK STRAŻNICA I KLUCZ KRÓLESTWA POLSKIEGO

SANTOK STRAŻNICA I KLUCZ KRÓLESTWA POLSKIEGOnr katalogowy: 1256
 • Santok. Strażnica i klucz Królestwa Polskiego

  Red. Kinga Zamelska-Monczak

  Warszawa: IAE PAN, 2020

  ss. 501+CD

  Format A4

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-66463-16-5

   

  SPIS TREŚCI

  O autorach

   

  Wstę(Kinga Zamelska-Monczak)             

  1. Kompleks osadniczy w Santoku. Dzieje badań i metodykprac archeologicznych 

         1.1. Historia badań terenowych (Kinga Zamelska-Monczak)               

         1.2. Metody eksploracji i dokumentacji (Kinga Zamelska-Monczak)              

  1. Badania geologicznnad pierwotnym ukształtowaniem terenu (Andrzej Piotrowski, Paweł Sydor,

        Tomasz Żuk)            

  III. Dzieje Santokświetle źródeł pisanych (Aleksander Paroń)                       

  1. Gd i podgrodzie wczesnośredniowieczne 

  IV1. Wczesnośredniowieczne poziomy osadnicze we wnętrzu grodu (G I-G VII)

                      (Kinga Zamelska-Monczak)             

          IV2. Wczesnośredniowieczne fazy osadnicze tzw. podgrodzia (P O-P 6) (Kinga Zamelska-Monczak)                      

          IV3. Umocnienia wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku (Kinga Zamelska-Monczak)                       

          IV4. Wizualizacja wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku (Małgorzata Markiewicz)                     

   VAnaliza materiałów archeologicznych 

          V1. Naczynia ceramiczne (Agnieszka Indycka-Grabarczyk, Kinga Zamelska-Monczak)                   

          V2. Przedmioty z kości i poroża oraz z metali (Kinga Zamelska-Monczak)                       

          V3. Wykorzystywanie surowca drzewnego (Tomasz Stępnik)                    

          V4. Wybrane militaria (Rafał Wyganowski)                  

         V5. Zabytki ze szkła (Joanna Sawicka)                 

         V6. Przedmioty kamienne i ozdobne kamienie jubilerskie (Ewa Lisowska, Piotr Gunia)                         

         V7. Przedmioty ze skóry (Anna Bogumiła Kowalska)                     

         V8. Tekstylia z Santoka w świetle analiz specjalistycznych (Maria Cybulska, Jerzy Maik)                    

         V9. Przędzalnictwo (Aleksandra Hurnowicz)                    

  VI. Analizmateriałóbioarcheologicznych 

  VI.l. Gospodarka zwierzętarni we wczesnośredniowiecznym Santoku. Studium archeozoologiczne

                      (Marta Osypińska)            

  VI.2. Palinologiczny zapis aktywności antropogenicznej w warstwach kulturowych santockiej osady

                      przedgrodowej z VIII i IX w. (Iwona Okuniewska-Nowaczyk)                 

  VII. Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne okolicach Santoka w świetle wynikóbadań

           Archeologicznego Zdjęcia Polski (Stanisław Sinkowski)                   

  VIII. Santocki kompleks osadniczy w późnym średniowieczu (Izabela Ignatowicz,

              Małgorzata Pytlak)           

  1. Santok wwczesnym średniowieczu - regni custodia et clavis 
  Summaries
  WYkaskrótów
  Bibliografia
  Indekosób

  Indeks nazw geograficznych i etnicznych

  Spis rycin i tabel

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

96,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty