SPOŁECZNOŚCI MEZOLITYCZNE POJEZIERZA CHEŁMIŃSKO-DOBRZYŃSKIEGO

SPOŁECZNOŚCI MEZOLITYCZNE POJEZIERZA CHEŁMIŃSKO-DOBRZYŃSKIEGOnr katalogowy: 4370
 • Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego

  Grzegorz Osipowicz

  Toruń: UMK, 2017

  ss. 260

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231-3856-3

   

  Wstęp 7
  I. Stan badań nad organizacją przestrzenną i funkcją obozowiskmezolitycznych w Europie 9

  II. Zastosowane metody i aparatura 12
  II.1. Analiza morfologiczna i technologiczna materiałow krzemiennych 12
  II.2. Archeologia doświadczalna 13
  II.3. Analiza traseologiczna 14
  II.4. Metoda estymacji jądrowej Kernela 17
  II.5. Metoda poszukiwania nieczytelnych palenisk J. Serganta, P. Crombego oraz Y. Perdaena 18
  II.6. Metoda sektorow i pierścieni D. Staperta 25
  II.7. Procedura badawcza przeprowadzonych studiow przestrzennych 30
  II.8. Terminologia zastosowana w badaniach przestrzennych 31

  III. Źródła 34
  III.1. Stanowiska archeologiczne 34
  III.1.1. Sąsieczno, gm. Obrowo, stan. 4 34
  III.1.2. Ludowice, gm. Wąbrzeźno, stan. 6 37
  III.1.2.1. Rezultaty badań geomorfologicznych i paleopedologicznych 37
  III.1.2.2. Zarys zmian środowiska naturalnego w okolicy stanowiska 38
  III.2. Obiekty wziemne 42
  III.3. Źrodła ruchome 46
  III.3.1. Wytwory krzemienne 46
  III.3.1.1. Rezultaty badań morfologiczno-technologicznych 46
  III.3.1.1.1. Sąsieczno, stan. 4 46
  III.3.1.1.2. Ludowice, stan. 6, siedlisko wschodnie 51
  III.3.1.2. Wyniki badań z zastosowaniem metody składanek 59
  III.3.1.2.1. Sąsieczno, stan. 4 60
  III.3.1.2.2. Ludowice, stan. 6, siedlisko zachodnie 63
  III.3.1.2.3. Ludowice, stan. 6, siedlisko wschodnie 64
  III.3.1.3. Chaine operatoire obrobki krzemienia na stanowiskach 4 w Sąsiecznie oraz 6 w Ludowicach 64
  III.3.2. Wytwory kamienne z surowcow niekrzemiennych 68
  III.3.2.1. Narzędzia makrolityczne 68
  III.3.2.2. Przemysł kamienny z surowcow niekrzemiennych 71
  III.3.3. Szczątki kostne 73
  III.3.3.1. Sąsieczno, stan. 4 73
  III.3.3.2. Ludowice, stan. 6, siedlisko wschodnie 73

  IV. Chronologia i przynależność kulturowa zbiorów 74

  V. Wyniki badań traseologicznych 77
  V.1. Narzędzia do obrobki skory i cięcia mięsa 78
  V.2. Narzędzia do obrobki drewna 80
  V.2.1. Mikroskrobacze – narzędzia czy rezultat procesow podepozycyjnych? 84
  V.3. Narzędzia do obrobki kości/poroża 86
  V.4. Zbrojniki broni miotanej 87
  V.5. Narzędzia do obrobki roślin krzemionkowych 88
  V.5.1. Klasyfikacja śladow użytkowych czytelnych na analizowanych zagiętych nożach 89
  V.5.2. Zagięte noże – prawdopodobna funkcja a rezultaty badań w Ludowicach i wyniki nowych prac doświadczalnych 97
  V.6. Inne narzędzia funkcjonalne 113
  V.7. Wytwory o niesprecyzowanej funkcji 114

  VI. Wyniki badań przestrzennych 115
  VI.1. Sąsieczno, stan. 4 115
  VI.2. Ludowice, stan. 6, siedlisko zachodnie 160
  VI.3. Ludowice, stan. 6, siedlisko wschodnie 191
  VI.4. Obozowiska mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego – podsumowanie rezultatow badań i perspektywy na przyszłość 227
  VI.4.1. Zrożnicowanie funkcjonalne obozowisk oraz kwestia mobilności ich użytkownikow 227
  VI.4.2. Zrekonstruowane obiekty rezydencjalne: zrożnicowanie morfologiczne i struktura wewnętrzna 232
  VI.4.3. Pytanie o przydatność wykorzystanych metod analitycznych do badań przestrzennych 235
  VI.4.4. Otwarte stanowiska piaskowe, obiekty zniszczone czy nazbyt niedoceniane? 239
  VI.4.5. Badania przestrzenne a homogeniczność zbiorow 239

  Zakończenie 242
  Bibliografia 244
  Mesolithic Communities of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland: An Attempt at a Model Multifaceted Analysis of Function and Spatial Organisation of Selected Camps. Summary 253

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

82,01  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty