ŚREDNIOWIECZNY ZESPÓŁ REZYDENCJONALNY

ŚREDNIOWIECZNY ZESPÓŁ REZYDENCJONALNY nr katalogowy: 1223
 • Średniowieczny zespół rezydencjonalny na Górze Katedralnej w Chełmie

  Red. Andrzej Buko

  Warszawa: IAE PAN, 2019

  ss. 464

  Format A4

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-95315-398


  SPIS TREŚCI


  1. Góra Katedralna w Chełmie: sto lat historii badań

  (Andrzej Buko)

  1. Źródła pisane do dziejów Góry Katedralnej w Chełmie

  (Dariusz Dqbrowski)

  2.1. Wstęp. 2.2. Historia ziemi chełmskiej i okoliczności założenia Chełma. 2.3. Wysoka Górka i obiekty na niej
  się znajdujące w relacji Kroniki halicko-wołyńskiej2.4. Uwagi Kronikhalicko-wołyńskiej na temat dalszych
  losów rezydencji Daniela po jego śmierci. 2.5. Wysoka Górka w późnym średniowieczu oraz w świetle relacji
  staropolskich. 2.6. Wykopaliska Piotra Pokryszkina

  1. Góra Katedralna w Chełmie w świetle wyników badań środowiskowych 

  (Radosław Dobrowolski)

  3.1. Cel, zakres i metodyka badań środowiskowych. 3.2. Położenie stanowiska badawczego. 3.3. Warunki
  hydrogeologiczne Góry Katedralnej. 3.4. Wyniki badań geologicznych i geomorfologicznyc

  4. Nieinwazyjne badania założenia rezydencjonalnego na Górze Katedralnej w Chełmie

  (Krzysztof MisiewiczFilip Brzeziński)

  4.1. Ortofotografia i modele trójwymiarowe. 4.2. Prospekcja magnetyczna. 4.3. Badania georadarowe. 4.4. Prospekcja
  elektrooporowa

  5. Analiza stratygraficzna i zmiany topografii Wysokiej Górki 

                      5.1. Stratygrafia Wysokiej Górki w świetle badań wykopaliskowych z lat 2010-2018 

  (Tomasz DzieńkowskiVasyl Petryk)

  5.1.1. Faza 1. Pierwszy zespół rezydencjonalny w południowej części Wysokiej Górki. 5.1.2. Faza II. Budowajedno-
  członowego założenia. 5.1.3. Użytkowanie założenia w fazach III i IV

                      5.2. Chronologia i związki przestrzenne chełmskiej rezydencji 

  (Tomasz Dzieńkowski.)

                      5.3. Zagadkowy epizod z dziejów nowożytnych: grób mężczyzny po stronie północnej kulminacji 

  (Stanisław GołubBeata Borowska)

  5.3.1. Opis grobu i trumny z pochówkiem. 5.3.2. Ekspertyza antropologiczna. 5.3.3. Podsumowanie i datowanie

  1. Surowcemateriałi technologie trzynastowiecznegzespołu rezydencjonalnego

              na Górze Katedralnej w Chełmie

  (Lucjan GazdaStanisław Gołub, Mykola Bevz)

  6.1. Wstęp. 6.2. Materiały kamienne. 6.3. Sztuczne kamienie budowlane. 6.4. Zaprawy budowlane.
  6.5. Podsumowanie

  1. 7. Architektura rezydencji na Wysokiej Górce w Chełmie

                      7.1. Opis reliktów architektury: część południowa Wysokiej Górki 

  (AnetBukowska)

                      7.2. Opis reliktów architektury: część północna Wysokiej Górki

  (Jurij Łukomskyi)

                      7.3. Ciosy i detale architektoniczne z badań na Wysokiej Górce 

  (MykolBevz)

                      7.4. Interpretacja form i funkcji obiektów architektonicznych w świetle materiału porównawczego 

  (Teresa Rodzinska-Charqży)

  7.4.1. Wysoka Górka w źródłach ikonograficznych. Historia i stan badań nad architekturą. 7.4.2. Gród i rezydencja
  Daniela Romanowicza: przekształcenia architektury w kolejnych fazach użytkowania. 7.4.3. Relikty architektury
  w świetle faz wydzielonych przez Dariusza Dąbrowskiego: próba synchronizacji danych. 7.4.4. Źródła inspiracji
  dla najstarszej fazy rezydencji Daruela Romanowicza w Chełmie. 7.4.5. Rezydencja w Chełmie w przekazie
  Kroniki halicko-wołynskiew świetle wykopalisk oraz w kontekście symbolicznym

  1. 8. Zabytki ruchome

                       8.1. Ogólna charakterystyka grup znalezisk

  (Stanisław Gołub)

  8.1.1. Wstęp. 8.1.2. Zabytki krzemienne, pradziejowe i ze starszej fazy wczesnego średniowiecza. 8.1.3. Zabytki
  w podziale na części południową i północną. 8.1.4Podsumowanie

                      8.2. Ozdoby - części stroju - dewocjonalia

  (Barbara ChudzińskaMarcin Wołoszyn)

  8.2.1. Ozdoby i części stroju, ozdoby dłoni. 8.2.2. Dewocjonalia i inne zabytki związane ze sferą sacrum.
  8.2.3. Podsumowanie

                      8.3. Militaria z badań na Wysokiej Górce

  (Piotr Strzyż)

  8J.1. Broń sieczna, obuchowa i miotająca. 8.3.2. Groty strzał i bełtów. .3.3. Pozostałe znaleziska uzbrojenia.
  8.3.4. Podsumowanie. 8.3.5. Katalog militariów

                      8.4. Monety na Wysokiej Górce - ekonomia, kult czy polityka?

  (Arkadiusz PanicBorys Paszkiewicz)

  8A.1Ogólny przegląd chronologii monet. 8A.2Chronologia monet w kontekście danych archeologicznych.
  8A.3Monety z Wysokiej Górki a obieg pieniężny. 8.4.4. Katalog systematyczny monet

  1. Ceramika z Wysokiej Górki

  (Michał Auch)

  9.1. Wstęp. 9.2. Metody. 9.3. Struktura gatunkowa zbioru. 9AAnaliza zbioru. 9.5. Analiza dystrybucji wybranych
  cech zbioru. 9.6. Podsumowanie wyników badań

  10. Modele konsumpcji zwierzęcej w świetle wyników badań archeozoologicznych

  10.1. Szczątki zwierzęce z południowej części zespołu rezydencjonalnego

                      na Wysokiej Górce w Chełmie

  (Alicja Lasota-Moskalewska, Kamil Niemczak)

  1. 1. 1. Metody badawcze. 10.1.2. Wyniki badań z lat 2010-2012. 10.1.3. Omówienie wyników
   10.2. Szczątki ssaków i ptaków z północnej części zespołu rezydencjonalnego

                      na Wysokiej Górce w Chełmie

  (Joanna Piqtkowska-Małecka)

  10.2.1. Materiał i metody badawcze. 10.2.2. Wyniki analizy archeozoologicznej. 10.2.3. Konsumpcja mięsa i rola
  zwierząt w życiu budowniczych i mieszkańców rezydencji na Wysokiej Górce w Chełmie. 1 0.2A. Podsumowanie

   10.3. Ryby w diecie mieszkańców zespołu rezydencjonalnego na Wysokiej Górce w Chełmie

  (UrszulIwaszczuk, Wim Wouters)

  10.3.1. Materiał i metody. 10.3.2. Wyniki badań. 10.3.3. Analiza wyników i podsumowanie

  1. Złożone epizody dziejów rezydencji królewskiej na Górze Katedralnej w Chełmie:

                próba podsumowania wyników badań interdyscyplinarnych

  (Andrzej Buko)

  11.1. Faza naj starsza: plac budowy i spór o funkcję prostokątnego muru obwodowego. 11.2. Niespodziewana
  i wymuszona zmiana planu zabudowy rezydencjonalnej. 11.3. Pożar w 1256 roku i kolejna odbudowa zespołu
  rezydencjonalnego. 1.4Budowniczowie i użytkownicy rezydencji: świadectwa archeologiczne. 11.5. Uwagi końcowe

          Aneksy

                      Aneks I. Datowania 14C z części południowej (Tomasz GosIar) 

                      Aneks IIDatowania 14C i dendrochronologiczne z części północnej (Marek Krąpiec)

  Aneks IIIDatowania próbek cegieł z północnej części zespołu rezydencjonalnego

                                   na Górze Katedralnej w Chełmie (Stanisław Fedorowicz)

  Aneks IV. Pozostałości tkaniny zachowane przy fragmentach kolczugi

                                   z Wysokiej Górki w Chełmie. Analiza surowca i technologiczna (Łukasz Antosik)

           Bibliografia

  (zestawa Natalia Jędruszczak)

                  Summary with List of Figures and List of Tables


 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

105,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: do tygodnia

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty