SZCZECIN WCZESNOŚREDNIOWIECZNY

SZCZECIN WCZESNOŚREDNIOWIECZNYnr katalogowy: 1558
 • Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzeńskie centrum

  Anna B. Kowalska, Marek Dworaczyk

  Warszawa : Trio, 2011

  ss. 593: il., mapy

  Format A4

  Oprawa twarda

  Bibliogr., indeks

  ISBN 978-83-7436-271-9

   

  Spis treści

  O autorach 7

  Rozdział I. Wprowadzenie 9

  1. Zarys dziejów wczesnośredniowiecznego Szczecina (Marek Dworaczyk) 9

  2. Zarys dziejów badań archeologicznych w Szczecinie (Anna Bogumiła Kowalska) 14

  3. Wykop na Rynku Warzywnym. Założenia merytoryczne pracy (Anna Bogumiła Kowalska) 20

  4. Próba rekonstrukcji topografii Starego Miasta w Szczecinie (Ryszard Krzysztof Borówka, Bolesław

  Wolny) 28

  Rozdział II. Źródła archeologiczne 41

  1. Charakterystyka warstw kulturowych (Marek Dworaczyk, Anna Bogumiła Kowalska) 41

  2. Podstawy datowania warstw kulturowych na Rynku Warzywnym (Marek Dworaczyk, Anna Bogumiła

  Kowalska 113

  3. Synchronizacja chronologiczna wczesnośredniowiecznych nawarstwień kulturowych w obrębie

  szczecińskiego kompleksu osadniczego (Marek Dworaczyk) 152

  Rozdział III. Zabudowa mieszkalno-gospodarcza (Anna Bogumiła Kowalska) 163

  1. Konstrukcje budynków 165

  2. Funkcje budynków 182

  3. Miejsca siedliskowe 193

  4. Konstrukcje ulic 194

  Rozdział IV. Organizacja przestrzenna zabudowy (Marek Dworaczyk, Anna Bogumiła Kowalska) 199

  Rozdział V. Życie codzienne mieszkańców wczesnośredniowiecznego Szczecina w świetle źródeł

  archeologicznych (Anna Bogumiła Kowalska) 217

  1. Elementy wyposażenia gospodarstw domowych (grupa funkcjonalna A) 224

  2. Wytwórczość i zajęcia niewytwórcze (grupa funkcjonalna B) 256

  3. Narzędzia wielofunkcyjne (grupa funkcjonalna C) 274

  4. Rybołówstwo i transport wodny (grupa funkcjonalna D) 284

  5. Zdobywanie pożywienia, rolnictwo i hodowla (grupa funkcjonalna E) 298

  6. Wyposażenie osobiste (grupa funkcjonalna F) 302

  7. Biżuteria (grupa funkcjonalna G) 322

  8. Zabawki, gry, instrumenty muzyczne (grupa funkcjonalna F) 338

  Rozdział VI. Garncarstwo (Marek Dworaczyk) 345

  Rozdział VII. Szczecin we wczesnym średniowieczu z perspektywy archeologii (Anna Bogumiła

  Kowalska) 357

  Bibliografia 372

  Summary 395

  Indeks osób 403

  Spis ilustracji, rycin i tabel 408

  Aneks 1 – tabele zbiorcze materiału zabytkowego (tabele 11–25) 421

  Aneks 2 – zabytki wydzielone z poszczególnych warstw (tabele 25–56) 439

  Aneks 3 – zabytki według grup surowcowych (tabele 57–66) 541

  Aneks 4 – tablice zabytków wydzielonych (ryc. 182–246) 553

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

68,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: w ciągłej sprzedaży

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty