WSPÓŁCZESNE METODY BADAŃ WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH

WSPÓŁCZESNE METODY BADAŃ WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCHnr katalogowy: 7371
 • Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej

  Red. Krystian Chrzan, Sławomir Moździoch, Sylwia Rodak

  Warszawa: IAE PAN, 2019

  ss. 313

  Format A4

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-66463-07-3

   

  Sławomir Moździoch

  Kilka refleksji na temat badań grodzisk wczesnośredniowiecznych w Polsce

  A few reflections on the research of early medieval strongholds in Poland

  Wojciech Chudziak, Piotr Błędowski, Jacek Bojarski,
  Ryszard Kaźmierczak, Marcin Weinkauf

  Katalog grodzisk ziemi chełmińskiej - w ćwierć wieku później

  The catalogue of strongholds of the Chełmno Land - a quarter of a century later

  Piotr Kittel, Jerzy Sikora, Piotr Wroniecki

  Nieinwazyjne badania wczesnośredniowiecznych grodzisk

  Polski Centralnej. Próba oceny programu

  Non-invasive research of early medieval strongholds in Central Poland.

  An attempt to evaluate the programu

  Marcin Engel, Cezary Sobczak

  Atlas Grodzisk Jaćwieży. Nowe spojrzenie na Góry Zamkowe,

  Szwedzkie szańce i Piłokalnie

  The Atlas of the Strongholds ofYotvingia. New look at Castle Hills,

  Schwedenschanzen and PiłokaInie

  Piotr Błędowski, Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak,

  Ryszard Kaźmierczak, Ewelina Siemianowska, Marcin Weinkauf
  Wczesnośredniowieczne grodziska Pojezierza Drawskiego w świetle

  badań weryfikacyjnych przeprowadzonych w latach 2015-2017

  The early medieval strongholds of the Drawsko Lake District in the light of

  verification research carried out in 2015-2017

  Sylwia Rodak, Piotr Wroniecki

  Badania nieinwazyjne grodzisk wczesnośredniowiecznych północno-zachodniej części Dolnego Śląska

  Non-invasive research of early medieval strongholds in the north - western part of Lower Silesia

  Matej Ruttkay, Karol Pieta, Zbigniew Robak

  Nowe metody badań wczesnośredniowiecznych grodzisk zachodniej Słowacji

  New methods of research of early medieval strongholds in Western Slovakia

  Roman Krivanek

  Prehled geofyzikalnich prńzkumń ranć stredovekych hradiśt v Cechach: prinos, omezeni, perspektivy

  Overview of geophysical surveys of early medieval hillforts in Bohemia: contribution, limitations, perspectives

  Felix Biermann

  Wissenschaftliche Metalldetektorprospektionen auf slawischen Burgwillen in Brandenburg

  Scientific metaldetector surveys on Slavic strongholds in Brandenburg

   

  Anna Łuczak, Sylwia Rodak

  Grodziska wczesnośredniowieczne w mikroregionie Wzgórz Dalkowskich

          w świetle analiz przestrzennych GIS

  Early medieval strongholds in the Dalkowskie Hills microregion

          in the light of spatial GIS analyses

  Bartłomiej Gruszka, Arkadiusz Michalak

  Preliminary results of using interdisciplinary model of research

          in the early medieval settlement complex in Grodziszcze, site l, Świebodzin county

  Wstępne wyniki interdyscyplinarnych badań nad wczesnośredniowiecznym kompleksem

          osadniczym w Grodziszczu, stanowisko 1, powiat świebodziński

  Martina Karle, Anna B. Kowalska, Sebastian Messal

          New interdisciplinary research in Świelubie on Parsęta river

          Nowe interdyscyplinarne badania w Świelubiu nad Parsętą

  Mariusz Błoński, Wiesław Małkowski, Krzysztof Misiewicz

          Grodzisko w NasieIsku: porównanie wyników wykopalisk i prospekcji geofizycznej

          The stronghold in Nasielsk: comparison of the results of excavations and geophysical prospection

  Nad'a Profantova

  Poznani hradiśtć kombinovanym detektorovym, povrchovym prńzkumem,

          geofyzikou a malou sondaźi, Pfiklad Tismice, okr. Kolin (8.-9. stoleti)

  Exploration of a hill-fort, combining geophysical and field prospection, metal detector

          prospection and trial trenching. The example ofTismice, Kolio (eighth-ninth century)

  Paweł Pawlak

          Grodzisko z czasów plemiennych w Dąbrówce koło Poznania odkryte powtórnie

          The stronghold from the tribal period in Dąbrówka near Poznań rediscovered

  Maciej Trzeciecki

          Grodzisko jako krajobraz kulturowy. Góra św. Piotra w Radomiu - studium przypadku

          A stronghold as culturallandscape. St. Peter's Hill in Radom - a case study

  Marlena Magda-Nawrocka

          Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi grodami Krosna Odrzańskiego

                  The state of research on early medieval strongholds in Krosno Odrzańskie 
 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

65,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty