ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE PROBLEMY KONSERWACJI

ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE PROBLEMY KONSERWACJInr katalogowy: 2408
 • Znaleziska archeologiczne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania

  Red. Katarzyna Zdreb

  Zielona Góra: Fundacja Archeologiczna, 2018

  ss. 216

  Format A4

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-946496-9-2

   

  Spis treści:
  Katarzyna Zdeb i Zbigniew Kobyliński – Masowe znaleziska archeologiczne: problemy inwentaryzacji, konserwacji zapobiegawczej i długoterminowego przechowywania – wprowadzenie

  POCZĄTKI PUBLICZNYCH KOLEKCJI ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH
  Zbigniew Kobyliński – Przechowywanie znalezisk archeologicznych: kolekcje prywatne a zbiory publiczne w kręgu cywilizacji europejskiej
  Wojciech Borkowski – Najstarsze kolekcje w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie


  AKTUALNE PROBLEMY PRZECHOWYWANIA ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH – DIAGNOZA
  Agnieszka Olech – Przechowywanie zabytków archeologicznych w województwie mazowieckim – wyniki badania ankietowego
  Jacek Wysocki – Problem przechowywania i zarządzania zasobami zabytkowymi z Archeologicznego Zdjęcia Polski
  Wawrzyniec Orliński – Polityka Muzeum Historycznego w Legionowie w zakresie przyjmowania zabytków archeologicznych – próba diagnozy problemów związanych z przechowywaniem zabytków archeologicznych z punktu widzenia muzealnika
  Zbigniew Polak – Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z perspektywy Muzeum Warszawy
  Andrzej JankowskiWawrzyniec Orliński i Katarzyna Zdeb – Problematyka znalezisk metalowych na przykładzie materiałów pochodzących z badań archeologicznych przy ul. Wolskiej w Warszawie

  DOBRE PRAKTYKI W PRZECHOWYWANIU ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
  Regina Smolnik – Saksońskie Archiwum Archeologiczne – postępowanie ze znaleziskami archeologicznymi
  Michał Bugaj – Magazyny archeologiczne w Polsce – kwestia przechowywania zabytków archeologicznych, czyli rzecz o stajniach Augiasza i kilka przykładów dobrych praktyk
  Leszek Lenarczyk – Historia powstania oraz funkcjonowania Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych

  PROBLEMY KONSERWACJI ZAPOBIEGAWCZEJ ZBIORÓW ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH
  Katarzyna Zdeb – Problematyka pozyskiwania i przechowywania znalezisk archeologicznych w świetle badań archeometrycznych naczyń ceramicznych
  Katarzyna Bernaciak – Morbum evitare quam curare facilius est – materiały do pakowania zabytków archeologicznych: kryteria wyboru, testowanie, zastosowanie w praktyce
  Natalia Bartczak – Ratowanie zabytków archeologicznych pochodzących z dawnych badań konserwatorskich na przykładzie projektu realizowanego przez Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych, oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

  PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU PRZECHOWYWANIA ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH
  Agnieszka Jaskanis – Wybrane problemy gromadzenia i przechowywania ruchomych zabytków archeologicznych w muzeach
  Artur Mazurek – Przechowywanie zabytków archeologicznych w świetle obowiązującego w Polsce prawa – propozycje rozwiązań
  Alina Jaszewska – Gdzie i w jaki sposób magazynować/archiwizować zabytki archeologiczne – próba systemowego podejścia do problemu

  CYFRYZACJA DOKUMENTACJI ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH – ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW CZY POJAWIENIE SIĘ NOWYCH?
  Eryk Bunsch – Problematyka tworzenia wizualnej i pomiarowej dokumentacji ruchomych zabytków archeologicznych
  Weronika Kobylińska-Bunsch – O problemie percepcji cyfrowych wersji zabytków

  SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRZECHOWYWANIA I PREZENTOWANIA SZCZĄTKÓW LUDZKICH
  Zbigniew Kobyliński – Źródła archeologiczne czy święte kości przodków: kulturowe uwarunkowania traktowania szczątków ludzkich z wykopalisk
  Łukasz Maurycy Stanaszek – Kości ludzkie – rodzące problemy znalezisko archeologów z perspektywy antropologa
  Magdalena Żurek – Przypadkowe znaleziska szczątków ludzkich podczas prac archeologicznych
  Emilia Jastrzębska – Zwłoki czy zabytki – ustawodawstwo vs. intuicja w kwestii archeologicznych szczątków ludzkich (z perspektywy muzealnika)

   

  Noty o autorach

  Informacja o wydawcach tomu

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

42,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty