ACTA MILITARIA MEDIAEVALIA TOM XI

ACTA MILITARIA MEDIAEVALIA TOM XInr katalogowy: 8425
 • Acta Militaria Mediaevalia tom XI

  Red. Piotr N. Kotowicz

  Kraków: Sanok: PAU-Muzeum, 2016

  ss. 272

  Format A4

  Oprawa miękka

  ISSN  1895-4103

   

  Spis treści:
  STUDIA I MATERIAŁY – STUDIES AND MATERIALS
  Georgios Kardaras
  The nomadic art of war. The case of the Avars / Sztuka wojenna koczowników. Przypadek Awarów
  Raffaele D’Amato
  Old and new evidence on the East-Roman helmets from the 9th to the 12th centuries / Stare i nowe źródła do dziejów wschodniorzymskich hełmów z IX-XII wieku
  KOMUNIKATY – ANNOUNCEMENTS
  Mamuka Tsurtsumia
  Medieval Sword and Sabre from the Georgian National Museum / Średniowieczny miecz i szabla z kolekcji Gruzińskiego Muzeum Narodowego
  Marcin Engel
  Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z miejscowości Stulichy, pow. Węgorzewski / Early Medieval Sword Scabbard Chape from Stulichy, Węgorzewo district
  Keith A. Dowen
  An Early Medieval Sword in the Wallace Collection / Wczesnośredniowieczny miecz ze zbiorów Wallace Collection
  Radosław Liwoch
  Militaria ze Starego Żmigrodu / Military Artefacts from Stary Żmigród
  Agnieszka Naleźny
  Ostroga rycerska z zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim / A Knightly Spur from the Teutonic Castle in Radzyń Chełmiński
  Petr Žákovský
  Medieval Awl-Pike from Žeranovice in Moravia / Średniowieczne szydło z Žeranovic na Morawach
  Marcin Adamiak, Radosław Zdaniewicz
  Żelazna szabla ze zbiorów Muzeum w Gliwicach / Iron Sabre from the collection of Museum in Gliwice
  Alan Williams, David Edge
  Three ‘grotesque’ helmet visors in the Wallace Collection / Trzy groteskowe zasłony hełmów z Wallace Collection
  ODKRYCIA – DISCOVERIES
  Piotr N. Kotowicz, Robert Fedyk
  Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z okolic Sanoka / Early Medieval Sword Scabbard Chape from the surrounding of Sanok
  Piotr Strzyż, Jacek Ziętek
  Okucie pochwy miecza z Przybyszyc / Sword Scabbard Chape from Przybyszyce
  Radosław Liwoch
  Topór z Prywitowa w obwodzie żytomierskim na Ukrainie / Axehead from Pryvitov in Zhytomyr province, Ukraine
  Marek Florek
  Wczesnośredniowieczny rogowy grot strzały ze Wzgórza Zamkowego w Sandomierzu / Early Medieval Horn Arrowhead from Castle Hill in Sandomierz
  Olgierd Ławrynowicz, Wojciech Wasiak
  Nowo odkryty miecz z Łowicza / Newly discovered Sword from Łowicz
  Olgierd Ławrynowicz, Piotr Strzyż
  Późnośredniowieczny kord z Siarzewa koło Ciechocinka / Late Mediaval Falchion from Siarzewo nearly Ciechocinek.
  Marek Florek
  Średniowieczny topór z Sandomierza / Medieval Axehead from Sandomierz
  Marek Florek
  Żelazny grot strzały z Górek Klimontowskich, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie / An Iron Arrowhead from Górki Klimontowskie, Sandomierz distr., Świętokrzyskie Voivodeship
  KRONIKA – CHRONICLE
  Obituary – prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc., FSA (26.04.1929 – 13.01.2015) (Jiří Hošek, Paweł Kucypera, Peter Crew)
  Miecze Wikingów. Nowa monografia skandynawskiego oręża pióra Fedira Androŝuka (Andrzej Janowski)
  Piotr Strzyż, „Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w.” (“Firearms in Central Europe in the 14th-15th c.”).
  Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami (Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences. Centre for Research on Old Technologies). Łódź 2014, pp. 415 including 119 tables, CD with catalogues and maps (Grzegorz Żabiński)
  Piotr Chlebowicz, „Ręczna broń palna w średniowieczu (badania eksperymentalne)” (Piotr Strzyż )
  Lech Marek, „Europejski styl. Militaria z Elbląga i okolic”, Wrocław 2014, 217 ss. (Olgierd Ławrynowicz)
  Nowa monografia militariów średniowiecznych z terenu Bośni i Hercegowiny (Andrzej Janowski)
  Equites stipendiarii. A review of the book by Tadeusz Grabarczyk „Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku” (“Mercenary Cavalry of the Kingdom of Poland in the 15th c.”), Blue Note, Łódź 2015, pp. 308, illustrations, maps (Aleksander Bołdyrew)

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

65,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty