BIBLIOTECZNY MARKETING WEWNĘTRZNY...

BIBLIOTECZNY MARKETING WEWNĘTRZNY...nr katalogowy: 51
 • Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce

  Mariola Antczak, Magdalena Kalińska-Kula

  Łódź; Uniwersytet Łódzki, 2019

  ss. 264

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-8142-334-2

   

  Spis treści

  Wstęp 7

  1. Rola bibliotek w społeczeństwie XXI wieku 11
  1.1. Biblioteki w zapisie ustawowym 12
  1.2. Typy współczesnych bibliotek, ich funkcje, zadania i misja 14
  1.3. Nowoczesny design bibliotek odpowiedzią na współczesne oczekiwania czytelników 26
  2. Koncepcja marketingu wewnętrznego na gruncie bibliotecznym: istota i podstawowe założenia 31
  2.1. Marketing wewnętrzny w ujęciu teoretycznym 32
  2.2. Marketing wewnętrzny na gruncie bibliotecznym 38
  2.3. Biblioteczny marketing wewnętrzny jako odpowiedź na współczesne wyzwania stawiane bibliotekom w społeczeństwie informacyjnym 50
  3. Marketing biblioteczny jako przedmiot zainteresowania badaczy 53
  3.1. Marketing biblioteczny w literaturze przedmiotu 53
  3.2. Biblioteczny marketing wewnętrzny w literaturze przedmiotu 58
  3.3. Biblioteczny marketing wewnętrzny w ujęciu statystycznym 62
  4. Marketing wewnętrzny w bibliotekach województwa łódzkiego w świetle wyników badań własnych 65
  4.1. Metodyka badania 65
  4.2. Charakterystyka i struktura badanej próby 75
  4.3. Analiza wyników badania 79
  4.3.1. Komunikacja wewnętrzna w bibliotece 79
  4.3.2. System motywacyjny w bibliotece 97
  4.3.3. Wybrane aspekty kultury organizacyjnej w bibliotece i ogólne uwarunkowania procesu pracy 134
  4.4. Wnioski końcowe 161

  Bibliografia 171
  Spis tabel, schematów i wykresów 183
  Załącznik 1. Baza bibliotek zatrudniających jednostki populacji badanej wytypowane do próby 191
  Załącznik 2. Marketing biblioteczny (1991–2016). Bibliografia polskich publikacji w porządku chronologicznym 219
  Indeks do bibliografii Marketing biblioteczny (1991–2016) 247
  Załącznik 3. Marketing biblioteczny: dane liczbowe dotyczące publikacji w latach 1991–2016 261
  Od redakcji 263

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty