BLIŻEJ SCHIZMATYKÓW NIŻ KRAKOWA

BLIŻEJ SCHIZMATYKÓW NIŻ KRAKOWAnr katalogowy: 430
 • Bliżej schizmatyków niż Krakowa...Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku

  Jacek Chachaj

  Lublin : Werset, 2012

  ss. 427: il.

  Format B5

  Oprawa miękka

  Bibliogr., indeks

  ISBN 978-83-60133-93-4  SPIS TREŚCI

   

  Wstęp / 9
  Rozdział 1 – Terytorium archidiakonatu lubelskiego 21
  1.1. Granice 21
  1.2. Jednostki geograficzne 45
  1.3. Krajobraz naturalny, sieć rzeczna, gleby, lasy 46
  1.4. Osadnictwo 49
  1.5. Drogi 51
  1.6. Miasta 54
  1.7. Własność 62
  1.8. Wnioski 71
  Rozdział 2 – Kościół lubelski 73
  2.1. Archidiakonat lubelski (jego funkcje i ich zmiany) 73
  2.2. Rozwój sieci parafialnej 77
  2.3. Czynniki rozwoju sieci parafialnej 89
  2.4. Stan struktur parafialnych, liczba obiektów sakralnych, ich funkcje 99
  2.5. Dobra Kościoła 102
  2.6. Beneficja – rozmieszczenie, wartość 108
  2.7. Obecność zakonów 112

  Rozdział 3 – Ludzie Kościoła lubelskiego 115
  3.1. Rola archidiakonów lubelskich 115
  3.2. Inni duchowni związani z archidiakonatem lubelskim 131
  3.3. Oszacowanie liczby duchowieństwa 135
  3.4. Wykształcenie, pozycja materialna, poziom moralny i obyczajowy niższego duchowieństwa lubelskiego 142
  3.5. Oszacowanie liczby wiernych 144
  3.6. Wybitni świeccy: fundatorzy, patroni, dobrodzieje 160

  Rozdział 4 – Funkcjonowanie lubelskiego Kościoła lokalnego w sytuacji typowej (XV i pierwsza połowa XVI wieku 165
  4.1 Podziały chronologiczne w dziejach Kościoła lubelskiego 165
  4.2. Podejmowanie decyzji na poziomie archidiakonatu. Realność struktury archidiakonatu w praktyce 168
  4.3. Rola i struktura wspólnot lokalnych (parafii) 169
  4.4. Konflikty 174
  4.5. Realność udziału w sakramentach 191
  4.6. Zarzuty wobec duchownych 195
  4.7. Zarzuty wobec świeckich 208
  4.8. Wnioski 215

  Rozdział 5 – Funkcjonowanie archidiakonatu lubelskiego w okresie kryzysu. Reformacja w archidiakonacie lubelskim 217
  5.1 Początki – pierwsze przejawy zjawisk związanych z reformacją 217
  5.2. Znaczenie Firlejów dla (przejściowego) triumfu reformacji w archidiakonacie lubelskim 227
  5.3. Lublin – miejsce specyficzne na tle archidiakonatu lubelskiego w okresie reformacji 230
  5.4. Kiedy reformacja na terenie archidiakonatu lubelskiego poniosła klęskę? 231
  5.5. Skala zjawiska 232
  5.6. Postępy reformacji w zawiślańskiej części archidiakonatu lubelskiego 240
  5.7. Reformacja w archidiakonacie lubelskim na poziomie lokalnym – zjawisko zróżnicowane 242
  5.8. Wnioski 250
  5.9. Reakcja na spustoszenia w strukturach i utrudnienia w funkcjonowaniu Kościoła 254

  Zakończenie 259

  Aneks I – Okręgi parafialne archidiakonatu lubelskiego 263

  Aneks II – Duchowni archidiakonatu lubelskiego 301

  Aneks III – Beneficja w archidiakonacie lubelskim w XIV–XVI wieku i ich wartość 400

  Mapy 403

  Wykaz skrótów 407

  Bibliografia
  Źródła rękopiśmienne 409
  Źródła drukowane 410
  Opracowania 412

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

64,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty