DYNAMIKA PRZEMIAN SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH W ŚREDNIOWIECZU

DYNAMIKA PRZEMIAN SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH W ŚREDNIOWIECZUnr katalogowy: 944
 • Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu

  Red. Tadeusz Grabarczyk, Tadeusz Nowak

  Warszawa : DiG, 2011

  ss. 315 : il.

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-7181-681-9

   

  Spis treści:

  Przedmowa ..................................................................................................... 7
  CZęść I. PRZEMIANY SPOŁECZNE
  VRATISLAV VANÍ EK
  „St!edov"ká modernizace” jako koncept strukturální prom"ny
  pro st!edovýchodní Evropu ........................................................................... 11
  JAN GRZESZCZAK
  Tertius status Joachima z Fiore
  — wyłom w średniowiecznej wizji dziejów .................................................. 39
  KRZYSZTOF BRACHA
  Uboże w świecie zmarłych ............................................................................ 49
  MIROSŁAW J. LESZKA
  Niepokoje społeczne w Konstantynopolu
  w świetle Kroniki Marcellina Komesa ........................................................... 71
  ANNA KOWALSKA–PIETRZAK
  Spory duchownych i świeckich w Polsce Centralnej .................................... 79
  KAROL KOLLINGER
  Bolesław I Mieszkowic jako nadawca „listu” do Bazylego II
  w 1018 roku ................................................................................................... 97
  CZĘŚĆ II. PRZEMIANY RELIGIJNE
  SŁAWOMIR MOŹDZIOCH
  Czy monarchia pierwszych Piastów była krajem chrześcijańskim?
  Uwagi archeologa .......................................................................................... 123
  CHRISTIAN LÜBKE
  Das Christentum als Herausforderung gentilreligiöser Gesellschaften
  in östlichen Europa ....................................................................................... 155
  Dynamika przemian.
  LESZEK PONIEWOZIK
  Rozwój sieci parfialnej w średniowiecznej Polsce
  — wybrane problemy i propozycje rozwiązań ............................................. 169
  PRZEMYSŁAW WISZEWSKI
  „Chrześcijański  Henryk” — wokół pobożności
  księcia Śląskiego Henryka I Brodatego ......................................................... 187
  STANISŁAW ROSIK
  W sprawie polskich misji do krajów pogańskich w wiekach średnich
  (wokół konwersji Pomorzan w dobie Bolesława Krzywoustego) ................. 223
  RENATA TRAWKA
  Działalność ewangelizacyjna i duszpasterska metropolitów halicko–
  –lwowskich obrządku łacińskiego w późnym średniowieczu ...................... 231
  KRZYSZTOF KACZMAREK
  Średniowieczna duchowość polskich dominikanów
  na przykładzie konwentu we Wrocławiu — przyczynek do problemu ........ 299
  LESZEK P. SŁUPECKI
  Jak i kiedy Polska stała się chrześcijańska Od konwersji
  we wczesnym średniowieczu do chrystianizacji w późnym średniowieczu
  i w czasach nowożytnych — podsumowanie ............................................... 311

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

42,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: w ciągłej sprzedaży

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty