KONFLIKT POJEDNANIE WSPÓŁPRACA

KONFLIKT POJEDNANIE WSPÓŁPRACAnr katalogowy: 8940
 • Konflikt - pojednanie - współpraca. Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich wobec Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1320-1423

  Rafał Simiński

  Wrocław: Chronicon, 2019

  ss. 726

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-95040-306

   

  Spis treści:

  Wstęp / 11
  1. Temat / 11
  2. Stan badań / 19
  3. Źródła / 31
  4. Metody badawcze i konstrukcja pracy / 38

  ROZDZIAŁ 1. PŁASZCZYZNY SPORU I POROZUMIENIA W STOSUNKACH POMORSKO-KRZYŻACKICH W LATACH 1320-1423 / 41
  1.1. Granica zachodniopomorsko-krzyżacka w latach 1320-1423 / 41
  1.1.1. Delimitacje granicy brandenbursko-krzyżackiej w latach 1310-1313 / 45
  1.1.2. Delimitacje granicy zachodniopomorsko-krzyżackiej do 1350 r. / 63
  1.1.3. Spory graniczne i ich rozwiązywanie od poł. XIV w. do lat 20. XV w. / 89
  1.1.4. Charakterystyka granicy zachodniopomorsko-krzyżackiej w latach 1320-1423 / 147
  1.2. Księstwo słupskie w polsko-litewsko-krzyżackich procesach polubownych w latach 1412-1422/1423 / 161
  1.2.1. Udział księstwa słupskiego w polsko-litewsko-krzyżackim procesie polubownym w latach 1412-1413 / 161
  1.2.2. Udział księstwa słupskiego w polsko-litewsko-krzyżackim procesie polubownym w 1414 r. / 206
  1.2.3. Księstwo słupskie wobec polsko-litewsko-krzyżackiego procesu polubownego w latach 1420-1422/23 / 228

  ROZDZIAŁ 2. SPOŁECZEŃSTWO ZACHODNIOPOMORSKIE W POLITYCE KSIĄŻĄT I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423 / 237
  2.1. Struktury społeczeństwa stanowego na Pomorzu Zachodnim w średniowieczu (księstwa i dominium biskupie) / 237
  2.2. Charakterystyka układów pomorsko-krzyżackich w latach 1320-1423 / 253
  2.3. Rycerstwo i mieszczaństwo jako gwaranci traktatów i rozejmów zachodniopomorsko-krzyżackich / 272
  2.3.1. Mechanizmy egzekucji zapisów układu lęborskiego z 10 VII 1386 r. i świeckiego z 30 IV 1388 r. / 312
  2.4. Kontakty finansowe książąt zachodniopomorskich z zakonem krzyżackim w Prusach / 327
  2.4.1. Rycerstwo i mieszczaństwo jako poręczyciele pożyczek książąt zachodniopomorskich / 336
  2.5. Rycerstwo i miasta zachodniopomorskie jako dłużnicy zakonu krzyżackiego w Prusach/ 366
  2.6. Rycerze zachodniopomorscy jako zaciężni zakonu krzyżackiego w Prusach / 371
  2.7. Personel dyplomatyczny książąt pomorskich i biskupów kamieńskich w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1320-1423 / 382
  2.7.1. Dyplomaci, posłowie i negocjatorzy książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach / 385

  ROZDZIAŁ 3. NARZĘDZIA POLITYKI KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423 / 409
  3.1. Metody i środki polityki władców zachodniopomorskich wobec zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1320-1423 / 409
  3.1.1. Zjazdy zachodniopomorsko-krzyżackie (miejsca, terminy, uczestnicy / 409
  3.1.2. Prezenty w kontaktach zachodniopomorsko-krzyżackich / 441
  3.2. Dokumentacja polityki władców zachodniopomorskich wobec zakonu krzyżackiego w Prusach / 447
  3.2.1. Korespondencja zachodniopomorska - geneza i charakterystyka źródła / 447
  3.2.1.1. Listy książąt i księżnych zachodniopomorskich / 471
  3.2.1.2. Listy biskupów i administratora diecezji kamieńskiej / 502
  3.2.1.3. Listy rycerstwa zachodniopomorskiego / 511
  3.2.1.4. Listy miast i mieszczan zachodniopomorskich / 519
  3.2.1.5. Przesyłanie korespondencji / 534
  3.2.2. Kredytywy / 542
  3.2.3. Glejty / 552
  3.2.4. Dokumentacja kontaktów finansowych / 558
  3.2.4.1. Dokumenty zastawów / 558
  3.2.4.2. Pełnomocnictwa do odbioru pieniędzy / 560
  3.2.4.3. Kwitancje / 561
  3.2.4.4. Skrypty dłużne / 564
  3.2.5. Dokumenty traktatowe książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich / 565
  3.2.5.1. Dokumenty traktatowe książąt wołogoskich (lata 1320-1368/1372) / 567
  3.2.5.2. Dokumenty traktatowe książąt słupskich (lata 1368/1372-1423) / 568
  3.2.5.3. Dokumenty traktatowe książąt szczecińskich (1368/1372-1423) / 574
  3.2.5.4. Dokumenty traktatowe książąt wołogoskich (1368/1372-1423) / 576
  3.2.5.5. Dokumenty traktatowe kilku linii książęcych Gryfitów (1368/1372-1423) / 577
  3.2.5.6. Dokumenty traktatowe biskupów kamieńskich i administratora diecezji kamieńskiej (1320-1423) / 581

  Zakończenie / 589
  Wykaz skrótów / 601
  Bibliografia / 607
  Indeks osób / 677
  Indeks geograficzny / 705
  Konflikt - Versöhnung - Zusammenarbeit. Studien über die Politik der westpommerschen Herzöge und der Bischöfe von Cammin gegenüber dem Deutschen Orden in Preußen in den Jahren 1320-1423. Zusammenfassung / 715

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

69,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty