KONRAD I MAZOWIECKI

KONRAD I MAZOWIECKInr katalogowy: 10371
 • Konrad I Mazowiecki

  Kniaź Wielki Lacki (1187/89- 31 Sierpnia 1247)

  Agnieszka Teterycz-Puzio

  Kraków: Avalon, 2019

  ss. 268

  Format A5

  Oprawa twarda

  ISBN  978-83-7730-375-7  Spis treści

  Wstęp

  I. Lata dzieciństwa i wczesnej młodości księcia Konrada Mazowieckiego

  1. Dom rodzinny
  2. Małoletni bracia pod opieką matki
  3. Objęcie przez Konrada I władzy na Mazowszu i Kujawach

  II. We współpracy z bratem?  Polityka Konrada Mazowieckiego w latach 1205-1227

  1. Ruś halicko-włodzimierska w planach Leszka Białego i Konrada Mazowieckiego
   1. Sytuacja polityczna u progu rządów Konrada Mazowieckiego
   1. Bitwa pod Zawichostem i jej następstwa
   1. Zawarcie małżeństwa Konrada Mazowieckiego z księżniczką ruską Agafią
   1. Postawa mazowieckiego możnowładztwa w okresie rywalizacji małopolsko-węgierskiej o Ruś. Rola  Awdańców w Małopolsce i na Mazowszu
   1. Wydarzenia roku 1221. Porozumienie Konrada Mazowieckiego i Daniela halickiego
  2. Polityka Konrada Mazowieckiego wobec Prusów

  2.1. Wokół konfliktu księcia Konrada z wojewodą Krystynem

  2.2.Konrad i jego mazowieckie otoczenie z lat 1218- 1227 wobec problemu pruskiego

  • Napady Prusów i zbrojne wyprawy odwetowe na początku lat 20-tych XIII w.
  • Sprowadzenie zakonu krzyżackiego na ziemie polskie.
  • Wydarzenia w Gąsawie w 1227 r. i ich znaczenie dla polityki Konrada Mazowieckiego

  III. Działalność Konrada I Mazowieckiego w latach 1227-1243 – Kraków czy ziemia chełmińska?

  1. Konrad Mazowiecki wobec działalności zakonu krzyżackiego
  2. Walki i działania dyplomatyczne w okresie zabiegów  o Kraków w latach 1227-1241.
   1. Kwestia praw do tronu krakowskiego
   1. Negocjacje i pierwsze zbrojne próby opanowania Małopolski.
   1. Ochłodzenie relacji z Danielem halickim. Konflikt z Kazimierzem kujawskim. Sprawa kanonika Jana Czapli.
   1. Zwolennicy rządów Konrada I w Małopolsce.
  3. Dzielnica mazowiecka w okresie walk o Kraków
   1. Mazowieckie otoczenie książęce w latach 30-tych XIII w.
   1. Lokacja Płocka
   1. Rola księżnej Agafii
  4. Konrad I władcą Małopolski

  IV. Lata 1243-1247. Za wszelką cenę po Kraków

  1. Otoczenie Konrada w latach 1243-1247
  2. Działalność polityczna Konrada Mazowieckiego w latach 1243-1247

  V. „Kniaź wielki lacki” – bilans rządów

  1. Działalność Konrada Mazowieckiego w świetle opinii dziejopisarzy i historyków

  2. Próba oceny

  • Sprowadzenie krzyżaków
   • Cel nadrzędny: Kraków
   • Sprowadzanie najazdów ruskich i pogańskich na ziemie polskie
   • „Wielkie Mazowsze” i jego mieszkańcy

  3. Zakończenie

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

45,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty