MAGIA OCHRONNA SŁOWIAN

MAGIA OCHRONNA SŁOWIANnr katalogowy: 8238
 • Magia ochronna Słowian we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich

  Joanna Wawrzeniuk

  Warszawa: UKSW, 2016

  ss. 517

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-8090-117-9

   

  SPIS TREŚCI

  WPROWADZENIE

  Rozdział 1

  PODSTAWY ŹRÓDŁOWE I ZARYS STANU BADAŃ

  Rozdział 2

  SPECYFIKA MYŚLENIA MAGICZNEGO

  2.1. MAGIA I JEJ DEFINICJE

  2.2. CHARAKTERYSTYKA MYŚLENIA MAGICZNEGO WCZESNEGO ŚREDNIO-
  WIECZA

  Rozdział 3

  ZJAWISKO UROKU I JEGO ZWIĄZEK Z MAGIĄ APOTROPEICZNĄ

  Rozdział 4

  APOTROPEICZNE DZIAŁANIA MAGICZNE WYKONYWANE W DOMU

  4.1. ZABIEGI APOTROPEICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DOMU

  Ofiara zakladzinowa a źródła archeologiczne

  4.2. NEGATYWNA ROLA PROGU

  4.2.1. Znaczenie progu w obrzędowości rodzinnej

  4.2.2. Magia apotropeiczna i sporząca związana z progiem

  4.2.3. Rola progu u wczesnośredniowiecznych Słowian

  4.3. SYMBOLICZNA WYMOWA OGNISKA DOMOWEGO

  4.3.1 Ognisko domowe jako przejaw życia rodzinnego

  4.3.2. Duchy i demony zamieszkujące okolice ogniska

  4.3.3. Demony opiekuńcze w przekazach pisanych

  4.3.4. Duchy opiekuńcze rodu i rodziny

  4.3.5. Demony przeznaczenia w przekazach pisanych

  4.3.6. Kult ogniska domowego i demonów opiekuńczych w źródłach archeolo-gicznych

  4.3.7. Kult ognia w domostwie

  4.3.8. Ogień jako apotropeion

  4.3.9. Oczyszczająco-ochraniająca moc popiołu, węgli drzewnych oraz dymu

  4.3.10. Kult ognia a źródła archeologiczne

  4.4. SYMBOLICZNA ROLA OGNIA PALONEGO W DOMU I JEGO ZWIĄZEK Z KULTEM PRZODKÓW

  4.4.1. Nazwy nadawane zmarłym przodkom

  4.4.2. Zmarły przodek jako wąż

  4.4.3. Miejsce przebywania dusz zmarłych w obrębie domostwa

  4.4.4. Formy kultu przodków w obrębie domostwa

  4.4.5. Przedstawienia zmarłych przodków

  4.4.6. Domowy kult przodków w źródłach archeologicznych

  4.5. ZABIEGI APOTROPEICZNE WYKONYWANE PRZY CZYNNOŚCIACH DO-MOWYCH I RZEMIEŚLNICZYCH

  4.5.1. Apotropeiczna rola amuletów i innych przedmiotów

  4.5.2. Apotropeiczna funkcja węzła (zawiązywanie/rozwiązywanie)

  4.5.3. Znak apotropeiczny - krzyż

  4.5.4. Apotropeiczna moc czerwieni

  4.5.5. Apotropeiczna moc przedmiotów o ostrych zakończenia

  4.5.6. Apotropeiczna rola przedmiotów o kształcie kulistym

  4.5.7. Apotropeiczna funkcja przedmiotów czyniących hałas

  4.5.8. Apotropeiczna rola przedmiotów związanych z rzemiosłem

  ROZDZIAŁ 5

  APOTROPEICZNA ROLA ZABIEGÓW MAGICZNYCH DOKONYWANYCH NA CMENTARZU

  5.1. APOTROPEICZNA SYMBOLIKA ZMARŁEGO W RYTUAŁACH PRZEJ-ŚCIA

  5.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBRZĄDKU GRZEBALNEGO W ŚRED-NIOWIECZU

  5.2.1. Obrządek ciałopalny w świetle źródeł archeologicznych i pisanych

  5.2.2. Charakterystyka budowy grobu na cmentarzyskach ciałopalnych

  5.2.3. Charakterystyka budowy grobu na cmentarzyskach o obrządku mieszanym

  5.2.4. Obrządek szkieletowy w świetle źródeł archeologicznych i pisanych

  5.2.5. Charakterystyka budowy grobów na cmentarzyskach szkieletowych

  5.3. SAKRALNA MOC ZMARŁEGO

  5.3.1. Ubiór zmarłego jako wynik zabiegów apotropeicznych

  5.3.2. Niektóre dary grobowe i ich apotropeiczna symbolika

  5.4. POCHÓWKI TZW. NIETYPOWE JAKO WYNIK ZABIEGÓW APOTROPE-ICZNYCH

  5.4.1. Pochówki puste i cząstkowe

  5.4.2. Pochówki tzw. wampiryczne

  5.5. ZABIEGI OCHRONNE WYKONYWANE WOKÓŁ GROBÓW

  5.5.1. Rekonstrukcja obrzędowości pogrzebowej w świetle źródeł etnograficznych i pisanych

  5.5.2. Symbolika materialnych pozostałości obrzędów pogrzebowych

  ROZDZIAŁ 6

  APOTROPEICZNE DZIAŁANIA MAGICZNE W MIEJSCACH KULTU

  6.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SŁOWIAŃSKICH MIEJSC KULTU

  6.2. OFIARA JAKO ZABIEG APOTROPEICZNY W MIEJSCACH KULTU

  ROZDZIAŁ 7

  MAGICZNE DZIAŁANIA APOTROPEICZNE „OSWAJANIA" PRZESTRZENI

  7.1. NEGATYWNA ROLA GRANICY

  7.2. „OCHRONA" PRZESTRZENI A ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE

  ROZDZIAŁ 8

  PODSUMOWANIE

  WYKAZ SKRÓTÓW JĘZYKOWYCH

  ANEKSY

  Aneks 1. Średniowieczne cmentarzyska na ziemiach polskich uwzględnione w tekście

  Aneks 2. Słowiańskie wczesnośredniowieczne miejsca kultu na ziemiach polskich w świetle badań archeologicznych

  KATALOG

  SPIS TABEL ZAWARTYCH W KATALOGU

  LITERATURA

  SUMMARY

  SLAVIC PROTECTIVE MAGIC IN THE EARLY MIDDLE AGES ON POLISH TERRITORIES

  INTRODUCTION

  1.SOURCE FOUNDATIONS AND THE OUTLINE OF THE STATE OF RESEARCH

  2. THE SPECIFIC OF MAGICAL THINKING

  3. THE PHENOMENON OF CHARM AND ITS RELATIONSHIP WITH APOTROPAIC MAGIC

  4. APOTROPAIC MAGIC ACTIVITIES PERFORMED AT HOME

  5. APOTROPAIC ROLE OF MAGIC RITES PERFORMED IN THE CEMETERY

  6. APOTROPAIC MAGICAL ACTIONS IN SLAVIC PLACES OF WORSHIP

  7. APOTROPAIC MAGICAL ACTIONS OF "TAMING" SPACE

  8. CONCLUSION

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

49,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty