MIASTA I LUDZIE

MIASTA I LUDZIEnr katalogowy: 3279
 • Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi

  Red. Paweł Grata, Beata Lorens

  Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013

  ss. 466

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-7338-853-6

   

  Spis treści:

   

  Paweł Grata – Słowo wstępne

   

  Włodzimierz Bonusiak

  Profesor Jerzy Motylewicz. Historyk nowożytnych dziejów Polski, wytrawny znawca dziejów miast na południowo-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku

   

  Beata Lorens

  Bibliografia prac Profesora Jerzego Motylewicza z lat 1975–2012

  Z PROBLEMATYKI STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH ZIEM POLSKICH W CZASACH PRZEDROZBIOROWYCH

  Grzegorz Jawor

  Żelazo w gospodarstwach chłopskich ziemi lubelskiej w XV wieku. Asortyment, produkcja i dystrybucja

  Jan Kwak

  Zwalczanie konkurencji i nieuczciwości w rzemiosłach rzeszowskich w świetle ich przywilejów z końca XVII i początku XVIII wieku

  Adam Kamiński

  Młyny i folusze w dobrach leskich w XVIII wieku (do 1772 roku)

  Jerzy Horwat

  Kasztelania w Mikołowie w XIII i XIV wieku

  Beata Lorens

  Stan społeczno-gospodarczy miasta Uhnowa w drugiej połowie XVIII wieku

  W KRĘGU SPRAW SPOŁECZNYCH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ

  Wioletta Zawitkowska

  Koligacje małżeńskie Koniecpolskich i ich rola polityczna w Polsce pierwszych Jagiellonów

  Feliks Kiryk

  Zalasowscy. Przyczynki do dziejów tarnowskiej rodziny mieszczańskiej w XV–XVI wieku

  Michał Figura

  Struktura zawodowa przemyskiej rady miejskiej w pierwszej połowie XVIII stulecia

  Franciszek Leśniak

  Choroba, śmierć i pochówek w Krośnie wczesnonowożytnym

  Władysław A. Serczyk

  Wieści z Ukrainy

  CZASY PRZEŁOMU – PRZEMIANY SPOŁECZNE I MENTALNE NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX I NA POCZĄTKU XX STULECIA

  Janusz Polaczek

  Berek Joselewicz. Rycerskie malowanki na przekór złym stereotypom

  Mariola Hoszowska

  Czarna legenda Ludwiki Marii w dziewiętnastowiecznych pracach historyczno-dydaktycznych

  Paweł Sierżęga

  Setna rocznica Konstytucji 3 Maja w prasie galicyjskiej

  Sabina Rejman

  Obsada urzędów miejskich znaczniejszych miast Galicji Zachodniej w latach 1889–1913

  Zbigniew Lenart

  Ludność powiatu kolbuszowskiego w latach 1867–1939. Szkic do portretu

  Włodzimierz Bonusiak

  Struktura społeczno-zawodowa mieszkańców Kalisza w końcu XIX i na początku XX wieku

  Paweł Korzeniowski

  Problem czystości i higieny w polskich formacjach wojskowych w latach 1914–1939

  Adrian Uljasz

  Henryk hrabia Potocki (1868–1958). W świecie polityki, gospodarki i działalności społecznej

  PROBLEMY GOSPODARCZE I SPOŁECZNE XX WIEKU

  Elżbieta Rączy

  Negatywne postawy mieszkańców powiatu przemyskiego podczas niemieckiej okupacji w świetle powojennych procesów

  Marian Stolarczyk

  Z życia gospodarczego i społeczno-politycznego Brzeska w latach 1945–1955

  Paweł Miłkowski

  Powstanie i działalność „Alimy” w latach 1926–1950

  Paweł Grata

  Przemiany w handlu województwa rzeszowskiego w latach 1975–1989

  Andrzej BonusiakEdyta Czop

  Studia z dziejów gminy Grodzisko Dolne w latach 1989–2010

  WOKÓŁ SPRAW WYZNANIOWYCH

  Zdzisław Budzyński

  Struktura terytorialna Cerkwi unickiej na terenie Podola pod koniec I Rzeczypospolitej (inwentaryzacja sieci parochialnej)

  ks. Sławomir Zabraniak

  Ludność południowo-zachodnich archidiakonatów archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1660–1763

  Roman Pelczar

  Kult maryjny w diecezji przemyskiej w XVI–XVIII w. na przykładzie bractw różańcowych

  ks. Stanisław Nabywaniec

  Stan diecezji rzeszowskiej w świetle materiałów do pierwszego rocznika diecezjalnego

   

  Tabula gratulatoria

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

42,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty