PODBÓJ PRUS W XIII WIEKU

PODBÓJ PRUS W XIII WIEKUnr katalogowy: 2320
 • Podbój Prus w XIII wieku. Przyczyny "krzyżackiego" sukcesu

  Piotr Szczurowski

  Sandomierz: Armoryka, 2019

  ss. 249

  Format A5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-806477-25

   

  Spis treści

  Wstęp……………………………………………………………………………..13

  Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej..……...……………………………13

  Tezy główne i uwagi  metodologiczne….………….……………................................19

  Struktura pracy i sposób komunikacji.……………………………………………..31

  Rozdział I: Geneza i ogólna charakterystyka stron konfliktu, czyli o podejściu do nauki historii………………………...……………………38

  Historia jako nauka nomotetyczna i idiograficzna…………………………………38

  Prusowie, czyli o nomotetycznym standardzie……………………………………..48

  Krzyżacy i krzyżowcy, czyli o idiograficznym fenomenie……..……………………55

  Rozdział II: Przebieg podboju Prus w XIII wieku……………………………60

  Preludium i etap I podboju (do roku 1236)………………………………………..60

  Etap II podboju (lata 1237-1255)………………………………………………….72

  Etap III podboju (lata 1255-1274)………………………………………………....81

  Etap IV podboju (lata 1274-1295) i jego skutki……………………………………86

  Rozdział III: Przyczyny sukcesu podboju Prus leżące po stronie podbijanych…………………………………………………..93

  Czynniki geograficzne……………...………………………...…………………….93

  Czynniki gospodarcze, demograficzne, psychospołeczne i instytucjonalne……….102

  Uzbrojenie Prusów na tle uzbrojenia krzyżaków i krzyżowców….……………….122

  Rozdrobnienie polityczne Prusów……………………………..................................129

  Postawa pruskiej arystokracji plemiennej wobec najeźdźców……………………..136

  Rozdział IV: Przyczyny sukcesu podboju Prus leżące po stronie podbijających……………………………………………….145

  Polityczne wsparcie krzyżaków ze strony papiestwa.……………………………..145

  Propaganda krucjat i ich finansowanie. Aspekt psychospołeczny...............................158

  Polityczne wsparcie krzyżaków ze strony monarchii europejskich………………..175

  Militarne wsparcie krzyżaków ze strony krzyżowców….…………………………187

  Postawy i motywacje rycerzy-zakonników, krzyżowców i osadników…………….207

  Zakończenie, czyli pytania o alternatywę…………………...........................218

  Bibliografia……………………………………………………………………..232

  Źródła…………………………………………………………………………....232

  Opracowania………………………………………………......................................234

  Netografia……………………………………………………………………....249

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

44,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty