POLSKI PROCES ZIEMSKI DO KOŃCA XV W. CZ.1

POLSKI PROCES ZIEMSKI DO KOŃCA XV W. CZ.1nr katalogowy: 3381
 • Polski proces ziemski do końca XV wieku Cześć 1. Kodeks Dzikowski A.D. MDI

  Oprac. Grzegorz Kazimierz Walkowski

  Bydgoszcz: Bogart, 2018

  ss. 777

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-938709-1-2

   

  Spis treści:

  Część pierwsza. Kodeks Dzikowski MDI 

  Wstęp /9

  Rozdział I. Kodeks Dzikowski, tłumaczenie i opracowanie

  1.1. O Kodeksie Dzikowskim i jego wydaniu. Przedmowa /15

  Spis przedmiotów  /24

  1.2. Kodeks Dzikowski. Wersja staropolska. Przekład na język współczesny /76

  1.3. Indeks tematyczny /757

  1.4. Uproszczony indeks przedmiotowy według systematyki kodeksu /767

  Część druga. Polski proces ziemski i elementy polskiego prawa prywatnego do końca wieku XV

  Rozdział 2. Zarys historii Polski w wiekach XIV-XVI 

  2.1. Tło historyczne panowania ostatnich Piastów

  2.2. Jagiełło i jego synowie na tronie Polski

  2.3. Zygmunt I Stary na tronie Polski

  2.4. Polityka monetarna i podatkowa królestwa polskiego w latach 1320-1525

  2.5. Organizacja państwa

  2.6. Przywileje a kształtowanie się społeczeństwa stanowego w Polsce

  Rozdział 3. Polski proces ziemski

  3.1. Najdawniejsze prawodawstwo polskie dotyczące procedur władczych

  3.2. Statuty Kazimierza Wielkiego jako pomnik polskiej kultury prawnej i źródło poznania polskiego procesu ziemskiego z wieku XIV

  3.3. Modelowy polski proces ziemski

  3.4. Postępowanie egzekucyjne a przymuszające

  3.5. Kary i opłaty

  3.6. Prawo niemieckie i jego rola w określaniu stosunków prawnych w królestwie polskim

  Rozdział 4. Własność i inne prawa rzeczowe. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Spadki

  4.1. Własność i inne prawa rzeczowe

  4.2. Ograniczenia własności i posiadania

  4.3. Osoby. Stosunki majątkowe w rodzinie

  4.4. Spadkobranie

  Rozdział 5. Wybrane elementy polskiego prawa średniowiecznego

  5.1. Pojęcie sprawiedliwości

  5.2. Dawność, czyli przedawnienie

  5.3. Statu prawno-procesowy Żydów. Pożyczanie pieniędzy na procent

  5.4. Stosunki zobowiązaniowe prawa średniowiecznego

  5.5. Prawo karne

  Rozdział 6. Materiały dodatkowe

  6.1. Króla Kazimierza III ustawa o starostach, etc., 1368

  6.2. Statuty synodalne kalisko-wieluńskie Mikołaja Trąby, 1420 (spis treści, porównanie z Dekretałami Grzegorza IX)

  6.3. Przywilej koszycki, 1374

  6.4. Księga elbląska, czyli Najstarszy zwód prawa polskiego, tłumaczenie na język polski

  6.5. Księga henrykowska (fragmenty)

  6.6. Kodeks Działyńskich

  6.7. Struktury Kazimierza Wielkiego w redakcji proponowanej przez R. Hubego przywołane w języku łacińskim wraz z częściowym współczesnym tłumaczeniem

  6.8. Statuty żupne Kazimierza III, 1368

  6.9. Indeksy i tablice

  6.10. Bibliografia

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

225,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty