PRZESZŁOŚĆ W KULTURZE ŚREDNIOWIECZNEJ POLSKI T.1-2

PRZESZŁOŚĆ W KULTURZE ŚREDNIOWIECZNEJ POLSKI T.1-2nr katalogowy: 2638
 • Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski t.1-2

  Red. Jacek Banaszkiewicz, Andrzej Dąbrówka, Piotr Węcowski, Halina Manikowska

  Warszawa: IH PAN, 2018

  ss. 786 t.1- 570- t.2

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978–83–63352–95–0

   

  Spis treści t.1


  Słowo wstępne (Jacek Banaszkiewicz)......................... 7

  Preface (Jacek Banaszkiewicz)............................. 14

  część I

  Przeszłość obrazowana w tradycjach zapisanych i ujęciach historiograficznych

  Zbigniew Dalewski, W poszukiwaniu poprzedników - pierwsi Piastowie i ich wizja własnej przeszłości........................... 23

  Witold Wojtowicz, Epika zachodnioeuropejska i możliwości jej recepcji w warunkach polskiej kultury średniowiecznej. Uwagi wstępne........ 59

  Witold Wojtowicz, Uwagi o modelu epiki i transmisji epiki w Kronice Anonima tzw. Galla................................. 79

  Witold Wojtowicz, Waltharius........................ 89

  Witold Wojtowicz, Tzw. Carmen Mauri...................105

  Witold Wojtowicz, Obraz memorialny Troi u Galla Anonima i jego konteksty ......................................... 127

  Wojciech Michalski, Rodzinne dzieje z nieodległej przeszłości w pamięci polskich familii rycerskich ......................... 143

  Wojciech Michalski, Legendy rodowo-herbowe - pożądanie przeszłości w kręgach polskiego rycerstwa XIV-XVI wieku...............163

  Antoni Grabowski, Polska i Polacy w średniowiecznej wspólnocie europejskiej - świadectwo Alberyka z Trois-Fontaines................207

  Jacek Banaszkiewicz, Gall Anonim - tradycja historyczna Piastów jako wykład o początkach rodu-dynastii i Polski, w planie podobnych realizacji dziejopisarskich XII stulecia ............................ 241
  Jacek Banaszkiewicz, Mistrz Wincenty i naśladowcy - wizje najstarszych dziejów Polski XIII-XV wieku.......................269

  Jacek Banaszkiewicz, Prolog do Rocznika kapituły krakowskiej, św. Stanisław i czas historyczny..............................307

  Jacek Banaszkiewicz, Rocznik tzw. małopolski (minorycki) z początku XIV wieku - próba dookreślenia zabytku .................... 353

  część II

  Przeszłość i jej instytucjonalne repozytoria

  Piotr Węcowski, Skarbiec pamięci. Archiwum monarsze w Polsce do początków XVI wieku................................369

  Jerzy Kaliszuk, Skarbce pamięci - księgozbiory kościelne.........419

  Marcin Starzyński, Archiwa miejskie w średniowiecznych strategiach pamięci ........................................ 447

  część iii

  Sposoby użycia przeszłości w kulturze religijnej

  i edukacji

  Andrzej Dąbrówka, Sposoby wykorzystania przeszłości w kulturze religijnej i edukacji ................................... 479

  Maciej Zdane k, Obecność historii w nauczaniu i refleksji krakowskiego środowiska uniwersyteckiego w XV wieku .................... 511

  Jakub Kubieniec, Commemoratio: sposoby prezentacji i wykorzystania przeszłości w liturgii ................................ 545

  Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Przeszłość w zbiorach kazań modelowych de tempore i de sanctis mistrzów Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku.....................................607

  Halina Manikowska, Dorota Gacka, Hagiografia a historyczność, czyli o historii w hagiografii i hagiografii w służbie historii..........657

  Wykaz skrótów ..................................... 749

  Indeks osób ....................................... 750

   

     Spis treści t.2

  Wstęp ......................................... 7

  Zbigniew Dalewski, Przeszłość zrytualizowana: tradycja królewskich

  koronacji...................................... 29

  Zenon Piech, Przeszłość zobrazowana: święci patroni i władcy...... 59

  Halina Manikowska, Przeszłość pod ochroną: relikwie......... 121

  Piotr Okniński, Oficjalna przeszłość miasta................ 177

  Michał Tomaszek, Przeszłość w tekście i działaniu społeczności

  klasztornych.................................... 203

  Roman Michałowski, Wspomnienie modlitewne a pamięć o przeszłości (do końca XIII wieku).......................... 245

  Halina Manikowska (przy współpracy Piotra Oknińskiego), Przeszłość osobista i tożsamość wspólnotowa. Formy i treści memorii w późnym średniowieczu ............................ 271

  Halina Manikowska (przy współpracy Adama Kozaka), Przeszłość wywołana - zeznania przed sądem................... 333

  Wojciech Brojer, (Re)konstrukcja i nagana przeszłości - hermeneutyka Pawła Włodkowica.............................. 403

  Hanna Zaremska, Przeszłość w tożsamości diaspory żydowskiej . . . .    477

  Wykaz skrótów .................................... 499

  Bibliografia....................................... 501

  Indeks osób ....................................... 545

  Spis ilustracji ..................................... 569

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

55,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty