RÓD HERALDYCZNY PRUS NA MAZOWSZU W XIII-XVI WIEKU

RÓD HERALDYCZNY PRUS NA MAZOWSZU W XIII-XVI WIEKUnr katalogowy: 9458
 • Ród heraldyczny Prus na Mazowszu XIII-XVI wiek

  Piotr Szczurowski

  Sandomierz: Armoryka, 2018

  ss. 332

  Format A5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-8064-611-7

   

   

  Obszerna rozprawa naukowa poświęcona kształtowaniu się rodu heraldycznego Prus na Mazowszu w XIII-XVI wieku.

  Wstęp…………………………….…….………………………………….……...11

  Uzasadnienie wyboru tematyki rozprawy i przyjętych ram badawczych………...….11

  Tezy główne rozprawy i zastosowane metody badawcze……..……………………15

  Struktura pracy…...……………………………………………………………….17

  Rozdział I: Ród heraldyczny w dawnej Polsce………………………………...20

  Geneza stanu rycerskiego w średniowiecznym państwie piastowskim……..…….....20

  Ród heraldyczny jako twór polityczny, społeczny i kulturowy. Herby i struktura......30

  Ród heraldyczny w aspekcie prawnym. Przywileje...………………............................37

  Ród gniazdowy jako gałąź rodu heraldycznego. Nazwiska odmiejscowe….………..42

  Rozdział II: Migracja Prusów w średniowieczu i jej tło polityczne…………..48

  Najstarsze osadnictwo pruskie na ziemiach piastowskich. Próby ekspansji piastowskiej na ziemie pruskie……………48

  Sytuacja polityczna w Prusach w XIII wieku. Podbój krzyżacki i jego skutki………52

  Sytuacja polityczna na Mazowszu w XIII wieku…………………………….……..68

  Główne kierunki emigracji pruskiej w XIII wieku………………………….……...71

  Rozdział III: Geneza i ukształtowanie się rodu heraldycznego Prus na średniowiecznym Mazowszu…81

  Analiza przywileju książąt mazowieckich Siemowita III i Kazimierza I z 1345 roku stanowiącego podstawę prawa pruskiego….81

  Analiza dokumentu księcia mazowieckiego Siemowita I z 1250 roku oraz dokumentu sądu płockiego z 1363 roku…….88

  Umiejscowienie w czasie nadań i przywilejów pierwotnych dla protoplastów rodu Prus oraz identyfikacja miejsc tychże nadań na Mazowszu…..93

  Identyfikacja dokładnych miejsc pochodzenia protoplastów dwóch głównych gałęzi rodu heraldycznego Prus…..102

  Struktura genealogiczna i etniczna kształtującego się rodu heraldycznego Prus, używane przezeń godła herbowe oraz stosunki wewnętrzne w rodzie…113

  Rozdział IV: Rozsiedlenie rodu Prus na Mazowszu w późnym średniowieczu...................................134

  Herbowni Prusa i pruskie gniazda rodowe w ziemiach czerskiej i warszawskiej.….134

  Herbowni Prusa i pruskie gniazda rodowe w ziemi wyszogrodzkiej i okolicach…..184

  Herbowni Prusa i pruskie gniazda rodowe na wschodnim i północnym Mazowszu…………………………………………..225

  Herbowni Prusa i pruskie gniazda rodowe na południowo-zachodnim Mazowszu…………………………………………...281

  Charakter osadnictwa i kierunki ekspansji rodu heraldycznego Prus na Mazowszu oraz identyfikacja herbownych z dwóch głównych grup krewniaczych..…289

  Zakończenie……………………………………..…….....................................296

  Aneksy…………………………………..………………………………………301

  Aneks 1: herbowni Prusa z rodu Windyki i Obizora....…………………………...301

  Aneks 2: herbowni Prusa z rodu Rukały…………….…..……………………….302

  Bibliografia……………………………..………………………………………304

  Źródła archiwalne i wypisy z tychże…………..………………………………….304

  Źródła drukowane i ich opracowania oraz kroniki…...…………………………..304

  Herbarze i spisy szlachty……………………………………...................................310

  Literatura...………………………………....................................................................312

  Strony internetowe……………………………………………………………….328

  Wykaz skrótów…………………………………………………………….…...330

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

44,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty