ŚWIECKICH DROGI DO ŚWIĘTOŚCI

ŚWIECKICH DROGI DO ŚWIĘTOŚCInr katalogowy: 1067
 • Świeckich drogi do świętości w hagiografii sarmacko-barokowej

  Katarzyna Sokołowska

  Poznań : Wydział Teologiczny UAM, 2008

  ss. 292

  Format B5

  Oprawa miękka

  Bibliogr., indeks

  ISBN 978-83-60598-33-7

   

   

  W wieku XVII powstał w Polsce nowy typ literatury hagio­grafi­cznej będący odpo­wiedzią na sarma­ckie gusta szerokich mas odbio­rców. Litera­tura ta zaspo­kajała potrzebę posia­dania rodzi­mych herosów wyszuki­wanych zarówno wśród postaci ze średnio­wiecznych kronik i legend, jak i wśród współ­czesnych relacji o narodo­wych boha­terach. W XVII i XVIII wieku nasiliły się tende­ncje do sakralizacji królów i książąt polskich. Żywoto­pisarze nazywają mona­rchów pobo­żnymi, świąto­bliwymi, błogo­sławionymi, a także świętymi. Żywa była nadal idea sakralności władzy królewskiej, idea, którą dzielił zawsze tylko jeden mały krok od sakralizacji samego władcy.

  Wzorzec świeckiego świętego wyłaniający się z kart hagiografii omawianego okresu dotyczy osób różnych stanów i profesji. Są więc to władcy i członkowie rodów panujących, dygnitarze, politycy, wodzowie, wojownicy oraz wzorowe niewiasty: panny, wdowy, mężatki i matki, pobożne matrony, hojne fundatorki, a także gorliwe ascetki. Praktycznie wszystkie te postaci legitymują się szlacheckim pochodzeniem. Do wyjątków natomiast należą biogramy mieszczan, ludzi wolnych zawodów czy chłopów. Z pewnością więc dla hagiografów owego czasu wysokie urodzenie w pewnym sensie predysponowało do świętości, co jednak nie da się ukryć, kłóci się z ewangelicznym egalitaryzmem czy uniwersalizmem biblijnego wezwania do świętości.

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

37,50  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty