AKTYWNOŚĆ KULTURALNO OŚWIATOWA MAZOWIECKICH ZIEMIAN W XIX I XX WIEKU

AKTYWNOŚĆ KULTURALNO OŚWIATOWA MAZOWIECKICH ZIEMIAN W XIX I XX WIEKUnr katalogowy: 2189
 • Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX - XX wieku

  Red. Bogumiła Umińska

  Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2007

  ss. 396: il.

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-92454-1-4

   

   Spis treści:

  Wstęp.

  Od Redakcji

  Tadeusz Epsztein, Ziemiaństwo w historiografii polskiej po 1989 r. Próba charakterystyki

  Adam A. Pszczółkowski, Od drobnego rycerstwa do zaangażowanego ziemiaństwa. Trzy fazy rozwoju krza bogdańskiego rodu Rykowskich na tle lokalnego środowiska kulturowego

  Aleksander Kociszewski, Rola szlachty w narodzinach społeczności miejskiej po Powstaniu Styczniowym

  Jan Marian Włodek, Włodkowie z Niestumia w pow. ciechanowskim

  Piotr Szymon Łoś, Ziemianie i społecznicy. Z dziejów rodziny Górskich herbu Boża Wola z Woli Pękoszewskiej

  Leszek Taborski, Ziemiaństwo ziemi łomżyńskiej jako „warstwa oświecona” i jej udział w życiu kulturalno-oświatowym

  Anna Stogowska, Dwór Gustawa Zielińskiego w Skępem – ośrodek intelektualno-kulturalny

  Mariusz Marek Mysiakowski, Ustawieni do Boga i ludzi – postawy patriotyczne i obywatelskie rodziny Bojanowskich w XIX i XX wieku

  Ewelina Kostrzewska, Maria z Jodko-Narkiewiczów Karczewska. Szkic do portretu ziemianki aktywnej

  Ryszard Marut, Śladami Kosińskich: Kęczewo, Lipowiec, Kowalewko

  Piotr Kaszubowski, Działalność społeczno-oświatowa rodziny Chełchowskich z Chojnowa na przełomie XIX i XX wieku

  Wioletta Polak, Tadeusz Rudowski z Rumoki w pow. mławskim

  Katarzyna Rogalska, Rodzina Szemplińskich z Worowic w pow. płockim

  Bogumiła Umińska, Z działalności kulturalno-oświatowej mazowieckich ziemian na przełomie XIX i XX wieku

  Jerzy Pełka, Działalność społeczna ziemiaństwa mazowieckiego na przykładzie Zygmunta Choromańskiego

  Irena Żabińska, Działalność ziemian województwa warszawskiego na rzecz społeczności wiejskiej w okresie międzywojennym

  Indeks osobowy

  Indeks geograficzny

  Wykaz wydawnictw Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie za lata 1987-2007

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

45,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty