ARMIA ROSYJSKA W KRÓLESTWIE POLSKIM

ARMIA ROSYJSKA W KRÓLESTWIE POLSKIMnr katalogowy: 1452
 • Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856

  Mariusz Kulik

  Warszawa: IH PAN, 2019

  ss. 374

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-658805-67

   

  Książka przedstawia obecność i rolę armii rosyjskiej w Króle­stwie Polskim w latach 1815–1856. Na podstawie szerokiej kwerendy źródłowej scharakteryzowano jej strukturę, liczebność, skład osobowy, politykę kadrową, wyszkolenie, dyslokację, zaopa­trzenie itp. Ukazano proces stopniowego włączania Królestwa Polskiego w struktury administracyjne i wojskowe Cesarstwa Rosyjskiego, rozpoczęty przed wybuchem powstania listopado­wego i kontynuowany w późniejszym okresie. Oprócz zagadnień stricte wojskowych przedstawiono także życie rosyjskich żołnie­rzy poza czasem służbowym oraz ich relacje z polskim społe­czeństwem (szczególnie kwestię małżeństw z Polkami). Opisano też losy byłych wojskowych po przejściu w stan dymisji, kiedy zasilali szeregi administracji państwowej i szkolnictwa w Królestwie Polskim.

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

48,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty