CODZIENNOŚĆ MNIEJSZYCH MIAST POMORZA

CODZIENNOŚĆ MNIEJSZYCH MIAST POMORZAnr katalogowy: 10211
 • Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dzisięcioleci XX wieku

  Tomasz Krzemiński

  Warszawa: IH PAN, 2017

  ss. 410, il.:32

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-63352-94-3

   

  SPIS TREŚCI
  Wstęp................................................................................9

  I.    MODERNIZACJA - PRZEOBRAŻENIA - POLITYKA..................17

  Długofalowe skutki reform pruskich z pierwszej połowy XIX wieku..........17

  Miasta w czasie modernizacji XIX wieku..........................................26

  Kapitalizm i podniesienie cywilizacyjne..........................................28

  Demokratyzacja i pogłębienie podziałów narodowościowych na przełomie

  wieków..........................................................................33

  Wielka wojna katalizatorem przemian............................................39

  W odrodzonej Rzeczypospolitej .... ............................................40

  II.    MAŁOMIASTECZKOWY PEJZAŻ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

  I PRYWATNEJ..................................................................48

  Zacofanie cywilizacyjne miast......................................................48

  Symptomy podniesienia cywilizacyjnego i modernizacyjna przemiana..........52

  Rynek i ulice........................................................................55

  Boom inwestycyjny................................................................57

  Nowoczesność i zaniedbania......................................................60

  Parki i skwery......................................................................64

  Cmentarze..........................................................................66

  Pomniki i formy upamiętniania....................................................67

  Architektura a rywalizacja narodowościowa......................................68

  Kolej..................................................................................70

  Dom i mieszkanie..................................................................72

  Wyposażenie wnętrz................................................................74

  Ogrzewanie i oświetlenie..........................................................80

  Zahamowanie ruchu budowlanego w czasie wojny..............................84

  Powojenna kontynuacja w duchu modernizmu..................................87

  III. HIGIENA I ZDROWIE........................................................97

  Poziom higieny w miasteczkach pomorskich....................................97

  Dostęp do wody..................................103

  Choroby.......................................107
  Opieka medyczna.................................114

  Alkoholizm i choroby weneryczne........................120

  Lęki o zdrowie...................................124

  Higiena osobista..................................127

  Kąpiele i mycie...................................130

  Pranie........................................135

  Wojna i kryzys a higiena..............................137

  IV.    KULTURA KULINARNA - ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE -APROWIZACJA................................142

  Specyfika drobnomieszczańskiej kuchni pomorskiej...............142

  Mięso i jego przetwory..............................145

  Ryby.........................................150

  Nabiał........................................151

  Produkty mączne..................................153

  Cukier i słodycze..................................156

  Warzywa i zielenina................................159

  Przemiany w żywieniu...............................162

  Kawa, herbata i inne napoje............................164

  Piwo i inne alkohole................................168

  Restauracje i domowe posiłki...........................170

  Problemy aprowizacyjne czasów wojennych...................173

  Drożyzna i braki żywności.............................182

  Ceny żywności...................................184

  Powojenne przemiany...............................188

  V.    RODZINA - MAŁŻEŃSTWO - PŁEĆ..................193

  Drobnomieszczańska rodzina przełomu wieków. Uczucia i materializm . . .    193

  Role mężczyzny i kobiety w rodzinie.......................197

  Pani domu.....................................202

  Społeczna aktywność kobiet w środowiskach małomiejskich..........206

  Percepcja haseł emancypacyjnych.........................208

  Między kontraktem a uczuciami. Małżeństwo i miłość.............210

  Na marginesie życia rodzinnego.........................216

  Rodzina, jednostka a społeczeństwo.......................217

  Dzieci........................................221

  Seniorzy.......................................225

  Rodzina wobec wielokulturowego otoczenia...................228

  Wstydliwość, niewiedza, patologia - seks i sprawy intymne..........231

  Wojenny wstrząs i... powojenna normalizacja?.................238

  VI.    PRACA - ZAWÓD - UTRZYMANIE...................246

  Praca jako zjawisko społeczne, etos pracy....................246

  Wymiar i czas pracy................................248
  Ramy prawno-instytucjonalne pracy i warunki pracy..............251

  Świadomość praw pracowniczych.........................253

  Praca jako czynnik tożsamości (rzemiosło i handel)...............256

  Inne formy pracy zawodowej w środowiskach małomiasteczkowych.....262

  Wpływ wojny i zmiany państwowości na stosunki zawodowe.........267

  Zawodowa i domowa praca kobiet........................276

  VII.    RELACJE - WSPÓŁZALEŻNOŚCI - ODNIESIENIA SPOŁECZNE    281

  Wspólnoty sąsiedzkie: między swymi i obcymi.................281

  Szkoła i jej rola w socjalizacji...........................288

  Zycie publiczne w małym mieście........................291

  Międzysąsiedzkie konflikty w małomiejskiej wspólnocie............295

  Różnice społeczne.................................304

  Wokół parafii, zboru i synagogi..........................307

  Ku chwale tronu... i ojczyzny, na pomoc bliźnim...............319

  Zagrożenia dla wspólnoty. Zjawiska kryminalne, półświatek przestępczy . . .    329

  VIII.    WOLNY CZAS - ŚWIĘTOWANIE - REKREACJA -UCZESTNICTWO W KULTURZE...................335

  Między domem, warsztatem a świątynią.....................335

  W knajpie... przy kuflu piwa...........................336

  W przyjacielskim gronie... stowarzyszenia, kluby, związki...........343

  Indywidualne i wspólnotowe formy rekreacji..................357

  Zakończenie....................................369

  Abstract.......................................373

  Bibliografia.....................................375

  Indeks osób.....................................399

  Indeks miejscowości................................408

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty