GRUŹLICA BYDŁA W POLSCE

GRUŹLICA BYDŁA W POLSCEnr katalogowy: 4916
 • Gruźlica bydła w Polsce w świetle poglądów dotyczących rozwoju choroby i jej zwalczania w latach 1882–1975

  Jarosław Sobolewski

  Toruń: UMK, 2020

  ss. 233

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231-4469-4

   

  SPIS TREŚCI

  1. WSTĘP / 9

  2. GRUŹLICA JAKO ZOONOZA I ANTROPOZOONOZA W HISTORII / 15

  3. TEORIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ GRUŹLICY / 22
  3.1. Teoria dualistyczna / 23
  3.2. Teoria monistyczna / 27
  3.3. Teoria Weber–Rawa / 32

  4. ORGANIZACJA SŁUŻBY WETERYNARYJNEJ I ZWALCZANIA GRUŹLICY ORAZ INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH BYDŁA W POLSCE DO 1975 roku / 36
  4.1. Ustawodawstwo weterynaryjne i organizacja nadzoru weterynaryjnego w latach 1774–1918 / 36
  4.2. Ustawodawstwo weterynaryjne i organizacja służby weterynaryjnej w latach 1918–1939 / 44
  4.3. Ustawodawstwo weterynaryjne i organizacja służby weterynaryjnej w latach II wojny światowej / 49
  4.4. Ustawodawstwo weterynaryjne i organizacja służby weterynaryjnej w latach 1944–1975 / 50

  5. ŚRODKI SPOŻYWCZE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO W ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ GRUŹLICY / 56
  5.1. Mleko / 57
  5.2. Zakażenie świń poprzez mleko / 58
  5.3. Mięso / 59
  5.4. Procesy technologiczne uzdatniające produkty pochodzenia zwierzęcego / 61

  6. SYTUACJA EPIZOOTYCZNA GRUŹLICY DO 1975 ROKU / 63
  6.1. Sytuacja do 1918 roku / 64
  6.2. Lata 1918–1944 / 69
  6.3. Lata 1945–1975 / 75

  7. PROGRAMY ZWALCZANIA GRUŹLICY BYDŁA NA ŚWIECIE I W POLSCE / 83
  7.1. Programy dobrowolne do 1959 roku / 83
  7.1.1. Metoda Banga / 84
  7.1.2. Metoda amerykańska / 85
  7.1.3. Metoda Ostertaga / 85
  7.1.4. Krajowy model zwalczania gruźlicy / 86
  7.2. Programy obowiązkowe / 90
  7.2.1. Metody stosowane w Danii, Finlandii i Szwajcarii / 91
  7.2.2. Obowiązkowe zwalczanie gruźlicy bydła w Polsce po 1959 roku / 99

  8. METODY DIAGNOSTYKI GRUŹLICY BYDŁA / 105
  8.1. Bakterioskopia w diagnostyce gruźlicy / 106
  8.2. Metody hodowlane w diagnostyce gruźlicy / 107
  8.3. Próby biologiczne / 113
  8.4. Terenowe testy tuberkulinowe / 115
  8.5. Serologiczna diagnostyka gruźlicy / 122
  8.6. Alternatywne metody diagnostyki i zwalczania gruźlicy / 126

  9. PROFILAKTYKA GRUŹLICY BYDŁA / 130

  10. INSTYTUCJE NAUKOWO-BADAWCZE ZAANGAŻOWANE W ZWALCZANIE GRUŹLICY BYDŁA / 140
  10.1. Placówki badawcze w latach 1918–1945 / 140
  10.2. Placówki badawcze od 1945 do 1975 roku / 147

  11. PRZEMYSŁ BIOWETERYNARYJNY W ZWALCZANIU GRUŹLICY BYDŁA / 151
  11.1. Sposoby wytwarzania i kontroli tuberkuliny / 151
  11.2. Zakłady bioweterynaryjne powstałe od XIX wieku do 1918 roku / 155
  11.3. Zakłady bioweterynaryjne powstałe od 1918 do 1939 roku / 157
  11.4. Zakłady bioweterynaryjne działające w latach 1939–1945 / 167
  11.5. Zakłady bioweterynaryjne działające w latach 1945–1975 / 170

  12. POLSKIE PIŚMIENNICTWO WETERYNARYJNE POŚWIĘCONE GRUŹLICY BYDŁA W LATACH 1886–1975 176
  12.1. Prasa weterynaryjna w latach 1886–1914 / 176
  12.2. Prasa weterynaryjna w latach 1918–1939 / 178
  12.3. Prasa weterynaryjna w latach 1945–1975 / 180
  12.4. Książki naukowe poświęcone gruźlicy bydła wydane w latach 1900–1918 / 182
  12.5. Książki naukowe poświęcone gruźlicy bydła wydane w latach 1918–1939 / 190
  12.6. Książki naukowe poświęcone gruźlicy bydła wydane w latach 1945–1975 / 192

  13. OSOBY ZWIĄZANE ZE ZWALCZANIEM GRUŹLICY / 194

  14. PODSUMOWANIE / 204

  SPIS TABEL / 208
  SPIS RYCIN / 210
  SPIS WYKRESÓW / 213
  SPIS FOTOGRAFII W BIOGRAMACH / 214
  WYKAZ SKRÓTÓW / 215
  INDEKS NAZWISK / 217

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

38,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty