AZJA WSCHODNIA W OCZACH POLAKÓW

AZJA WSCHODNIA W OCZACH POLAKÓWnr katalogowy: 8563
 • Azja wschodnia w oczach Polaków

  Red. Józef Włodarski

  Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2015

  ss. 314

  Format A5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7865-332-5

   

  Profesor Józef Arno Włodarski w 2001 r. książką pt. Chiny w oczach Polaków do XX wieku. Państwo – społeczeństwo – kultura zainicjował szerokie badania nad Azją Wschodnią na Uniwersytecie Gdańskim, które z dużymi sukcesami są kontynuowane do dziś. Ich efektem było wydanie cyklu książek poświęconych Azji Wschodniej; w ten sposób powstała swoista seria wydawnicza: Azja Wschodnia w oczach Polaków. W ramach serii ukazały się: Chiny w oczach Polaków (2 tomy), Japonia w oczach Polaków (2 tomy) oraz Korea w oczach Polaków (wyd. 1 i 2). Tym samym niniejsza książka wpisuje się w tę serię wydawniczą, stanowiąc równocześnie sui generis podsumowanie blisko dwudziestoletniej działalności naukowej i organizatorskiej Profesora Włodarskiego na tym polu.


  Słowo wstępne (Kamil Zeidler, Joanna Kamień) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  WYBÓR TEKSTÓW JÓZEFA WŁODARSKIEGO Z LAT 2001–2015 Nota edytorska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Znajomość cywilizacji chińskiej w Polsce do końca XVIII wieku (współautor: Wacław Odyniec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Powstanie „bokserów” w Chinach (1900–1901) w świetle doniesień mazurskiej „Gazety Ludowej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

  Ninja – terroryści czy agenci służb specjalnych? Przyczynek do historii feudalnej Japonii (do połowy XVII wieku) . . . . . . . . 143

  Kilka uwag o ceremoniale dyplomatycznym i etykiecie na dworze Qianlonga u schyłku XVIII wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

  Polski lotnik w Chinach w 1943 r. (współautor: Wacław Odyniec) . . . . . . . . 169 Doktryna wojenna Sun Tzu i jego poglądy na politykę, państwo i prawo (współautor: Kamil Zeidler) . . . . . . . . . . . . . . 175

  Kilka uwag na temat współpracy wywiadu polskiego z wywiadem japońskim w Mandżurii w latach 30. XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Kilka uwag o taktyce mongolskiej i udziale Tatarów w bitwie pod Grunwaldem. Ethos walki Wschodu i Zachodu . . . . . . . . . . . 207

  Geneza chińskiego wywiadu i służb specjalnych w świetle Kanonu Wojny (XI wiek p.n.e. – XI wiek n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Wystąpienie Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. J. Włodarskiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesor Yi Lijun . . . . . . . . 249 Boks z Putny jako sztuka wojenna. Praktyczne znaczenie systemu w okresie powstań tajpingów i bokserów w Chinach (współautor: Jerzy Stankiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

  Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z uczelniami chińskimi w świetle trójmiejskich mediów (współautor: Wu Lan) . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

  Kontakty Polski z Chinami od XIII do końca XVIII wieku – próba nowego spojrzenia (współautor: Zhao Gang) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

  Obraz Chin we współczesnej twórczości księdza-poety Wiesława Rodzewicza (wykład wygłoszony z okazji jubileuszu prof. Yi Lijun, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, 6 grudnia 2014 r.) . . . . . . . . . . . . . . 305

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty