BISKUPSTWO TUROWSKO-PIŃSKIE W XI-XVI WIEKU

BISKUPSTWO TUROWSKO-PIŃSKIE W XI-XVI WIEKUnr katalogowy: 1281
 • Biskupstwo Turowsko-Pińskie w XI-XVI wieku

  Antoni Mironowicz

  Białystok: Trans Humana, 2011

  ss., 358: il.

  Format B5

  Oprawa twarda

  Streszcz. ros. i ang.

  ISBN 978-83-61209-55-3

   

  Spis treści

   

  Wstęp

  Rozdział I

  Kościół prawosławny na ziemiach ruskich w XI-XIII wieku

  Rozdział II

  Powstanie i dzieje diecezji turowskiej do końca XII wieku

  Rozdział III

  Diecezja turowsko-pińska w XIII-XV wieku

  Rozdział IV

  Życie religijno-kulturowe w eparchii turowskiej do końca XV wieku

  Rozdział V

  Diecezja turowsko-pińska w XVI wieku

  Rozdział VI

  Monastery eparchii turowsko-pińskiej

  Rozdział VII

  Eparchia turowsko-pińska w końcu XVI wieku i jej znaczenie w dziejach Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej

  Bibliografia

  Indeks osobowy

  Indeks nazw geograficznych i etnicznych

  Aneksy

  Metropolici kijowscy, litewscy i haliccy

  Książęta turowscy w X-XII wieku

  Struktura parafialna diecezji turowsko-pińskiej

  w końcu XVI wieku

  Sumary

  Резюме

   

  Ze wstępu

  Pochodzenie nazwy Polesie budzi kontrowersje wśród historyków i językoznawców. Najczęściej genezy nazwy tej krainy upatruje się od sąsiedztwa lasów, analogicznie do nazw Pomorze, Powiśle czy Podole. Według innej teorii nazwa wywodzi się od bałtyckich słów pnlios i pelese, oznaczających bagna. Nazwa Polesie oznacza kraj lasów, według innych - połać bagienno-leśną, a jeszcze innych - obszar leśny wytrzebiony przez człowieka. Tak czy inaczej, nazwa Polesie odnosi się do warunków przyrodniczych. Polesie posiada swoją historyczną, etniczną i językową odrębność, co pozwala traktować go jako osobną krainę geograficzną.

  Terytorium księstwa turowsko-pińskiego znajdowało się wokół rzek Piny, Prypeci, Jasiołdy, Horynia, Strumienia. Poprzez Bug i Muchawiec księstwo utrzymywało kontakty z ziemiami polskimi, a poprzez Wisłę z krajami położonymi nad Bałtykiem.

   

  Prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz, kierownik Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w problematyce historii Kościoła wschodniego w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest autorem licznych publikacji naukowych z tego zakresu.

  Profesor Antoni Mironowicz jest znanym i cenionym badaczem dziejów Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Z uznaniem, przeto, należy powitać przygotowaną kolejną monografię dotyczącą historii biskupstwa turowsko-pińskiego w XI-XVI wieku. Stanowi ona podsumowanie jego wieloletnich badań nad tą tematyką. (...)

  Oceniając pracę profesora Antoniego Mironowicza należy stwierdzić, że autor z powodzeniem zrealizował postawiony sobie cel wypełnienia luki w badaniach nad dziejami biskupstwa turowsko-pińskiego i uczynił to w sposób kompetentny. Warto podkreślić także jego bezstronność przy omawianiu problemów spornych i drażliwych z punktu widzenia religijnego. Praca stanowi ważny wkład w poznanie skomplikowanych losów prawosławia na terenie ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. To niezwykle cenne studium poświęcone biskupstwu turowsko-pińskiemu zawiera duże walory poznawcze. Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza synteza dziejów Kościoła prawosławnego na terytorium tejże eparchii. Praca ta, podobnie jak i wiele poprzednich książek tego autora, na trwale wpisują się w osiągnięcia polskiej historiografii.

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

45,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty