CLERUS DECANATUS PLESNENSIS

CLERUS DECANATUS PLESNENSISnr katalogowy: 1226
 • Clerus decanatus plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691-1756. Edycja źródłowa

  Halina Dudała

  Zabrze-Tarnowskie Góry: Inforteditions, 2015

  ss. 608

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-64023-60-6

   

  Praca powstała w wyniku wieloletnich studiów, szerokiej kwerendy archiwalnej przeprowadzonej w archiwach w kraju i zagranicą, ale przede wszystkim w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Autorka wprowadza do obiegu naukowego cenne źródło kościelnej proweniencji wraz z obszernym opracowaniem. Z całą pewnością publikacja ta stanowi znaczny postęp w badaniach nad nowożytnym Kościołem katolickim na Górnym Śląsku, w tak newralgicznym miejscu, jakim było pszczyńskie państwo stanowe. Ziemia ta należała wówczas do protestanckich Promnitzów i leżała w granicach Śląska pozostającego pod berłem katolickich Habsburgów, zaś pod względem przynależności kościelnej była częścią diecezji krakowskiej, w zdecydowanej mierze leżącej w Rzeczypospolitej, a więc w innym państwie, wtedy pod panowanie Wettinów. Podkreślić należy, że z całą pewnością przygotowywane do druku dzieło będzie zaliczane do grona podstawowych publikacji omawiających epokę nowożytną w państwie pszczyńskim.

  Publikacja składa się z dwóch części: edycji źródłowej księgi protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691 – 1756 oraz z rozbudowanego wstępu do niej. W polskich archiwach zachowało się zaledwie pięć nowożytnych protokolarzy dekanalnych. Wyjątkowość pszczyńskiego źródła polega jednak także i na tym, że powstawało ono w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat przynależności Śląska do państwa Habsburgów oraz pierwszych lat przełomu, jakim były wojny śląskie. Ostatnia kongregacja dekanalna odbyła się 18 V 1756 r., a więc zaledwie kilka tygodni przed rozpoczęciem wojny siedmioletniej (30 VIII 1756 r.), stanowiącej kolejny etap prusko – austriackiej rywalizacji o ziemie śląskie. Protokolarz stał się zatem mimowolnym świadkiem lat przełomu obserwowanych oczami duchowieństwa pszczyńskiego i opisywanych językiem dokumentu kościelnego. Pozwala to uznać pszczyńskie źródło za wyjątkowe i bez precedensu, a zatem zasługujące na wnikliwą analizę współczesnych historyków, nie tylko Kościoła.

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

69,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty