DROGI KOBIET DO POLITYKI

DROGI KOBIET DO POLITYKInr katalogowy: 9859
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)

  Red. Teresa Kulak, Małgorzata Dajnowicz

  Wrocław: Chronicon, 2017

  ss. 482

  Format A5

  Oprawa miękka

  ISBN 

   

  Spis treści

  Wstęp / 7

  Bożena Popiołek, 
  Między przestrzenią domową a wielką polityką. Aktywność publiczna kobiet w czasach saskich / 27 

  Agnieszka Jakuboszczak, 
  Aktywność polityczna wielkopolskich szlachcianek w XVIII wieku / 45 

  Teresa Kulak, 
  Sprawa udziału kobiet w latach 1808-1812 w pracach Naczelnej Rady Dozorczej Izby edukacyjnej księstwa warszawskiego (na tle oświeceniowych przemian w społeczeństwie polskim u progu XIX wieku) / 59 

  Beata Walęciuk-Dejneka, 
  Droga przez ofiarę, zasługę, poświęcenie... do życia publicznego. literackie wzorce kobiet na przykładzie wybranych utworów z przełomu XVIII i XIX wieku / 93 

  AndrzeJ Szwarc, 
  Czy osoba publiczna może być apolityczna? Casus Gabrieli / 109 

  Tadeusz Stegner, 
  W cieniu mistrza. kobiety aktywne politycznie w otoczeniu Aleksandra Świętochowskiego na przełomie XIX i XX wieku / 129 

  Ewa Maj, 
  Wzorce aktywności kobiet w Narodowej Demokracji (1893-1939) / 147 

  Ewelina Maria Kostrzewska, 
  "Z Bogiem i Narodem". Drogi do polityki ziemianek z królestwa Polskiego na początku XX w. / 173

  Agnieszka Szudarek, 
  Mieszczańskie stowarzyszenia kobiece w Niemczech wobec zniesienia zakazu przynależności kobiet do partii politycznych na przykładzie Szczecina (1908-1914) / 199 

  Grażyna Wyder, 
  Przejawy politycznej działalności Wielkopolanek w dobie zaborowej w świetle uzasadnień wniosków o nadanie odznaczeń krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości, ustanowionych w 1930 r. / 237 

  Joanna Dufrat, 
  Dyskusje wokół działalności Centralnego wydziału kobiecego PPS i miejsca kobiet w ruchu socjalistycznym w latach 1918-1939 / 263 

  Halina Parafianowicz, 
  Ekscelencje w dyplomacji. Amerykanki w służbie zagranicznej w okresie międzywojennym / 289 

  Monika Piotrowska-Marchewa, 
  Nauczycielki polskich szkół powszechnych i średnich w życiu politycznym II Rzeczypospolitej / 313 

  Zofia Chyra-Rolicz, 
  Aktywność ligi kooperatystek w Polsce wobec zagrożenia państwa w latach 1935-1939 / 345 

  Małgorzata Przeniosło, 
  Polki w Londynie - aktywność społeczna i polityczna w instytucjach polonijnych po II wojnie światowej / 365 

  Agnieszka Chłosta-Sikorska, 
  Polityczne uczestnictwo kobiet w zjazdach Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1980-1986. zarys problematyki / 389 

  Małgorzata Dajnowicz, 
  Wzorce aktywności publicznej kobiet w początkach transformacji ustrojowej w Polsce w świetle "Kobiety i życia" i "Urody" (1989-1995) / 417 

  Maria Solarska, 
  Kobiety w sferze publicznej/ politycznej - wyzwania historiograficzne / 445

  Bibliografia (wybór) / 459 

  Wykaz ilustracji / 477

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

44,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty