DZIEJE RODZINY CIECHANOWIECKICH HERBU DĄBROWA (XIV–XXI WIEK)

DZIEJE RODZINY CIECHANOWIECKICH HERBU DĄBROWA (XIV–XXI WIEK) nr katalogowy: 3248
 • Dzieje rodziny Ciechanowieckich herbu Dąbrowa (XIV-XXI wiek)

  Red. Andrzej Rachuba

  Autorzy: Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Jolanta Sikorska–Kulesza, Stanisław Dumin, Andrzej Haratym, Andrej Macuk, Agnieszka Pospiszil

  Warszawa: DiG, 2013

  ss. 614

  Format B5

  Oprawa twarda

  Indeks.

  ISBN 978-83-7181-785-4

   

  Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Herb Dąbrowa i jego ród heraldyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  POKOLENIE I
  1/X Paweł (Paszko) Stromiło (Strumiłło) z Dmoszyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  POKOLENIE II
  2/1 Jerzy (Juszko) Stromiło (Strumiłło), syn Pawła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  3/1 Aleksander zwany Wieprzek, syn Pawła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  4/1 Piotr (Pietraszko) Paszkowicz, zwany Stromiło (Stromiłło, Strumiłło,
  Stromiłko, Ciechonowski Stromiło), syn Pawła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  5/1 Maciej Stromiłko, Strumiłło (z Dmoszyna i Ciechonowca), syn Pawła . . . . 33
  6/1 Klemens, syn Pawła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  7/1 Stanisław, syn Pawła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  8/1 Anna, córka Pawła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  9/1 Małgorzata–Boguszka, córka Pawła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  POKOLENIE III
  10/2 Helena, córka Jerzego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  11/4 Stanisław (Pietraszkowicz, Stromiło, Kiszczyc, Kiszka), syn Piotra . . . . . 36
  12/4 Anna, córka Piotra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  13/4 Mikołaj z Ciechanowca Kiszka, syn Piotra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  14/4 Jadwiga, córka Piotra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  15/4 Barbara, córka Piotra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  16/4 Petronela (Petruchna), córka Piotra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  17/5 Jakub (Ciechonowski, Stromiłło), syn Macieja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  18/5 Mikołaj (Ciechonowski), syn Macieja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  19/5 Stanisław (Ciechonowski), syn Macieja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  20/5 Jan (Ciechonowski), syn Macieja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  POKOLENIE IV
  21/11 Barbara Kiszczanka, córka Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  22/11 Piotr Kiszka, syn Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  23/11 Anna (Hanna) Kiszczanka, córka Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  24/17 Hanna (Anna), córka Jakuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  25/17 Maciej, syn Jakuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  26/18 Stanisław, syn Mikołaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  27/18 Eufemia, córka Mikołaja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  28/19 Jerzy, syn Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  29/19 Anna (Ciechonowska), córka Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  30/19 Jadwiga (Ciechonowska), córka Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  31/19 Jan, syn Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46606
  32/20 Nikodem (Ciechonowski), syn Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  33/20 Andrzej, syn Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  34/20 Wawrzyniec, syn Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  POKOLENIE V
  35/32 Piotr, syn Nikodema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  36/32 Kasper, syn Nikodema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  37/32 Andrzej, syn Nikodema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  38/32 Dorota (Ciechanowiecka, Ciechonowska), córka Nikodema . . . . . . . . . . 64
  39/32 Helena, córka Nikodema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  POKOLENIE VI
  40/35 Anna, córka Piotra? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  41/37 Stanisław, syn Andrzeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  42/37 Regina (Reina, Rajna), córka Andrzeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  POKOLENIE VII
  43/41 Jan, syn Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
  44/41 Samuel Zygmunt, syn Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  45/41 Krzysztof Stanisław, syn Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  46/41 Helena, córka Stanisława? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
  POKOLENIE VIII
  47/43 Stanisław, syn Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
  48/43 Teofi la, córka Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  49/44 Krzysztof, syn Samuela Zygmunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
  50/44 Aleksander, syn Samuela Zygmunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
  51/45 Mikołaj Walerian, syn Krzysztofa Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
  52/45 Samuel Kazimierz Jerzy, syn Krzysztofa Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
  53/45 Albrycht (Olbrycht, Wojciech) Konstanty, syn Krzysztofa Stanisława . . 111
  54/45 Dominik Władysław, syn Krzysztofa Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
  55/45 Michał Wincenty, syn Krzysztofa Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
  56/45 Anna Dionizja, córka Krzysztofa Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
  57/45 Tekla vel Teresa, córka Krzysztofa Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
  58/45 Apolonia, córka Krzysztofa Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
  59/45 Heraklia Konstancja, córka Krzysztofa Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
  60/45 Marcjanna (Marianna) Joanna, córka Krzysztofa Stanisława . . . . . . . . . . 130
  POKOLENIE IX
  61/47 Jan Karol Stanisław, syn Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
  62/49 Aleksander (Aleksy), syn Krzysztofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
  63/50 NN. (Jan? Ignacy?), syn Aleksandra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
  64/50 NN., córka Aleksandra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
  65/50 Emerencjanna?, córka Aleksandra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
  66/50 Samuel Jozafat (błędnie Samuel Michał), syn Aleksandra . . . . . . . . . . . . 134
  67/50 Katarzyna, córka Aleksandra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
  68/52 Anna Katarzyna, córka Samuela Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138607
  69/53 Bogusław, syn Albrychta Konstantego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  70/53 Karol (błędnie zwany też Karolem Hipolitem Konstantym),
  syn Albrychta Konstantego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  71/53 Hipolit (Apolin) Konstanty (Kazimierz, Krzysztof),
  syn Albrychta Konstantego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
  72/53 Nikodem Michał Feliks (Feliks Nikodem), syn Albrychta Konstantego . 148
  73/53 Teresa, córka Albrychta Konstantego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
  74/53 Ludwika, córka Albrychta Konstantego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
  75/53 Helena, córka Albrychta Konstantego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
  76/54 Antoni Kazimierz, syn Dominika Władysława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
  77/54 Franciszek (Jan Franciszek wg Żychlińskiego),
  syn Domi nika Władysława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
  78/54 Apolonia, córka Dominika Władysława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
  79/54 Łukasz, syn Dominika Władysława? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
  80/55 Krzysztof Franciszek (raz nazwany Krzysztofem Mikołajem),
  syn Michała Wincentego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
  81/55 Mikołaj (zwany też Bogusławem Mikołajem), syn Michała Wincentego . . . 164
  POKOLENIE X
  82/61 Kazimierz Władysław, syn Jana Karola Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
  83/61 Ewa, córka Jana Karola Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
  84/63 Piotr, syn Ignacego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
  85/66 Konstancja, córka Samuela Jozafata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
  86/66 Szymon, syn Samuela Jozafata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
  87/66 Apolonia, córka Samuela Jozafata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
  88/66 Teodora, córka Samuela Jozafata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
  89/71 Michał, syn Hipolita Konstantego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
  90/71 Józef, syn Hipolita Konstantego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
  91/71 Feliks (Felicjan) Nikodem, syn Hipolita Konstantego . . . . . . . . . . . . . . . . 171
  92/71 Konstancja, córka Hipolita Konstantego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
  93/71 Karol, syn Hipolita Konstantego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
  94/76 Jozafat (Józef), syn Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
  95/76 Ksawery, syn Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
  96/76 Bonifacy, syn Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
  97/76 Michał, syn Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
  98/76 Bogusław, syn Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
  99/76 Izabella, córka Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
  100/76 Eleonora, córka Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
  101/76 Ludwika, córka Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
  102/76 Róża, córka Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
  103/76 Marianna, córka Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
  104/76 Joanna, córka Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
  105/76 Anna, córka Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
  106/76 Petronela, córka Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
  107/76 Regina, córka Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
  108/76 Konstancja, córka Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
  109/76 Aniela, córka Antoniego Kazimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
  110/80 Róża, córka Krzysztofa Franciszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186608
  111/80 Marcin (niekiedy zwany Marcjanem) Adam,
  syn Krzysztofa Franciszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
  112/80 Antoni Tadeusz, syn Krzysztofa Franciszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
  113/80 Józef, syn Krzysztofa Franciszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
  114/80 Mikołaj (zwany też Michałem, lub to jego drugie imię),
  syn Krzysztofa Franciszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
  115/80 Stanisław, syn Krzysztofa Franciszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
  POKOLENIE XI
  116/ 82 Ignacy Antoni, syn Kazimierza Władysława? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
  117/91 Jan, syn Feliksa Nikodema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
  118/91 Stanisław, syn Feliksa Nikodema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
  119/91 Michał, syn Feliksa Nikodema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
  120/91 Ksawery, syn Feliksa Nikodema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
  121/91 Józef, syn Feliksa Nikodema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
  122/91 Anna, córka Feliksa Nikodema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
  123/111 Elżbieta, córka Marcina Adama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
  124/111 Teresa, córka Marcina Adama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
  125/111 Jan Nepomucen, syn Marcina Adama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
  126/111 Krzysztof, syn Marcina Adama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
  127/111 Ignacy, syn Marcina Adama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
  128/111 Wincenty, syn Marcina Adama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
  129/112 Marianna (Maria), córka Antoniego Tadeusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
  130/112 Balbina, córka Antoniego Tadeusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
  131/112 Kasper, syn Antoniego Tadeusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
  132/112 Teresa, córka Antoniego Tadeusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
  133/112 Jan, syn Antoniego Tadeusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
  134/114 Joanna (zwana przez Żychlińskiego Anną), córka Mikołaja . . . . . . . . . 284
  135/114 Jan, syn Mikołaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
  136/114 Józef Ignacy, syn Mikołaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
  137/114 Kazimierz Władysław Antoni, syn Mikołaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
  138/114 Franciszek, syn Mikołaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
  POKOLENIE XII
  139/121 Teresa, córka Józefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
  140/121 Stanisław, syn Józefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
  141/121 Antonina, córka Józefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
  142/121 Brygida (Brygitt a), córka Józefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
  143/121 Józef, syn Józefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
  144/126 Feliks, syn Krzysztofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
  145/127 Jan, syn Ignacego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
  146/127 Robert (Norbert), syn Ignacego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
  147/133 Adam, syn Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
  148/133 Mikołaj, syn Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
  149/139 Antoni, syn Kazimierza Władysława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
  150/137 Jan, syn Kazimierza Władysława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
  151/137 Alojzy, syn Kazimierza Władysława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
  152/137 Józef Feliks Bernard, syn Kazimierza Władysława . . . . . . . . . . . . . . . . 309609
  153/137 Ignacy, syn Kazimierza Władysława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
  154/137 Aniela, córka Kazimierza Władysława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
  155/137 Tekla, córka Kazimierza Władysława (?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
  156/138 Adam, syn Franciszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
  157/138 Justyna, córka Franciszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
  158/138 Benedykta, córka Franciszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
  159/138 Kazimiera, córka Franciszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
  160/138 Eleonora, córka Franciszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
  POKOLENIE XIII
  161/140 Waleria, córka Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
  162/140 Emilia, córka Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
  163/140 Michał Romuald Cyprian, syn Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
  164/140 Justyn Rudolf Kalikst, syn Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
  165/140 Józef Paweł, syn Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
  166/140 Ott on Edmund, syn Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
  167/140 Paulina, córka Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
  168/140 Eliasz Adolf Konstanty, syn Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
  169/144 Ignacy, syn Feliksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
  170/144 Anna Petronela Paulina, córka Feliksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
  171/144 Henryk Feliks Urban, syn Feliksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
  172/144 Aleksy Feliks, syn Feliksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
  173/145 Zofi a Pudencja Marianna, córka Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
  174/145 Salomea Adelajda, córka Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
  175/145 Michał Włodzimierz Ignacy, syn Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
  176/145 Emilia Klementyna, córka Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
  177/145 Aleksander Antoni Jan, syn Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
  178/145 Klotylda Wiktoria, córka Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
  179/145 Konstancja Maria, córka Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
  180/145 Teresa, córka Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
  181/148 Jan Walerian, syn Mikołaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
  182/148 Pelagia Katarzyna, córka Mikołaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
  183/148 Anna, córka Mikołaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
  184/148 Józef, syn Mikołaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
  185/148 Dorota, córka Mikołaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
  186/148 Elżbieta, córka Mikołaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
  187/148 Antoni, syn Mikołaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
  POKOLENIE XIV
  188/165 Maria Anna Paulina Wiktoria, córka Józefa Pawła . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
  189/165 Jadwiga Maria Antonina Paulina, córka Józefa Pawła . . . . . . . . . . . . . . 385
  190/165 Stanisław Aleksander Konstanty Emanuel, syn Józefa Pawła . . . . . . . 389
  191/165 Aleksandryna Maria Paulina, córka Józefa Pawła . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
  192/165 Bolesław Stanisław Józef Albert (Albrecht), syn Józefa Pawła . . . . . . . 392
  193/165 Paulina Zofi a Maria, córka Józefa Pawła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
  194/165 Władysław Michał Stefan Emanuel, syn Józefa Pawła . . . . . . . . . . . . . 400
  195/165 Karol Paweł Aleksy, syn Józefa Pawła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
  196/165 Elżbieta Maria Małgorzata, córka Józefa Pawła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407610
  197/168 Stanisław Kajetan Seweryn Dominik Adam Emanuel Feliks,
  syn Eliasza Adolfa Konstantego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
  198/168 Maria Anna Wiktoria Ewa Stanisława,
  córka Eliasza Adolfa Konstantego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
  199/168 Izabella Maria Filomena, córka Eliasza Adolfa Konstantego . . . . . . . . 409
  200/169 Maria, córka Ignacego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
  201/169 Stanisław Ignacy Florian, syn Ignacego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
  202/169 Karol Władysław Ignacy Florian Feliks Ludwik, syn Ignacego . . . . . . 413
  203/171 Walerian, syn Henryka Feliksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
  204/171 Maria Zofi a Eleonora, córka Henryka Feliksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
  205/171 Maria, córka Henryka Feliksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
  206/172 Anna, córka Aleksego Feliksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
  207/172 Władysław, syn Aleksego Feliksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
  208/172 Anna, córka Aleksego Feliksa (?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
  209/172 Kazimierz, syn Aleksego Feliksa (?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
  210/172 Feliks, syn Aleksego Feliksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
  211/175 Maria Alicja Petronela, córka Michała Włodzimierza . . . . . . . . . . . . . . 419
  212/175 Zygmunt, syn Michała Włodzimierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
  213/175 Janina Eugenia Leonia Maria, córka Michała Włodzimierza . . . . . . . . 422
  214/175 Aleksandra Alicja Leonia, córka Michała Włodzimierza . . . . . . . . . . . . 424
  215/175 Platon Włodzimierz Aleksander Fabian,
  młodszy syn Michała Włodzi mierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
  POKOLENIE XV
  216/192 Alicja, córka Bolesława Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
  217/194 Jerzy Stanisław, syn Władysława Michała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
  218/201 Katarzyna, córka Stanisława Ignacego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
  219/201 Aleksy, syn Stanisława Ignacego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
  220/201 Lew (Leon), syn Stanisława Ignacego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
  221/201 Ignacy, syn Stanisława Ignacego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
  222/201 Natalia, córka Stanisława Ignacego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
  223/201 Mikołaj, syn Stanisława Ignacego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
  224/202 Iwan (Jan), syn Karola Władysława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
  225/210 Ignacy Maria Stanisław, syn Feliksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
  226/210 Witold Henryk Maria, syn Feliksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
  227/210 Józef, syn Feliksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
  228/212 Ludwika, córka Zygmunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
  POKOLENIE XVI
  229/217 Andrzej Stanisław, syn Jerzego Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
  230/219 Jadwiga Teresa, córka Aleksego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
  231/224 Igor, syn Iwana (Jana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452611
  CIECHANOWIECCY TZW. LINII MŚCISŁAWSKIEJ . . . . . . . . . . . 454
  POKOLENIE I
  A1/X Jerzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
  B1/X Stanisław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
  C1/X Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
  D1/X Bazyli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
  E1/X Ignacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
  POKOLENIE II
  A2/1 Maciej, syn Jerzego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
  A3/1 Andrzej, syn Jerzego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
  B2/1 Józef, syn Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
  B3/1 Wojciech, syn Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
  C2/1 Andrzej, syn Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
  POKOLENIE III
  A4/2 Maciej, syn Macieja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
  A5/2 Bazyli, syn Macieja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
  A6/3 Jan, syn Andrzeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
  C3/2 Maciej, syn Andrzeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
  C4/2 Jan, syna Andrzeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
  POKOLENIE IV
  A7/4 Marianna, córka Macieja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
  A8/6 Andrzej, syn Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
  A9/6 Józef, syn Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
  C5/3 NN. (Kazimierz?), syn Macieja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
  C6/4 Teodor, syn Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
  POKOLENIE V
  A10/8 Teodor Jan?, syn Andrzeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
  A11/8 Daniel, syn Andrzeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
  A12/8 Maciej, syn Andrzeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
  C7/5 Adam, syn NN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
  C8/5 Jan, syn NN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
  C9/5 Łukasz, syn NN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
  C10/5 Marcjan, syn NN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
  C11/5 Maciej, syn NN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
  C12/6 Atanazy, syn Teodora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
  C13/6 Teodor, syn Teodora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
  POKOLENIE VI
  A13/10 Tomasz, syn Teodora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
  A14/10 Teodor, syn Teodora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461612
  POKOLENIE VII
  A15/13 Jan, syn Tomasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
  A16/14 Jan, syn Teodora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
  A17/14 Józef, syn Teodora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
  A18/14 Antoni, syn Teodora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
  A19/14 Grzegorz, syn Teodora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
  POKOLENIE VIII
  A20/15 lub 16 Paweł, syn Jana (Paweł Iwanowicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
  Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
  Lista rang urzędniczych (cywilnych, wojskowych i dworskich)
  obowiązujących w Cesarstwie Rosyjskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
  Genealogia Ciechanowieckich h. Dąbrowa (Tablica 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
  Genealogia Ciechanowieckich h. Dąbrowa (Tablica 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
  Genealogia Ciechanowieckich h. Dąbrowa (Tablica 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
  Indeks osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
  Indeks nazw geografi cznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

58,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty