HONESTAS ET TURPITUDO

HONESTAS ET TURPITUDOnr katalogowy: 8564
 • Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku

  Red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz

  Limanowa: PTH, 2019

  ss. 726

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-955346-83

   

  SPIS TREŚCI

  Wstęp  /9

  I. Możnowładztwo - magnateria - arystokracja w epoce wczesnonowożytnej. Wokół kryteriów i terminologii

  Marian Wolski - Drogi i bezdroża średniozamożnej szlachty do stanu magnackiego. Wewnątrzrodzinne uwarunkowania awansu w czasach wczesnonowożytnych  /13

  Edward Opaliński - Elity władzy, elity prestiżu czy elity bogactwa?  /31

  Jan Dzięgielewski  - Magnaci - członkowie elity posiadający możność skutecznego wpływu na decyzje organów władzy Rzeczypospolitej  /41

  Andrzej Rachuba - Magnateria - specyfika litewska  /55

  Mariusz Markiewicz - Nieformalne elity w Europie nowożytnej  /75

  Dariusz Makiłła - Od możnowładztwa do arystokracji w XVI-XVIII wieku. Casus szwedzki  /85

  Krystyna Szelągowska - Szlachta duńska i jej państwo  /103

  Paweł Krokosz - Elity rządzące w Rosji w XVI-XVIII w. - wprowadzenie do problematyki /111

  Wokół kryteriów i terminologii - dyskusja  /133

  II. Wokół postaw etycznych i systemów wartości

  Łukasz Godlewski - Interes własny, państwa czy Kościoła? Senatorowie duchowni w walce o zachowanie uprzywilejowanej pozycji Kościoła w latach 1510-1537  /151

  Beata Sawicka - Nieobyczajności episkopatu Królestwa Polskiego (w związku z Instrukcją na synod piotrkowski z 1551 roku)  /173

  Anna Kamler - Uwagi o edukacji moralnej synów szlacheckich w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej  /189

  Marian Chachaj - Kształtowanie etosu młodzieży magnackiej w obcych krajach (XVI-XVII w.)  /203

  Jolanta M. Marszalska - Etyczne aspekty działań podejmowanych przez wojewodę krakowskiego Jana Magnusa Tęczyńskiego około zatrzymania rodowej fortuny  /219

  Urszula Augustyniak - Konflikt wartości stanowych, patronackich i wyznaniowych w kręgu Radziwiłłów birżańskich w 1. połowie XVII wieku  /231

  Mariola Jarczykowa - Ekspresja wartości religijnych przez i wobec Radziwiłłów birżańskich  /255

  Tomasz Kempa - Radziwiłłowie nieświescy i birżańscy - solidarność rodowa a kwestia wierności religii  /273

  Waldemar Graczyk - Interes Kościoła, interes państwa czy interes rodu na przykładzie aktywności biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego (1574-1640)  /307

  Przemysław Gawron - Wydatki hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza na wojnę w Inflantach w latach 1604-1606  /317

  Marta Kupczewska - Pomiędzy interesem prywatnym a dobrem publicznym - zaangażowanie wojewody kijowskiego Tomasza Zamoyskiego w organizację i przebieg kampanii chocimskiej 1621 roku  /331

  Beata Gryko-Andrejuk - Choroba psychiczna? Relacje Jana Stanisława Sapiehy z rodziną i otoczeniem  /371

  Paweł Jusiak - Obraz magnaterii w Pamiętniku Albrychta Stanisława Radziwiłła  /383

  Krystyna Szelągowska - Corfitz Ulfeldt - arcyzdrajca, królewski zięć  /409

  Jacek Krupa - Nie skandalizowałem się ja nic - świat wartości Andrzeja Chryzostoma Załuskiego  /423

  Andrzej Klonder - Mieszczańskie cnoty magnatów - gospodarność, oszczędność, skąpstwo. Refleksje nieco przewrotne  /435

  Radosław Lolo - Towarzystwo Jezusowe a magnaci. Fakty i mity  /449

  Urszula A. Pawluczuk - Magnateria w życiu religijnym Wilna w XVIII wieku  /463

  Andrzej Stroynowski - Od Rybeńki do Panie Kochanku. Zmiana wizerunku magnata w XVIII wieku  /481

  Andrzej K. Link-Lenczowski - Magnackie i szlacheckie elity Rzeczypospolitej wobec niektórych kwestii związanych ze stosunkiem do Turków i Tatarów oraz Szwedów i Rosjan w dobie wojny północnej  /505

  Jerzy Dygdała - Magnates doby saskiej w świetle gazet pisanych Andrzeja Cichockiego - obraz malowany ciemnymi barwami  /521

  Karol Łopatecki - Nie masz w tym nic osobliwego, ożenił się równy z równą. Ślub Jana Klemensa Branickiego z Izabelą Poniatowską - ujęcie prawnomajątkowe   /545

  Maria Czeppe - Szkoły pałacowe w  XVIII wieku. Rekonesans  /567

  Dariusz Rolnik - Świat niematerialny w życiu aspiranta do stanu magnackiego. O systemie wartości i charakterze ostatniego wojewody podolskiego Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721-1793)   /579

  Tadeusz Srogosz - Granice wierności. Dylematy rojalisty Józefa Gabriela Stempkowskiego  /597

  Bogdan Rok - Życie codzienne Teofili z Radziwiłłów Morawskiej  /625

  Bernadetta Manyś - Wileńska pompa funebris Michała Kazimierza Radziwiłła, Rybeńki w świetle Kuriera Litewskiego jako przykład magnackich obchodów uroczystości funeralnych  /639

  Adam Kucharski - Życie prywatne magnaterii polskiej w przekazach gazet rękopiśmiennych z epoki stanisławowskiej (1764-1795). Typologia doniesień prasowych  /665

  Indeks osób  /685

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

93,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty