KRETKOWSCY I ICH DZIEJE OD POŁOWY XIV WIEKU

KRETKOWSCY I ICH DZIEJE OD POŁOWY XIV WIEKUnr katalogowy: 762
 • Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku

  Wydanie II zmienione i poprawione

  Tomasz Sławiński

  Warszawa - Skrzeszew : PIOMAR Piotr Maroński, 2011

  ss. 653: il., mapy

  Format B5

  Oprawa twarda

  Bibliogr., indeks

  ISBN 978-83-932626-4-9

  „Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku” to książka nie tylko o dziejach rodu Dołęgów z Wielkiego Kretkowa w ziemi dobrzyńskiej ale także przyczynek do historii szeregu innych rodzin wielkopolskich, kujawskich i pruskich nie mających dotychczas osobnych monografii naukowych takich jak Rozdrażewscy, Radomiccy, Guldensternowie (Gyllestierna), Tyliccy, Sokołowscy h. Pomian. Przyjemscy, Mycielscy, Olszowscy, Noskowscy, Wodzińscy, Drzewiccy h. Ciołek, Zadzikowie, Mielżyńscy, Kryscy, Komeccy, Lubrańscy, Konarscy h. Abdank i h. Ossoria, Konopaccy, Mierosławscy, Grodzieccy, a także o wielu zapomnianych postaciach z rodów Tarłów, Karnkowskich, Wodyńskich, Odrowążów ze Sprowy, Czarnieckich, Łaszczów, Rogalińskich, Ligęzów, Czarnkowskich etc.

  Opisywane postacie pokazane są w krajobrazie rodzinnym ciągnącym się od Wrocławia, Poznania, Gdańska do Warszawy, Lublina i Krakowa, ale także w podróżach do Francji, Italii, Portugalii a nawet Indii i Egiptu, tak w przekazach dokumentów, jak  i w utworach literackich.

  „Studium Tomasza Sławińskiego o Kretkowskich (…), zajmuje miejsce w górnym szeregu istniejących monografii rodzinnych i rodowych z okresu staropolskiego. Jego silna stroną jest budząca uznanie heurystyka. Autor dotarł do prawie wszystkich możliwych źródeł publikowanych i rękopiśmiennych, zabytków sztuki przechowywanych w bibliotekach, muzeach, archiwach czuty też pozostających w rekach prywatnych” /z recenzji prof. Jana Pakulskiego/

  „Autor analizując dzieje jednego rodu w okresie blisko siedmiu wieków, daje nam panoramę losów szlachty polskiej (ściśle wielkopolsko-prusko-mazowieckiej), a także ukazuje na konkretnych przykładach uwarunkowania jej awansów społecznych, zmiany statusu materialnego, wreszcie łączące ja więzy familijne i stanowe (..).

  Praca jest niezwykle bogata pod względem materiałowym i faktograficznym. Obszerna kwerenda źródłowa i dotarcie do bardzo licznej i rozproszonej literatury(…) pozwoliły autorowi stworzyć imponujące dzieło dające (…) obraz losów i funkcjonowania, zamożnej, w pewnej mierze typowej rodziny szlacheckiej w dawnej Polsce od wczesnego okresu piastowskiego aż po dobę autonomicznego królestwa Polskiego w połowie XIX wieku”. /z recenzji prof. Jerzego Dygdały/

  Książka zakończona jest rozdziałem o dziejach Kretkowskich i rodzin spokrewnionych w XIX i XX wieku.


  Spis treści:

   

  WSTĘP
  ....................................................................................................................................... 9
  OD AUTORA ............................................................................................................................. 15
  1. ARKELOWIE I RÓD DOŁĘGÓW (od XI do XIV wieku)
  1.1. Legenda herbowa Dołęgów .......................................................................................... 17
  1.2. W hrabstwie Holandii ................................................................................................... 19
  1.3. Na ziemiach polskich ................................................................................................... 23
  1.4. Ród Dołęgów ................................................................................................................. 28
  2. ŚREDNIOWIECZE (od początku XIV do końca XV wieku)
  2.1. Sędziowie dobrzyńscy (Myślibór, Andrzej z Wierzbicka) ......................................... 33
  2.2. Pod Grunwaldem (Jan Starszy z Kretkowa, kasztelan dobrzyński) ........................ 39
  2.3. Starosta jagielloński (Jan Młodszy z Kretkowa, wojewoda brzeski
  i starosta generalny kujawski) ..................................................................................... 52
  2.4. Uniwersytet i łowy (Wojciech, kanonik kujawski) ..................................................... 63
  2.5. Panowie na Chodczu (Andrzej, wojewoda brzesko-kujawski,
  i jego dzieci) .................................................................................................................. 67
  2.6. Rozwój domeny ziemskiej
  (dobra dobrzyńskie, Chodecz, Izbica, Rogoźno) ....................................................... 81
  3. WIEK ZŁOTY (wiek XVI)
  3.1. Senator i rojalista (Mikołaj, wojewoda brzeski) ........................................................ 89
  3.2. Podróżnicy, dyplomaci i mężobójcy (Erazm, kasztelan gnieźnieński,
  Sylwester, kasztelan kruszwicki) .............................................................................. 102
  3.3. Budowanie fortuny (Andrzej, kasztelan kowalski,
  Grzegorz, wojewoda brzeski) ..................................................................................... 131
  3.4. Panięta i różnowiercy (Andrzej, wojewoda brzeski, Łukasz,
  kasztelan brzeski, Mikołaj, Stanisław, Erazm, kanonik kujawski,
  Jerzy, starosta wschowski) ........................................................................................139
  4. SREBRNE PÓŁWIECZE (pierwsza połowa XVII wieku)
  4.1. Marszałek dworu królewicza (Andrzej, wojewoda brzeski) ......................................165
  4.2. Fundator i zajeźdźca (Jan, wojewodzic brzeski) .....................................................186
  4.3. Posesjonat i wojewodzina (Jerzy poseł na sejm konwokacyjny,
  Barbara z Kretkowskich Rozdrażewska, IIv. Radomicka) ...................................... 192
  4.4. W kapitule i w klasztorze ........................................................................................... 202
  5. MIĘDZY GDAŃSKIEM A WROCŁAWIEM (od połowy XVII w. do roku 1728)
  5.1. Szwedzkie koligacje (Jan Kazimierz, Marcin Zygmunt) ......................................... 235
  5.2. Magnat i muszkieter (Stanisław Kazimierz i Jan Rafał) ........................................ 248
  5.3. Wielbiciel muz (Władysław Jan, kasztelan chełmiński) ......................................... 262
  6. DZIEDZICE WIĘCŁAWIC (od pierwszej połowy XVII w. do roku 1810)
  6.1. Husarz i poeta (Stanisław, wojewodzic brzeski) ..................................................... 285
  6.2. Panowie bracia (Kazimierz, Józef, kasztelan kowalski, Antoni,
  kasztelanic kowalski, Urban Zygmunt, łowczy inowrocławski) .............................. 294
  6.3. Żmudna praca (Wojciech, wojewodzic brzeski,
  Ludwik Wawrzyniec) .................................................................................................. 308
  6.4. Ostatni wojewoda (Zygmunt, wojewoda chełmiński) .............................................. 314
  7. OD BIEŻUNIA DO GRABOWA (od połowy XVII w. do roku 1822)
  7.1. W służbie królewskiej (Damian Franciszek, kasztelan chełmiński) ...................... 335
  7.2. Piórem i pastorałem (Feliks Ignacy, biskup chełmiński) ....................................... 347
  7.3. Calamitas fortunae (Jan, chorąży gostyński) .......................................................... 355
  7.4. Konfederat i sarmata (Jakub Zygmunt, starosta przedecki) ................................. 363
  7.5. Generał i wolnomularz (Feliks, senator-kasztelan) ................................................ 383
  8. JACY BYLI
  8.1. Portret zbiorowy ......................................................................................................... 393
  8.2. Byt codzienny ............................................................................................................. 409
  8.3. Klienci, patroni i słudzy ...............................................................................................422
  8.4. Kretkowscy z innych rodów lub zagubieni w historii .................................................430
  8.5. Herb, zawołanie, dewiza .............................................................................................436
  9. W XIX I XX WIEKU
  9.1. Poseł sejmowy (Józef, starościc przedecki) ............................................................ 439
  9.2. Hrabia-rejent (Włodzimierz Rajmund) ..................................................................... 443
  9.3. Odnowiciel fortuny (Leon Zygmunt) ........................................................................ 450
  9.4. Praca organiczna (Emilian i Izabela ) ...................................................................... 456
  9.5. W Paryżu i w Krakowie (Władysław Zygmunt) ........................................................ 466
  9.6. W okresie powstania ................................................................................................... 474
  9.7. Rolnicy i społecznicy (Mieczysław, Leon i Maria ) ................................................. 481
  9.8. Derby, wystawy i wojna (Konrad Bronisław, Stefan,
  Zbigniew i Bohdan) ..................................................................................................... 489
  9.9. Ziemiańskie życie (Ignacy, Antoni i Stanisław) ...................................................... 509
  9.10. Uczony i oficer (Bronisław i Jan) ............................................................................. 526
  ZAKOŃCZENIE ...................................................................................................................... 531
  Wykaz ważniejszych skrótów ........................................................................................... 539
  Tablice genealogiczne ....................................................................................................... 541
  Źródła .................................................................................................................................561
  Bibliografia .........................................................................................................................571
  Spis ilustracji ......................................................................................................................591
  Indeks osobowy ..................................................................................................................597

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

69,00  PLN
59,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty