MIEJSCE MELANCHOLII W MENTALNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA STAROPOLSKIEGO

MIEJSCE MELANCHOLII W MENTALNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA STAROPOLSKIEGOnr katalogowy: 7817
 • Miejsce melancholii w mentalności społeczeństwa staropolskiego doby późnego baroku w świetle kaznodziejstwa epoki

  Justyna Małysiak

  Kraków: Księgarmia Akademicka, 2020

  ss. 

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-813814-06

   

  Justyna Małysiak – adiunkt w Zakładzie Metodologii, Wydziału Zarządzania
  Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Do jej
  głównych zainteresowań badawczych należą historia religii, kultury i mentalności
  społeczeństwa staropolskiego, czego efektem jest prezentowana monografia.
  Jej najnowsze badania koncentrują się na pojęciu zarządzania historią
  w przestrzeni publicznej.
  Justyna Małysiak przedstawiła monografię przygotowaną na podstawie
  specyficznej grupy źródeł, jakimi są kazania. Koncepcja pracy zbudowana jest
  w opozycji do dotychczasowego dorobku naukowego dotyczącego melancholii,
  w którym identyfikowana jest ona ze stanem depresji czy przygnębiającego
  smutku i dotyczy przede wszystkim badań prowadzonych na gruncie
  psychologii, literatury i historii medycyny. W literaturze światowej temat
  ten jest podejmowany z różnych perspektyw badawczych zwłaszcza od lat 90.
  XX wieku, w Polsce zaś sporadycznie pojawiają się odpowiednie analizy,
  brakuje prac, które skupiałyby się na całości zjawiska i przedstawiały wyniki
  badań w szerszym interdyscyplinarnym kontekście, którym charakteryzuje się
  opiniowana praca. Ma ona charakter nowatorski i przyczynia się do wypełnienia
  wskazanej luki.
  Z recenzji dr. hab. Dariusza Dolańskiego, prof. UZ
  Na podkreślenie zasługuje szeroka kwerenda biblioteczna Autorki w poszukiwaniu
  źródeł archiwalnych w bibliotekach tak polskich, jak i zagranicznych
  przechowujących staropolskie manuskrypty kaznodziejskie. W sumie zebrano
  bardzo szeroki zespół staropolskich prac, tak rękopiśmiennych jak i drukowanych,
  dających dobrą podstawę do prowadzonych badań nad dziejami
  staropolskiej dydaktyki kaznodziejskiej. W pracy dokonano właściwego i szerokiego
  omówienia istoty tej bazy źródłowej, która dała możliwość formułowania
  odpowiednio ukazanych wątków z zakresu badań nad melancholią
  jako stanem emocjonalnym ówczesnego społeczeństwa wiernych
  Kościoła katolickiego dawnej Polski.
  Z recenzji prof. dr. hab. Bogdana Roka

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

45,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty