MUSTER ROLL

MUSTER ROLLnr katalogowy: 4366
 • Muster roll. Rejestry i rolle regimentowe sił zbrojnych Rzeczypospolitej z drugiej połowy XVII wieku

  Marek Wagner

  Warszawa: Wagner, 2020

  ss. 207

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-951784-1-2

   

  Muster roll – to określenie przyjęte w europejskiej terminologii wojskowej dla oficjalnego wykazu żołnierzy danej jednostki, sporządzonego głównie dla celów finansowych czy administracyjnych. Najstarszymi dokumentami są listy członków lokalnych milicji angielskich, zachowane od 1204 r., także z czasów panowania Tudorów (1485-1603), którzy to żołnierze mieli za zadanie obronę regionalnych majątków królewskich i lordowskich.

       W dawnej Rzeczypospolitej wykazy te nazywano rejestrami popisowymi w zaciągu narodowym i rollami regimentowymi w zaciągu cudzoziemskim, które są obecnie przechowywane w polskich archiwach i bibliotekach. Publikacja ta przypomina wybrane rejestry i rolle jednostek wojskowych Rzeczypospolitej z drugiej połowy XVII w., sugerując podjęcie szerszych badań nad strukturami zawodowymi i mechanizmami społecznymi nowożytnego wojska polskiego.    

   

   

  Spis treści.

   

  Zamiast przedmowy.

  Rejestry popisowe chorągwi jazdy koronnej w drugiej połowie XVII w.

  Chorągiew husarska Tobiasza Minora Ligęzy w 1652 r.

  Chorągiew husarska Jana Zamoyskiego w 1663 r.

  Chorągiew husarska Dymitra Wiśniowieckiego w 1668 r.

  Chorągiew husarska Stanisława Jabłonowskiego w latach 1674-1676.

  Chorągiew husarska Michała Warszyckiego w 1681 r.

  Chorągiew husarska Jakuba Sobieskiego w 1692 r.

  Chorągwie husarskie w latach 1690 -1726.

  Chorągiew kozacka Jana Świętochowskiego w 1652 r.

  Chorągiew kozacka hetmana polnego koronnego Stanisława Potockiego w 1652 r.

  Chorągiew kozacka Jana Butlera w 1654 r.

  Chorągiew kozacka Kazimierza Prusinowskiego w 1654 r.

  Chorągiew kozacka Aleksandra Cetnera w latach 1655-1661.

  Chorągiew kozacka Krzysztofa Żegockiego w latach 1655-1662.

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

44,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty