OJCOWSKIE SYNOM PRZESTROGI

OJCOWSKIE SYNOM PRZESTROGInr katalogowy: 730
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)

  Oprac. Dorota Żołądź-Strzelczyk i Małgorzata E. Kowalczyk

  Wrocław: Chronicon, 2018

  ss. 322

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-947634-6-6

   

  Spis treści:

  Wprowadzenie / 7 
  Uwagi edytorskie / 25 
  Wykaz skrótów / 27 
  STANISŁAW KRYSKI, Informacja synom do Włoch (1584) / 29 
  JAKUB PONĘTOWSKI, Fragmenta z listu do syna (1586) / 35 
  HIERONIM BALIŃSKI, O wychowaniu chłopca szlacheckiego (1598) / 39 
  PIOTR MYSZKOWSKI, Instrukcja dla syna (1602) / 59 
  MIKOŁAJ KRZYSZTOF RADZIWIŁŁ ZW. SIEROTKA, Admonitorium (1603) / 77 
  JAN OSTRORÓG, Listy do synów (1606, 1615) /91 
  JAN FIRLEJ, Instrukcja dana Jerzemu Amandusowi do prowadzenia synów (1613) / 131 
  ZBIGNIEW OSSOLIŃSKI. Instrukcja Jerzemu Ossolińskiemu dana od ojca jego na wyjezdnym do Lovanium (1613) / 143 
  JAKUB SOBIESKI, Instrukcja dla brata Jana (1620) / 153 
  KRZYSZTOF RADZIWIŁŁ, Wskazówki związane z edukacją syna Janusza w ojczyźnie i w cudzej ziemi (1622-1628) / 175 
  MARCIN SZYSZKOWSKI, Instrukcja wychowawcza dla książąt Zasławskich (1629) [oprac. Adam Kucharski] / 245 
  STANISŁAW LUBOMIRSKI, Napominania dane synom, Aleksandrowi i Jerzemu, na naukach w cudzych krajach będącym (1632-1634) / 259 
  JAKUB SOBIESKI, Instrukcje synom do Krakowa i Paryża (1640, 1645) / 277 
  PIOTR FIRLEJ, Pouczenia dotyczące edukacji syna (ok. 1640) / 325 
  ALEKSANDER PIASECZYŃSKI, Instrukcja dla syna wyjeżdżającego za granicę (1642) / 329 
  JAKUB MICHAŁOWSKI, Instrukcja dla syna Melchiora udającego się za granicę (1656) / 339 
  ANDRZEJ MAKSYMILIAN FREDRO, Wskazówki dla synów (1660, 1667) / 349 
  BOGUSŁAW RADZIWIŁŁ, Informacja panom ekonomom córki mej (1667) / 397 
  ANDRZEJ MAKSYMILIAN FREDRO, Wskazówki dla Lubomirskich (1674-1675) / 417 
  FRANCISZEK GASTON DE BÉTHUNE, Informacja dana od pana de BĂŠthune (1677) / 431 
  ANDRZEJ CHRYZOSTOM ZAŁUSKI, Krótkie pouczenie dla brata (1681) / 439 
  STANISŁAW JAN JABŁONOWSKI, Instrukcja i adytament dla synów na peregrynację do cudzych krajów (1682) [oprac. Anna Markiewicz] / 463 
  STANISŁAW JAN JABŁONOWSKI, Informacja Stanisławowi Rzewuskiemu jadącemu do cudzych krajów (1682) [oprac. Anna Markiewicz] / 491 
  JAN III SOBIESKI, Ordynacja spisana w Pilaszkowicach (1685) / 503 
  ANNA Z CHODOROWSKICH DOLSKA, Informacja Januszowi i Michałowi Korybutom książętom Wiszniowieckim, synom moim (1695) / 515 
  ANNA FRANCISZKA Z GNIŃSKICH ZAMOYSKA, Informacja synom moim do cudzych krajów powtórnie jadącym (1699/1700) [oprac. Adam Kucharski] / 529 
  STANISŁAW HERAKLIUSZ LUBOMIRSKI, Instrukcja synom moim do cudzych krajów (1699) / 543 
  ANONIMOWY, O przedsięwzięciu peregrynacji (XVII w.) / 553 
  Indeks osób / 559 
  Wykaz ilustracji / 577 

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

55,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty